Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Autism and early development in adults with schizophrenia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Autism and early development in adults with schizophrenia"— Presentationens avskrift:

1 Autism and early development in adults with schizophrenia
Methodological and clinical aspects Maria Unenge Hallerbäck

2 Schizofreni- spektrum Autismspektrum
Schizo-affektivt syndrom Schizofreni Autistiskt syndrom Atypisk autism/PDD-NOS Asperger syndrom Schizofreniformt syndrom Schizotypal personlighets störning Attenuated psychosis syndrome

3 Barndomsutveckling 25 – 50% har haft svårigheter med
Social interaktion Motorisk koordination Uppmärksamhet Språk

4 Schizofreni och autism British Journal of Psychiatry 1971
Infantile Psychosis symptomdebut före 3 års ålder Late Onset Psychosis symptomdebut 5 – 15 års ålder Israel Kolvin

5 Vår studie – en jämförelse mellan två patientgrupper
Personer med klinisk diagnos schizofreni, schizoaffektivt syndrom eller schizofreniformt syndrom födda 1972 – 1987 29 män och 17 kvinnor Personer med klinisk diagnos Aspergers syndrom födda 1972 – 1986 27 män och 28 kvinnor Mental retardation utgör exklusionskriterium

6 Studiedesign Aktuell psykiatrisk symptomatologi
SCID I, II Nikotin, alkohol, droger Utvecklingsavvikelser i barndomen Föräldraintervju, DISCO-11 Journalgenomgång ADHD förekomst; skattningsskalor

7 Studiedesign Social kognition Reading the Mind in the Eyes
Silent Animations Då dessa test är inte är normerade har vi använt kontrollgrupper (studenter från Karlstads universitet)

8 Artiklar The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version. Cognitive Neuropsychiatry 2009;14: Is autism spectrum disorder common in schizophrenia? Psychiatry Research 2012 (in press) Childhood impairments in social interaction: a controlled study of young adults with schizophrenic psychosis or Asperger syndrome (submitted) ADHD and nicotine use in schizophrenia and Asperger syndrome: a controlled study Journal of Attention Disorders (in press)

9

10 Test-retest reliabilitet
The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version Normeringsvärden studenter Test-retest reliabilitet 58 studenter

11 4 bilder hade tveksam validitet (mindre än 50% valde “rätt” svar)
The Reading the Mind in the Eyes Test: test-retest reliability of a Swedish version 4 bilder hade tveksam validitet (mindre än 50% valde “rätt” svar) Testresultaten på individnivå varierade mellan två testtillfällen ± 4,3 när 24 bilder analyseras (18%) ± 5,3 när alla 28 bilder analyseras (19%)

12

13 Is autism spectrum disorder common in schizophrenia? Syfte:
Att undersöka förekomst av autism spektrum störningar bland unga vuxna med klinisk schizofreni diagnos

14 Metod Diagnos enligt patientintervju SCID I
Diagnos enligt föräldraintervju DISCO Journaler från barn- och ungdomspsykiatrin

15 Odifferentierad schizofreni 3 Schizoaffektivt syndrom 5 8 2
Antal Diagnos enligt DISCO Undergrupp psykos enligt SCID DISCO Totalt Autism-spektrum Ingen autism Paranoid schizofreni 10 19 6 4 Odifferentierad schizofreni 3 Schizoaffektivt syndrom 5 8 2 Schizofreniformt syndrom 1 Psykotiskt syndrom UNS Bipolär typ 1 - Substansbetingad psykos Ingen psykos 32 46 13

16 Odifferentierad schizofreni 3 Schizoaffektivt syndrom 5 8 2
Antal Diagnos enligt DISCO Undergrupp psykos enligt SCID DISCO Totalt Autism-spektrum Ingen autism Paranoid schizofreni 10 19 6 4 Odifferentierad schizofreni 3 Schizoaffektivt syndrom 5 8 2 Schizofreniformt syndrom 1 Psykotiskt syndrom UNS Bipolär typ 1 - Substansbetingad psykos Ingen psykos 32 46 13

17 Andel ASD vid schizofreni
13 av 32 (DISCO undersökta) 41% 12 av 23 (SCID verifierad sch. psykos) 52% Minst: 13 av 46 (alla inkluderade) 28% 12 av 84 (alla med sch. i Värmland) 14%

18 Childhood impairments in social interaction: a controlled study of young adults with schizophrenic psychosis or Asperger syndrome Syfte Att undersöka likheter och olikheter vad gäller utveckling under barndomen vid schizofreni respektive Aspergers syndrom

19 Deltagare 32 personer med schizofreni
Med “neurotypisk” utveckling (SCH-TD) 19 Med AST enligt DISCO (SCH-ASD) 13 45 personer med Aspergers syndrom (22 män 23 kvinnor, födda )

20 DISCO symptoms SCH-TD n = 19 SCH-ASD n = 13 AS n = 45
Minor to marked problems Qualitative impairment in social interaction Quality of friendship 16 % 85 % 96 % Quality of interaction 21 % 87 % Sharing interests and enjoyment 11 % 77 % 58 % Awareness of others’ feelings 69 % 62 % Bullying and teasing by age peers 42 % 73 % Friendship with age peers 5 % 64 % Qualitative impairment in communication Facial expressions Restricted repetitive behaviour, interests and activities and imagination Collecting facts on specific subjects 89 % Talks intensely on a few themes 91 % Repetitive activities related to special skills 71 % Sharing imaginative activities

21 Autistic disorder Schizoid personality disorder Schizo-affective disorder Schizophrenia Atypical autism/PDD-NOS Asperger syndrome Schizophreniform disorder Schizotypal personality disorder Attenuated psychosis syndrome

22 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Autism and early development in adults with schizophrenia"

Liknande presentationer


Google-annonser