Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?"— Presentationens avskrift:

1 FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?
Anpassning till framtidens klimat FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN? Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

2 Nynäshamn 25 500 invånare 357 km2 60 km kust + öar
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Nynäshamn invånare 357 km2 60 km kust + öar

3 Nynäshamn antaget miljömål - 40 %
Behov av reduktioner för att klara 2-gradersmålet Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Nynäshamn antaget miljömål - 40 % Nynäshamn antaget % 2020 2050 Behov av reduktioner i i- och u-länder för att klara 2-gradersmålet 2020 -I-länderna behöver sammantaget minska sina utsläpp med jämfört med 1990 -U-länderna behöver minska sina utsläpp med ca 15-30% jämfört med nuvarande prognoser -Utsläppen måste börja minska före 2020 2050 -I-länderna behöver minska sina utsläpp med 80-95% I-länderna 25–40% U-länderna 15–30% I-länderna 85–90% Globalt 50% 3

4 Är ett 100-års planerings perspektiv tillräckligt?
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Byggnader, vägar, infrastruktur kan finnas kvar i 100-tals år Förra gången det var 1-2C varmare än nu, steg den globala havsytenivån 6,6 – 9,4 meter (Kopp et al 2009)

5 5 m höjning Nynäshamn Framtida havsnivåer i Stockholms län
Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

6 Figure 16: Sea-level change 1970-2010
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Figure 16: Sea-level change

7 10 m höjning Nynäshamn Framtida havsnivåer i Stockholms län
Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

8 HUR FÖRBEREDER SIG NYNÄSHAMNS KOMMUN?
Anpassning till framtidens klimat HUR FÖRBEREDER SIG NYNÄSHAMNS KOMMUN? Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

9 Underlag till Översiktsplan
Hur blir havsnivån i framtiden? Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Underlag till Översiktsplan SMHI – Klimatunderlag för samhällsplanering i Nynäshamns kommun SGI – Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Kartor i GIS, Solen X

10 Hur blir havsnivån i framtiden?
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg SGI. ”Det bör observeras att havets nivå kommer att fortsätta stiga även efter år 2100”.

11 SMHI Framtida havsnivåer i Stockholms län
Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg SMHI

12 Framtida havsnivåer i Stockholms län
Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

13 1 m höjning Nuvarande 100 års vattenstånd + 0,68 m
Framtida havsnivåer i Stockholms län 1 m höjning Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Nuvarande 100 års vattenstånd + 0,68 m Återkomstid i framtiden ca 2år (IPCC, SGI, SMHI, 2009)

14 2 m höjning Framtida 100 års vattenstånd: + 1,3 m (IPCC)
Framtida havsnivåer i Stockholms län 2 m höjning Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Framtida 100 års vattenstånd: + 1,3 m (IPCC) + 1,7 m (Delta) (SGI, SMHI, 2009)

15 Havsnivån på 1500 - talet 2 m högre än nu
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg 2 m högre än nu

16 Framtida havsnivåer – (SMHI 2010)
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Datum Källa Referensperiod Höjning till ungefär år 2100 i cm Januari 2007 IPCC 18-59 (exkl. isdynamik) Hösten 2008 Holländska Deltakommittén 1990 55-120 April 2009 Rummukainen och Källén 2009 "det kan röra sig om en meter under de närmaste 100 åren" Juni 2009 Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam 75 (65-100) November 2009 Copenhagen diagnosis "at least twice as much as projected by Working Group l of the IPCC AR4" NOAA "by the end of this century" 3 - 4 fot ( cm) Netherlands Environ-mental Assessment Agency PBL m.fl. ( lokalt för Holland)

17 Anpassning till framtidens klimat
KOMMUNEN BEHÖVER STÖD Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

18 Långsiktiga problem Vs Kortsiktiga beslut
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Långsiktiga problem Vs Kortsiktiga beslut

19 Problem med lägsta nivå för nytt byggande
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Vilken tidsram ska gälla? Svåra beslut flyttas till ÖP Om beslut fattas kan det bli urvattnat Ansvar – felaktiga beslut nu = dyrt Korta mandatperioder Värdeminskning av fastigheter Hur hanteras boende i utsatta områden? Informationsskyldighet? Bromsar strandnära utveckling? Samarbete

20 Förslag till Länsstyrelsen
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Ta fram riktlinjer för lägsta nivå Sätt ett långt tidsperspektiv Stöd kommunerna i hanteringen

21 Vi har ansvaret för framtida generationer
Framtida havsnivåer i Stockholms län Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg

22 Tack för uppmärksamheten
Framtida havsnivåer i Stockholms län 22 Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Tack för uppmärksamheten Några frågor?

23 Avdelningen för Planering och hållbar utveckling
Kontaktuppgifter Lokala Miljömål Nynäshamn Framtida havsnivåer i Stockholms län 23 Jonas Qvarfordt Jonas Qvarfordt - Miljöstrateg Jonas Qvarfordt MSF Avdelningen för Planering och hållbar utveckling Tel: 23


Ladda ner ppt "FRAMTIDA HAVSNIVÅER I NYNÄSHAMNS KOMMUN?"

Liknande presentationer


Google-annonser