Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera."— Presentationens avskrift:

1

2

3 bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera länets energianvändning (vindkraft, decoupling) ska

4 Minus 30% år 2014 T ex -Varannan bensinbil som byts ut 2011-2014  förnybart -Var fjärde dieselfordon som byts ut 2011 – 2014  förnybart -Årligen byta ut en tiondel av all eldningsolja 1-5 mot förnybara alternativ -Minska all kvarvarande användning av fossila bränslen med 5% genom effektivisering. Dock ett mål om 10% energieffektivisering, därigenom finns utrymme för tillväxt. Minus 50% år 2020 T ex -Hälften av alla fossila drivmedel  förnybara -Byta all eldningsolja 1-5 mot förnybara alternativ (undantaget 2% reservkraft) -Minska all kvarvarande användning av fossila bränslen med 10% genom effektivisering. Dock ett mål om 20% energi-effektivisering, därigenom finns utrymme för tillväxt.

5 Vår strategi KONVERTERA EFFEKTIVISERA PRODUCERA PROFILERA UNDERLÄTTA SAMARBETA KOMPENSERA

6 Mål och utmaningar/förslag för Pilotregionen Samlade klimatutsläpp Vägtrafik – persontrafik och gods Biogas Energieffektivisering – off sektor, industri El från förnybara källor Uppvärmning Hållbar tillväxt Upphandling

7 några exempel Utmaningar och förslag Borgmästaravtalet – också lnu/lt/lst/rf? EU-strategi energi/klimat, tillsammans med Småland-Blekinge Efter Uthållig kommun? Klimatkompensation

8 fler exempel (trsp) Mål vägtransporter: Minus 5% från vägtrafik år 1990 - 2014 Minus 20% från vägtrafik år 1990 – 2020 100% förnybara samhällsbetalda gods- transporter år 2020 Utmaningar och förslag vägtransporter: Snålt och förnybart när offentlig sektor upphandlar fordon eller transporttjänst Planering, bl a länsÖP 2014 Länsprojekt godstransporter Länsprojekt samlastningscentral 200 biogasbilar i lt år 2014

9 några exempel till (energi) Mål år 2012 Lägre än 60kWh/m2 i nybyggda bostadshus (A-temp). Mål år 2014 Fossilbränslefri uppvärmning och endast grön el i offentlig sektor Alla kommuner och bolag äger vindkraft 0,5 TWh vindkraftsproduktion i länet Mål år 2020 Offentliga lokaler: 20% effektivare/m2 än energideklarationerna (dvs startår 2008-2009) Mål år 2030: Länets produktion av grön el = länets konsumtion av el Utmaningar och förslag Kommunerna själva. Andra fastighetsägare. Energieffektiviseringscheckar i företag. Försöksregion nettomätning el?

10 några exempel Hållbar tillväxt Affärsutveckling vind Skolan i centrum Plattform för marknadsföring och exportaffärsutveckling i miljöteknikindustrin

11 Arbetsgrupp för miljö-energi-klimat (MEK) Vatten i ett brett perspektiv (grundvatten, ytvatten, kustvatten, hav) men med speciellt fokus på övergödning och kopplingar till hållbar regional utveckling. Energi och klimat, med fokus på minskad klimatpåverkan (dvs inte anpassning) och kopplingar till hållbar regional utveckling. Transporter, energieffektivisering, affärs-utveckling. Miljösamverkan/miljötillsyn (alla miljömålen), ffa med fokus på tillsyn i ett bredare perspektiv, t ex kopplingar till miljömålsarbetet, hållbar regional utveckling och näringslivsutveckling. Vi ska hitta och genomföra goda projektidéer!

12 MEK, förväntningar/önskemål –Perspektivet regional utveckling samt perspektivet lokalt/regionalt arbete. –Relevans i vårt ordinarie arbete, på kort eller lång sikt. –Beredskap för vad som kommer –Hitta gemensamma projekt och finansiering –Nätverkande, hemmaplan och i Bryssel –”Brysselkunskap” –Marknadsföra regionen, sprida kunskap –Lära av andra, ta hem kunskap till regionen –Fler affärer till regionen, fler jobb och mer export –Påverka viktiga frågor i ett tidigt skede

13 EU Baltic Sea Action Programme To make the BSR an environmentally sustainable place 1. To reduce nutrient inputs to the sea to acceptable levels 2. To preserve natural zones and biodiversity, including fisheries 3. To reduce the use and impact of hazardous substances 4. To become a model region for clean shipping 5. To mitigate and adapt to climate change To make the BSR a safe and secure place 13. To become a leading region in maritime safety and security 14. To reinforce protection from major emergencies at sea and on land 15. To decrease the volyme of, and harm done by, cross border crime To Make the BSR an accesible and attractive place 10. To improve the access to, and the efficiency and security of the energy markets 11. To improve internal and external transport links 12. To maintain and reinforce attractiveness of the BSR in particular through education, tourism and health To make the BSR a prosperous place 6. To remove hindrances to the internal market in the BSR including to improve cooperation in the customs and tax area 7. To exploit the full potential of the region in research and innovation 8. Implementing the Small Business Act: to promote entrepreneurship, strenghten SME:s and increase the efficient use of human resources 9. To reinforce sustainability of agriculture, forestry and fisheries Horizontal actions Align available funding and policies to the priorities and actions of the EU strategy for the BSR Cooperate on the transposition of EU Directives Develop integrated maritime governance structures in the BSR Become a pilot project in implementing the Marine Strategy Framework Directive Encourage the use of Maritime Spatial Planning in all Member States around the Baltic Sea and develop a common approach for cross-border co-operation Develop and complete Land-based Spatial Planning Transform succesful pilot and demonstration projects into full-scale actions Use research as a a base for policy decisions Define and implement the Baltic Sea basin component of the European Marine Observation Data Network (EMODNET) and improve socio-economic data Build a regional identity BSR=Baltic Sea Region

14 Kommunalt energiarbete Lokal nivå Kommunalt arbete Kustmiljögrupper nooil Uthållig kommun Länsnivå Kalmarsundskommission Klimatkommission Nationell pilotlän UK Flerlänsnivå Regionalt nätverk vatten Brysselkontoret Brysselkontoret Nod vindkraft Nationellt uppdrag Vattenmyndigheten Nod Havsmiljöinstitutet (Energikontor Internationellt samarbete MOMENT Sydost) ERB vatten Lokala nivån i genomförandet av EUs Östersjöstrategi

15 Finansieringsmöjligheter EU mm Energimyndigheten (nationella medel) Hållbara städer (nationella medel) Solvärme och solceller (nationella medel, lst) Landsbygdsprogrammet/LEADER (lst) Regionala fonden Södra Östersjöprogrammet Östersjöprogrammet Intelligent Energy Europe m fl LIFE +

16 Bioenergigruppen BIO-EN-AREA City_SEC Clean Drive några exempel….


Ladda ner ppt "bidra till en hållbar tillväxt i Kalmar län – fler jobb och mer export göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid effektivisera."

Liknande presentationer


Google-annonser