Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karl-Oskar och Kristina Nilsson Svenska utvandrare i N.Y. 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karl-Oskar och Kristina Nilsson Svenska utvandrare i N.Y. 2013."— Presentationens avskrift:

1

2 Karl-Oskar och Kristina Nilsson

3 Svenska utvandrare i N.Y. 2013

4 Mobilitet 1800 och 2000 1800 talet – utvandring  Unga, starka och driftiga utvandrade – många återvände med nya kunskaper och erfarenheter  1/3 av Sveriges befolkning utvandrade  ca 13 milj personer med svensk bakgrund bor idag i USA 2000 talet - mobilitet  Unga, starka och driftiga utvandrar – många återvänder med nya kunskaper och erfarenheter  Unga, starka och driftiga invandrar – många återvänder med nya kunskaper och erfarenheter

5  Mål -Höja kvaliteten i Nackas vuxenutbildning med hjälp av erfarenheter och kunskaper från Minneapolis – Nackas anordnare inbjöds att delta i resan -Utbyta erfarenheter och kunskaper -Pröva möjligheter till fortsatt utbyte – ”best practice” -Presentera och diskutera Nackas arbete med Jobbpeng Studieresa till vuxenutbildningen i Minneapolis 2013

6 -Vissa likheter vad gäller utbud och efterfrågan – starkt fokus i integration och språkutbildning -Minnesota satsar ambitiöst på lärarfortbildning -Stark regelstyrning med detaljredovisning -Kursutbud med fokus i språk samt inför högre studier -Övriga kurser i mån av budgetutrymme och deltagaravgifter -Anslag från federal, statlig och lokal nivå -Lite kontakter mellan vuxenutbildning och sociala program -Vissa skolor har lokala företagsråd -Kundval och konkurrens? Vuxenutbildning i Minneapolis – några slutsatser

7  ”Slutbetyg gymnasium”1 143 st  ”Allmän högskolebehörighet” 5 775 st  Medborgarskap 823 st  Lämnat bidragsberoende 867 st  Fått jobb eller fått ett bättre jobb 14 388  Börjat postgymnasial utbildning 12 356  ”Godkänd som elevassistent” 12 044 Effektstudier – output (2012?) vad händer med eleverna efter avslutade studier

8  Stärka kvaliteten med hjälp av lärarfortbildning  Utveckla system för att följa upp långsiktiga resultat (effektstudier)  Undersöka möjligheter till finansiering av mobilitet (elever, lärare, skolledare m fl)  Fortsatt utbyte av erfarenheter och kunskaper (vuxenutbildningen i Minneapolis är intresserad av besöka Nacka) Utvecklingsmöjligheter för Nacka

9 -Levande och stark kultur viktigt för integrationen - Svensk kultur är fortfarande starkt närvarande i Minnesota, trots att det är över 100 år sedan den stora utvandringsvågen -Individen och gruppen ansvarar för integrationen, samhället erbjuder visst stöd -”Alla” har varit invandrare – ingen stigmatisering -Har vi svenskar glömt hur det är att vara invandrare? Integration - några slutsatser

10 Integrationsperspektiv på Nackas vuxenutbildning - siffror  64 % av eleverna, exklusive sfi, har inte svenska som modersmål  Eleverna har 110 olika modersmål  Kursen svenska som andra språk är den mest efterfrågade  Över hälften av den gymnasiala vuxenutbildningen är yrkesutbildning

11 Svensk invandrarkultur

12 ”… De stora skiljelinjerna kan komma att följa utbildningsgraden, inte etniciteten. Eftersom personer med högre utbildning i större utsträckning gifter sig med personer från en annan etnisk grupp än den egna, får vi antagligen en bildad kosmopolitisk klass med låga etniska barriärer…” David Brooks, DN 130705 Integration och etnicitet

13 Seminarium med ”Skolverket” i Minnesota

14 Mission What is the mission of your adult education system? “The mission of Adult Basic Education in Minnesota is to provide adults with educational opportunities to acquire and improve their literacy skills necessary to become self-sufficent and to participate effectively as productive workers, family members, and citizens”

15 Who is eligible to receive adult education services? “Must be 16 and over, not enrolled in secondary schools, and functioning below 12 th grade level” Student eligibility

16 What types of students do you serve?  (Age, ethnicity, educational background, etc.) -Ålder, ingen statistik -10 % av Minnesotaborna har ej gymnsiet -Etnicitet, ingen statistik -7 % av Minnesotaborna är födda utomlands Student demographics

17 What services are provided in adult education? -GED (General Educational Development Diploma) -Adult Diploma -English as Second Language -Basic Skills Enhancement -Family Literacy -Citizenship/Civics Education Adult education programming

18 Delivery system  Who oversees adult education programing at the national and local level? - Operates under state and federal law  What organizations provide services? - Non profit organizations, such as public schools, work force centers etc

19  How are classes structured?  How is enrollment managed?  How many hours a week is service offered? Priority Program Areas -Transition to Employment and Workforce Education -Transition to Post-Secondary Education and Training -Distance Learning Program models

20  How do you measure success? - Outcome, numbers of: General Educational Diploma, High School Diploma, US Citizenship, Left Public Assistance, Gained or better employment, Entered post secondary education, Able to assist children in school Accountability

21  How is your adult education system funded? Funding varies (2012) -State 88 % -Federal 10 % -Federal civics grants 2 % Funding

22  What federal or local laws and policies govern your adult education system? State and federal Law Law & policy

23  How is professional development delivered and what opportunities are available for adult education staff? Staff development & Program supported Services – federal and state funds Professional development

24


Ladda ner ppt "Karl-Oskar och Kristina Nilsson Svenska utvandrare i N.Y. 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser