Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autism and early development in adults with schizophrenia Methodological and clinical aspects Maria Unenge Hallerbäck.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autism and early development in adults with schizophrenia Methodological and clinical aspects Maria Unenge Hallerbäck."— Presentationens avskrift:

1 Autism and early development in adults with schizophrenia Methodological and clinical aspects Maria Unenge Hallerbäck

2 Schizofreni- spektrum Autismspektrum Schizo- affektivt syndrom Schizofreni Autistiskt syndrom Atypisk autism/PDD-NOS Asperger syndrom Schizofreniformt syndrom Schizotypal personlighets störning Attenuated psychosis syndrome

3 Barndomsutveckling 25 – 50% har haft svårigheter med – Social interaktion – Motorisk koordination – Uppmärksamhet – Språk

4 Schizofreni och autism British Journal of Psychiatry 1971 Infantile Psychosis –symptomdebut före 3 års ålder Late Onset Psychosis –symptomdebut 5 – 15 års ålder Israel Kolvin 1929-2002

5 Vår studie – en jämförelse mellan två patientgrupper Personer med klinisk diagnos schizofreni, schizoaffektivt syndrom eller schizofreniformt syndrom födda 1972 – 1987 29 män och 17 kvinnor Personer med klinisk diagnos Aspergers syndrom födda 1972 – 1986 27 män och 28 kvinnor Mental retardation utgör exklusionskriterium

6 Studiedesign Aktuell psykiatrisk symptomatologi SCID I, II Nikotin, alkohol, droger Utvecklingsavvikelser i barndomen Föräldraintervju, DISCO-11 Journalgenomgång ADHD förekomst; skattningsskalor

7 Studiedesign Social kognition Reading the Mind in the Eyes Silent Animations Då dessa test är inte är normerade har vi använt kontrollgrupper (studenter från Karlstads universitet)

8 Artiklar I.The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version. Cognitive Neuropsychiatry 2009;14: 127-143 II.Is autism spectrum disorder common in schizophrenia? Psychiatry Research 2012 (in press) III.Childhood impairments in social interaction: a controlled study of young adults with schizophrenic psychosis or Asperger syndrome (submitted) IV.ADHD and nicotine use in schizophrenia and Asperger syndrome: a controlled study Journal of Attention Disorders 2012 (in press)

9

10 The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version Normeringsvärden 100 + 58 studenter Test-retest reliabilitet 58 studenter

11 The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version 4 bilder hade tveksam validitet (mindre än 50% valde “rätt” svar) Testresultaten på individnivå varierade mellan två testtillfällen ± 4,3 när 24 bilder analyseras (18%) ± 5,3 när alla 28 bilder analyseras (19%)

12

13 Is autism spectrum disorder common in schizophrenia? Syfte: Att undersöka förekomst av autism spektrum störningar bland unga vuxna med klinisk schizofreni diagnos

14 Metod Diagnos enligt patientintervju SCID I Diagnos enligt föräldraintervju DISCO Journaler från barn- och ungdomspsykiatrin

15 AntalDiagnos enligt DISCO Undergrupp psykos enligt SCID DISCOTotalt Autism- spektrum Ingen autism Paranoid schizofreni101964 Odifferentierad schizofreni6633 Schizoaffektivt syndrom5823 Schizofreniformt syndrom2311 Psykotiskt syndrom UNS5514 Bipolär typ 122-2 Substansbetingad psykos-1-- Ingen psykos22-2 Totalt32461319

16 AntalDiagnos enligt DISCO Undergrupp psykos enligt SCID DISCOTotalt Autism- spektrum Ingen autism Paranoid schizofreni101964 Odifferentierad schizofreni6633 Schizoaffektivt syndrom5823 Schizofreniformt syndrom2311 Psykotiskt syndrom UNS5514 Bipolär typ 122-2 Substansbetingad psykos-1-- Ingen psykos22-2 Totalt32461319

17 Andel ASD vid schizofreni 13 av 32 (DISCO undersökta)41% 12 av 23 (SCID verifierad sch. psykos) 52% Minst: 13 av 46 (alla inkluderade)28% 12 av 84 (alla med sch. i Värmland) 14%

18 Childhood impairments in social interaction: a controlled study of young adults with schizophrenic psychosis or Asperger syndrome Syfte Att undersöka likheter och olikheter vad gäller utveckling under barndomen vid schizofreni respektive Aspergers syndrom

19 Deltagare 32 personer med schizofreni Med “neurotypisk” utveckling (SCH-TD) 19 Med AST enligt DISCO (SCH-ASD) 13 45 personer med Aspergers syndrom (22 män 23 kvinnor, födda 1972-1986)

20 DISCO symptoms SCH-TD n = 19 SCH-ASD n = 13 AS n = 45 Minor to marked problems Qualitative impairment in social interaction Quality of friendship16 %85 %96 % Quality of interaction21 %85 %87 % Sharing interests and enjoyment11 %77 %58 % Awareness of others’ feelings16 %69 %62 % Bullying and teasing by age peers42 %62 %73 % Friendship with age peers5 %62 %64 % Qualitative impairment in communication Facial expressions 11 %62 %58 % Restricted repetitive behaviour, interests and activities and imagination Collecting facts on specific subjects42 %85 %89 % Talks intensely on a few themes21 %77 %91 % Repetitive activities related to special skills11 %62 %71 % Sharing imaginative activities5 %62 %64 %

21 Autistic disorder Schizoid personality disorder Schizo- affective disorder Schizophrenia Atypical autism/ PDD- NOS Asperger syndrome Schizophreniform disorder Schizotypal personality disorder Attenuated psychosis syndrome

22 Tack för uppmärksamheten! maria.hallerback@liv.se www.gnc.gu.se


Ladda ner ppt "Autism and early development in adults with schizophrenia Methodological and clinical aspects Maria Unenge Hallerbäck."

Liknande presentationer


Google-annonser