Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Nilsson, PhD Lunds Universitet.  I Mexiko city är problemet med avgaser bland de värsta i världen  Myndigheterna bestämde sig för att begränsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Nilsson, PhD Lunds Universitet.  I Mexiko city är problemet med avgaser bland de värsta i världen  Myndigheterna bestämde sig för att begränsa."— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Nilsson, PhD Lunds Universitet

2  I Mexiko city är problemet med avgaser bland de värsta i världen  Myndigheterna bestämde sig för att begränsa användandet av fordon – varje bil försågs med en färgkod och en arbetsdag per vecka fick fordonet inte användas  Det förväntade resultatet var en minskning med 20% av fordon på vägarna…  …men, resultatet blev än mer fordon på vägarna och än mer avgaser som följd.  Betendet benäms inom SD som ”policy motstånd”. Det är ett typiskt resultat när propagering av effekter och återkoppling i system inte tas i bejakande. by Jose J Gonzalez; professor dt.techn., dr.rer.nat.; AUC2

3 Prof. Graham Winch3 Ransonering Luftför- oreningar Målsättning Fordons- användning Transport -behov Antal fordon Helganvändning & Äldre fordon Avsedd effekt: Mindre avgaser Oavsedd effekt: Fler fordon Oavsedd effekt: Högre fordons- användning och fler fordon totalt sett

4 4

5

6  Insatser för att lösa problem leder ofta till policymotstånd  Oftat leder våra bästa ansträningar i att lösa problem till att vi förvärrar dem  Med systemdynamik förespråkas ett systemtänkande som bygger på: ◦ Du kan inte bara göra en sak ◦ Allting är kopplat till allt annat 6 Anything that can go wrong will go wrong --Murphy

7 7  Etablerat sedan 1957 av Jay W. Forrester som en utveckling av kontrollteori/ cybernetik i management och industriella sammanhang.  På senare tid har synsättet och metodiken visat sig vara framgångsrik på flertalet komplexa, dynamiska system som innehåller psykosociala, teknologiska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.  Systemdynamik använder sig av kausala loopdiagram för att förstå och utforska återkopplingar och förstärkningar i komplexa system.

8  Rationell, händelsestyrt sätt att lösa problem 8 Mål Försäljning: 100 milj Situation Faktisk: 80 milj Problem BeslutResultat 20% för lite Sänk priserna för att öka efterfrågan Reducera anställda … Välj bästa lösning Försäljning ökar, problemet löst Eller?????? I själva verket så reagerar systemet på din lösning… Konkurrenterna agerar också Gårdagens lösning blir dagens problem Professor Prabir K. Bagchi The George Washington University

9  Vi är inte kapabla att styra och kontrollera system där ute – vi är alla delaktiga i systemen  Vi måste förstå systemens återkopplingsloopar 9 Beslut Kontext Mål Sidoeffekter Andras handlande Andras Målsättningar

10 10 Ägg Kycklingar + + R Självförstärkande Positiva återkopplingsloopar är självförstärkande – mer ägg leder till fler kycklingar som leder till… Systems återkopplingsstruktur Professor Prabir K. Bagchi The George Washington University

11  Negativa återkopplingsloopar är självåterställande/balanserande.De motverkar förändring.  När antal kycklingar stiger kommer olika återkopplingsloppar att balansera populationen. 11 Kycklingar Virus, predatorer, brist på mat + - B Balanserande återkoppling Alla system, oavsett komplexitetsgrad, består av både positiv och negativ återkoppling och all dynamik uppstår ur interaktion. Professor Prabir K. Bagchi The George Washington University

12 12


Ladda ner ppt "Fredrik Nilsson, PhD Lunds Universitet.  I Mexiko city är problemet med avgaser bland de värsta i världen  Myndigheterna bestämde sig för att begränsa."

Liknande presentationer


Google-annonser