Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Den ohållbara vattenanalfabetismen och våra barns framtid _____________________ Malin Falkenmark SIWI, Sthlm Resilience.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Den ohållbara vattenanalfabetismen och våra barns framtid _____________________ Malin Falkenmark SIWI, Sthlm Resilience."— Presentationens avskrift:

1 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Den ohållbara vattenanalfabetismen och våra barns framtid _____________________ Malin Falkenmark SIWI, Sthlm Resilience Center

2 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Innehåll _________________ Elementa Fem perspektiv: 1. Vatten och utveckling 2. Vatten och matproduktion 3. Vatten i landskapet 4. Vatten och klimatförändring 5. Utmaningarna 6. ”Vattentriaden”

3 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Vatten är livets blod Gemensam nämnare : * Biosfärens blodflöde * Samhällets livselexir

4 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Ekologisk hållbarhet ___________________ Ingen underminering av livsbasen Vilken roll spelar vattnet?  BIOSFÄRENS SJÄLVA BLODFLÖDE

5 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Växtligheten får sitt vatten från rotzonen ________________________ * tillgången = nederbörden * två sorters vatten: -- i marken = grönt vatten -- i vattendrag och grundvatten blått vatten Green resource

6 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Globala vattenbalansen _______________________ Precipitation 100 % 65 % 35 %

7 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Vatten har talrika funktioner habitat carrier biomass production body functions socio- economic production hälsa akvatiska ekosystem erosion, föroreningstransport mat, timmer,biobränslen inkomstgenerering energi (vattenkraft, kylvatten) water functions

8 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Perspektiv 1 Vatten och utveckling

9 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Hydroklimatiska skillnader ________________________

10 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Ett fundamentalt hinder: vattenvariabiliteten torrepisoder-torrtid/regntid - torrår/våtår ______________________ in water-constrained economies hydrologic variability complicates food production December rainfall Cereal yield

11 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Vatten och ekonomisk utveckling ________________________ * grunden= bemästra vattenvariabilititen -> viss lägsta VATTENSÄKERHET -- tre kategorier av länder * those that have harnessed their hydrology industrial countries/besegrat * those that are hampered by their hydrology emerging economies/hejdats * those that remain hostages of their hydrology low income countries/alltjämt fångar under

12 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Perspektiv 2 Vatten och matproduktion

13 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Grödans vattenbehov ______________________ 70 ggr större än hushållens 3000 kcal/p d 20 % anim prot --> 3500 l/p d eller 1300 m3/p yr.

14 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Vatten i dagens jordbruk ____________________________ Grödans vatten: Procent grönt vatten LPJ model, PIK,Berlin Source: Rockström et al, 2008

15 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Matens vattenbehov stiger med inkomsten ____________________________ Grödans vattenkonsumtion i m3/p dag som funktion av landets medelinkomst medelinkomsten 1300 m3/p yr Source: Lundqvist et al 2007, In: Env Adv Council 2007:1

16 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Förutsägbar vattenbrist 2050 __________________________ Source: Rockström et al 2008 under 1300 m3/p yr = rött + orange Scenario A2 Blått + grönt vatten

17 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Olika typer av vattenbrist: grön och/eller blå Data from: Rocktröm et al 2008 Blue+green B+G B+G 1300 G 1300 B a c b d

18 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Global matförsörjning 2050 ________________________ importberoende mat- export ökad bevattning a c b + d Irrig. to HFS, 10% minidiet, 11% Surplus for export, 25% Import to AFI, 31% Import to HFS, 23% Green water ok Green water shortage minidiet Data from: Rocktröm et al 2008

19 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Stora förluster går att undvika ______________________________ dagens jordbruk distributionsförluster vattenförluster på åkern 7000 km3/yr All countries From Lundqvist et al 2007, In: Env Adv Council 2007:1

20 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Perspektiv 3 Vatten i landskapet samspel uppströms/nedströms

21 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Bevattning tömmer vattendraget ___________________________ 00=time zero 00 = forseeable future time upstream runoff generation 70 ”Vattnet som går upp i rök” 53  15

22 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Avrinningsområdet kräver avvägningar ________________________ Integrerad syn för att bevaka uppströms/nedströms-kompatibilitet mark-vatten-ekosystem

23 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Perspektiv 4 Vatten och klimatförändring

24 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 VÅRA BARNS FRAMTID Torkan breder ut sig vid fortsatt CO2-ökning _________________________________ Projektion för slutet av 2000-talet OBS! Går att undvika!!!!! After Milly, P.C.D., K.A. Dunne, A.V. Vecchia, Nature, 438, 347-350, 2005.

25 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Klimatförändringen drabbar via vattenfenomen __________________________ * flöden/översvämningar * torrperioder * ändrad vattentillgång * ändrad flodavrinning * ändrat grundvattenstånd * ändrat sjövattenstånd * ändrad vattenkvalitet etc ”Water is the vector of climate change”

26 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Perspektiv 5 Utmaningarna

27 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Utmaningarna _______________________ -40 % fler människor som skall ha mat -uthållig energiförsörjning -utplåna fattigdom, -möjliggöra inkomstgenerering -säkra hälsa, vatten- försörjning och hygien tre grundutmaningar Respektera begränsningar: –vattenkvantitet –vattenkvalitet –ekosystemens sårbarhet

28 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 NÅGRA SLUTSATSER ____________________________ * klimatskillnaderna slår igenom tydligt - låga lat: snabb bef ökning + hydroklimatisk vattenbrist * matprod = ny vattenbristutmaning ->importberoende - redan utan biobränslen * ny mental bild av vatten - grödan tar vatten i rotzonen = GRÖNT VATTEN integrerad syn väsentlig via ILWRM - vatten-mat-biobränslen-ekosystem --> situationen 2050 kräver förberedelser i god tid handel vattenrika områden -> vattenfattiga

29 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Triaden som tankeverktyg ______________________ Enkel struktur som reder ut vad det handlar om * vägen in = hur uppkom problemet * vägen ut = hur komma tillrätta * vägen vidare = agerandet

30 M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Vatten-triaden habitat carrier biomass production body functions socio- economic production hälsa akvatiska ekosystem erosion, föroreningstransport mat, timmer, biobränslen inkomstgenerering energi (vattenkraft, kylvatten) water functions P? – svält, torka S? - vatteneffektivitet P? – likgiltighet mot förorening S? – f ö roreningsbek ä mpning, reningsverk, ren teknologi P? – sjukdom, fattigdom S? – hygien, hälsa P? – skada på akvatiska ekosystem S? – ”environmental flow”, föroreningsbekämpning P? – föroreningspridning, minskad biodiversitet, erosion S? – förståelse, mark/vatten-planering, kompatibilitet


Ladda ner ppt "M. Falkenmark, Sigtuna, Augusti 2008 Den ohållbara vattenanalfabetismen och våra barns framtid _____________________ Malin Falkenmark SIWI, Sthlm Resilience."

Liknande presentationer


Google-annonser