Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd."— Presentationens avskrift:

1 Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd

2 Styrdokument Regering Skolverket Regering Riksdag Skolförordningen Skollagen

3 Läroplan för grundskolan, specialskolan och sameskolan 350 lärare, didaktiker och experter i referens- och arbetsgrupper Allmänheten 170 organisationer och myndigheter 4 mötesskolor Lärare från 1000 referensskolor Process

4 Ny betygsskala F E D C B A GODKÄNTNIVÅ

5 Entreprenöriellt lärande Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet

6 Övergripande mål och riktlinjer Bild Hem- och konsumentkunskapIdrott och hälsa Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Svenska, sva formulera sig och kommunicera i tal och skrift 2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används Hem- och konsumentkunskap Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Musik analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Religionskunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Slöjd analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Idrott och hälsa Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Kemi Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

7 Den nya samlade läroplanen 2. Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg 1. Skolans värdegrund och uppdrag 3. Kursplaner Kunskaper Kursplaner Syfte Centralt innehåll Årskurs 1-3 4-6 7-9 Kunskapskrav Årskurs 3 6 9

8 .. Den samlade kursplanen Kunskapskrav Centralt innehåll Syfte - förmågor

9 Kunskapskravens uppbyggnad Utgår från de ämnesspecifika målen och det centrala innehållet Anger vad eleven visar eller gör I löpande text och i tabellform

10 Kunskapskravens uppbyggnad ECA Analys Förståelse Fakta Fakta Förståelse Analys

11 Konsekvent begreppsanvändning ECA GrundläggandeGodaMycket goda BeskriverFörklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemangUtvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

12 Skarpare verktyg Ytterligare krav på rektorer och lärare Information till elever Skarpare verktyg Ytterligare krav på rektorer och lärare Information till elever Varför betyg i årskurs 6?

13 Betyg i årskurs 6 Var startar jag? Hur skaffar jag betygsunderlag? Hur sätter jag betyg? Vad händer sedan? Betyg i årskurs 6

14 Nationella prov för grundskolan 14 Årskurs 3 matematik svenska och svenska som andraspråk Årskurs 3 matematik svenska och svenska som andraspråk Årskurs 6 engelska matematik svenska och svenska som andraspråk biologi, fysik eller kemi geografi, historia, samhällskunskap eller religionskunskap Årskurs 9 engelska matematik svenska och svenska som andraspråk biologi, fysik eller kemi geografi, historia, samhällskunskap eller religionskunskap

15 Nationella prov för gymnasial utbildning Engelska 5Engelska 6 15 Matematik 1aMatematik 2 a Matematik 1bMatematik 2 bMatematik 3 b Matematik 1cMatematik 2 cMatematik 3 c Matematik 4 Svenska 1 och svenska som andraspråk 1 Svenska 3 och svenska som andraspråk 3

16 Utgångspunkter för provkonstruktion Ska pröva förmågor Stor täckning av det centrala innehållet Tid och omfattning på provet Ska pröva förmågor Stor täckning av det centrala innehållet Tid och omfattning på provet

17 17 analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet Förmågor som ska utvecklas i religionskunskap

18 18 resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

19 19 Del av ett kunskapskrav i religionskunskap

20 20

21 21

22 Förmågor som ska utvecklas i naturvetenskap

23 Använda kunskaper för att Granska information Kommunicera och ta ställning I frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet →│BIOLOGI I frågor som rör miljö, hälsa och samhälle →│KEMI I frågor som rör energi, miljö och samhälle →│FYSIK I frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet →│BIOLOGI I frågor som rör miljö, hälsa och samhälle →│KEMI I frågor som rör energi, miljö och samhälle →│FYSIK

24 Granska och värdera information, kommunicera, ta ställning Hur granska och värdera information? Hur kommunicera? E-nivå till viss del för samtalen och diskussionerna framåt C-nivå för samtalen och diskussionerna framåt A-nivå för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem Hur granska och värdera information? Hur kommunicera? E-nivå till viss del för samtalen och diskussionerna framåt C-nivå för samtalen och diskussionerna framåt A-nivå för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem

25 Kommunicera

26 Genomföra systematiska undersökningar Undervisningssituation Arbete i grupp Undersökningar som tillåts pågå under en lägre tid, växtförsök, fältundersökningar Olika laborationsutrustning Provsituation Arbete individuellt Begränsad tid för undersökning Laborationsutrustning lika för alla

27 27 Material: 2 stycken vårblommor som t.ex. påsklilja och tulpan, lupp. Jag observerar följande likheter mellan de två blommorna: Likhet 1:_____________________________ ______________________________________ Likhet2:__________________________________________________________________ Likhet3:__________________________________________________________________ Jag observerar följande olikheter mellan de två blommorna (obs ej färg. Se uppgiften Förmåga att observera

28 28 Planera en undersökning

29 Utmaningar och dilemman för att pröva förmågan att föra resonemang I underbyggda resonemang (för utpekade naturvetenskapliga kunskapsdomäner) kan eleven relatera till några fysikaliska samband. Kortsvars frågor – essäfrågor? Tid för eleven att utveckla sina resonemang Täckning av centralt innehåll Antalet belägg för förmågan Tid för läraren att rätta Kortsvars frågor – essäfrågor? Tid för eleven att utveckla sina resonemang Täckning av centralt innehåll Antalet belägg för förmågan Tid för läraren att rätta

30 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

31 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

32 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ECA Bedömning och betygssättning

33 Skolverkets bedömningsstöd 33

34 Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning Ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå Nationella provens syfte

35 Regeringsuppdrag Förtydliga hantering, förberedelse genomförande, bedömning Kompetensutveckling bedömning betygssättning Sambedömning Kvalitetssäkring Sammanvägning – provbetyg Redovisning – resultat Nationella proven i matematik 35


Ladda ner ppt "Nya samlade läroplaner, nya nationella prov och bedömningsstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser