Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 1 Samarbete över biblioteksgränser Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 1 Samarbete över biblioteksgränser Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg)"— Presentationens avskrift:

1 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 1 Samarbete över biblioteksgränser Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg)

2 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 2 Uppdrag från politikerna att fördjupa samarbetet Från våren 2006 kring följande områden: Barn- och ungdomars delaktighet i informationssamhället Vuxnas lärande Tekniklösningar Logistik Mångkultur Kompletterande medier Tillgänglighet ur olika aspekter Gemensamma utbildningar och kompetensutveckling – för 25 kommuner – för läns- och regionbibliotekets konsulenter Gränsöverskridande team (arbete över länsgränserna)

3 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 3 Varför samarbete? Med dagens snabba utveckling är var och en för sig för små Vi kan frigöra resurser för utvecklingsverksamhet Vi måste bredda vår kompetens Vi skall bli starkare utåt Vi skall bli effektivare

4 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 4 Lärsamverkan 2005-2009 www.lispro.se www.lispro.se Samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek universitets/högskolebibliotek region/länsbibliotek gymnasiebibliotek sjukhusbibliotek.

5 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 5 Projektbidrag Lärsamverkan Kulturrådet Högskolan i Kalmar Blekinge Tekniska Högskola Växjö universitet Region Blekinge Regionförbundet i Kalmar län Länsutveckling Kronoberg (Landstinget Kronoberg).

6 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 6 Avsikt med Lärsamverkan Med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning utveckla samverkansinsatser kring bland annat Media Professionella tjänster Kompetensutveckling

7 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 7 Lärsamverkan Organisation & verksamhet Styrgrupp Arbetsgrupp, enkät Arbetsgrupp, kompetensutveckling Mediagrupp

8 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 8 Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste 3-5 åren? Förstudie 2008 för Kronoberg och Kalmar län med bidrag från Svenska ESF-rådet Småland och Öarna Förstudie 2009 för Blekinge län med bidrag från Svenska ESF-rådet Sydsverige Konsulter: Pia Holgersson & Bertil Eifrém

9 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 9 Slutsatser ”Bibliotekets roll…” del 1 Påverkansfaktorer folkbiblioteken: teknikutvecklingen, ekonomin/resurstilldelningen och förmågan att ta till sig det nya & bättre marknadsföring För universitetsbiblioteken även förmågan till integrering i universitetet, den tredje uppgiftens krav och organisationsförändringar inom högskolan i sydost

10 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 10 Slutsatser ”Bibliotekens roll…” del 2 Det finns i sydost (Kalmar, Kronobergs och Blekinge län) ett väl utvecklat samarbete inom biblioteksområdet som är värt att bygga vidare på Det finns också ett väl förankrat politiskt stöd för att stimulera en fortsatt satsning på att utveckla biblioteken

11 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 11 Slutsatser ”Bibliotekens roll…” del 3 Omvärldsanalysen och SWOT-analysen pekar på ett antal kompetensutvecklingsområden för att möta utvecklingen på fem års sikt 1.Teknik 2.Bemötande/Pedagogik 3.Marknadsföring/Omvärldsorientering 4.Chefsutbildning 5.Vissa särskilda behov för universitetsbiblioteken

12 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 12 Slutsatser ”Bibliotekens roll…” del 4 En viktig fråga och utmaning för framtiden är också att hitta metoder för att kontinuerligt kompetensutveckla hela personalen. När biblioteken väljer att utbilda nyckelpersoner måste det finnas en plan i hur kompetensen ska implementeras i hela organisationen för att skapa tydlighet och effektivitet Att lära mer av andra och hitta fungerande strukturer för att kontinuerligt genomföra studiebesök, praktik och att ta tillvara den kompetens som finns i den egna organisationen rekommenderas också

13 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 13 Initiativet BISS – Bibliotek i samverkan i sydost Bakgrund Lärsamverkan Sydost Regionförbundets VP 10 -Bildande av en strategisk biblioteksplattform Kombib.eu; Utv.ledare, chefsutb. univ/högskole (3) Bibliotekslagen - 7a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).

14 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 14 Försiktig början? Startade i Kalmar län, 2009 Vilka skulle ingå? Plattformens mandat: Lärandefrågor i vid bemärkelse av strategisk art Ex på frågor: Informationskompetens Marknadskommunikation Upphovsrätt Webbutveckling Regionalutveckling Framtidens medier

15 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 15 Utvidgning av BISS Gruppen har nu följande sammansättning: Läns- och regionbibliotek (2) Grundskolebibliotek (3) Gymnasiebibliotek (3) Folkbibliotek (3) BTH / Linné (2)

16 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 16 Trelänsmötet jan. 2010 Plattformen -Lärandefrågor -Strategiska övergripande frågor Mandat Syfte med samverkan Ge biblioteken en aktiv roll i regional och lokal utveckling med fokus på lärandefrågor Områden för samverkan av 20 blev: -Omvärldsbevakning -Gemensam kompetensutveckling -Gemensamma projekt /ansökningar -Informationskompetens

17 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 17 Nytt möte 1/6 -10 Sjukhusbiblioteken kommer med Tyngd åt mötet Gruppdiskussioner med brainstorming om prio områden Resultat 11 områden varav följande tre utgör ryggraden i bibliotekens samarbete: -Ökad digital delaktighet -Likvärdig digital infrastruktur -Omvärldsbevakning

18 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 18 Växjömötet september 2010: De närmaste åren prioriterar vi tillsammans… Digital delaktighet? - Vi kan dra nytta av det nationella arbete som drar igång -Alla bibliotekstyper har icke digitalt delaktiga -En demokratifråga * Adobemöte 26 nov med Kb och IKT-lyfet

19 2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 19 Framtidsvision för samverkan i sydost På kort sikt: -Att vi enas om en gemensam satsning och planering på ökad digital delaktighet, enligt Markings modell med ansvar för Vardagsfrågor och Utbildning -Att vi söker externa medel för satsningen På längre sikt -En gemensam biblioteksplan som antas av våra huvudmän -En gemensam ledningsgrupp för avgränsade frågor


Ladda ner ppt "2010 Christer Bergqvist & Ulf Redmo 1 Samarbete över biblioteksgränser Regionbiblioteket i Kalmar län och Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg)"

Liknande presentationer


Google-annonser