Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 1 FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Anpassning till framtidens klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 1 FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Anpassning till framtidens klimat."— Presentationens avskrift:

1 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 1 FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Anpassning till framtidens klimat

2 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 2 Nynäshamn 25 500 invånare 357 km 2 60 km kust + öar

3 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 3 20202050 I-länderna 25–40% U-länderna 15–30% I-länderna 85–90% Globalt 50% Behov av reduktioner för att klara 2-gradersmålet Nynäshamn antaget miljömål - 40 % Nynäshamn antaget - 100 %

4 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 4 Är ett 100-års planerings perspektiv tillräckligt? Byggnader, vägar, infrastruktur kan finnas kvar i 100-tals år Förra gången det var 1-2C varmare än nu, steg den globala havsytenivån 6,6 – 9,4 meter (Kopp et al 2009)

5 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 5 5 m höjning Nynäshamn

6 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 6 Figure 16: Sea-level change 1970-2010

7 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 7 10 m höjning Nynäshamn

8 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 8 HUR FÖRBEREDER SIG NYNÄSHAMNS KOMMUN? Anpassning till framtidens klimat

9 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 9 Underlag till Översiktsplan SMHI – Klimatunderlag för samhällsplanering i Nynäshamns kommun SGI – Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Kartor i GIS, Solen X Hur blir havsnivån i framtiden?

10 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 10 Hur blir havsnivån i framtiden? SGI. ”Det bör observeras att havets nivå kommer att fortsätta stiga även efter år 2100”.

11 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 11 SMHI

12 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 12

13 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 13 1 m höjning Nuvarande 100 års vattenstånd + 0,68 m Återkomstid i framtiden ca 2år (IPCC, SGI, SMHI, 2009)

14 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 14 2 m höjning Framtida 100 års vattenstånd: + 1,3 m (IPCC) + 1,7 m (Delta) ( SGI, SMHI, 2009)

15 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 15 Havsnivån på 1500 - talet 2 m högre än nu

16 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 16 Framtida havsnivåer – (SMHI 2010) DatumKällaReferensperi od Höjning till ungefär år 2100 i cm Januari 2007IPCC1980-199918-59 (exkl. isdynamik) Hösten 2008Holländska Deltakommittén 199055-120 April 2009Rummukainen och Källén2009"det kan röra sig om en meter under de närmaste 100 åren" Juni 2009Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam 1980-199975 (65-100) November 2009 Copenhagen diagnosis1980-1999"at least twice as much as projected by Working Group l of the IPCC AR4" November 2009 NOAA"by the end of this century" 3 - 4 fot (90-120 cm) November 2009 Netherlands Environ- mental Assessment Agency PBL m.fl. 199055-110 (40-105 lokalt för Holland)

17 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 17 KOMMUNEN BEHÖVER STÖD Anpassning till framtidens klimat

18 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 18 Långsiktiga problem Vs Kortsiktiga beslut

19 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 19 Problem med lägsta nivå för nytt byggande  Vilken tidsram ska gälla?  Svåra beslut flyttas till ÖP  Om beslut fattas kan det bli urvattnat  Ansvar – felaktiga beslut nu = dyrt  Korta mandatperioder  Värdeminskning av fastigheter  Hur hanteras boende i utsatta områden?  Informationsskyldighet?  Bromsar strandnära utveckling?  Samarbete

20 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 20 Förslag till Länsstyrelsen  Ta fram riktlinjer för lägsta nivå  Sätt ett långt tidsperspektiv  Stöd kommunerna i hanteringen

21 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 21 Vi har ansvaret för framtida generationer

22 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 22 Tack för uppmärksamheten Några frågor? Tack för uppmärksamheten Några frågor?

23 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 23 Jonas Qvarfordt - 2009-02-02 Lokala Miljömål Nynäshamn 23 Kontaktuppgifter Jonas Qvarfordt MSF Avdelningen för Planering och hållbar utveckling Tel: 08-520 682 36 Jonas.qvarfordt@nynashamn.se


Ladda ner ppt "Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida havsnivåer i Stockholms län 1 FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Anpassning till framtidens klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser