Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att samla in underlag - kap 4 Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att samla in underlag - kap 4 Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem."— Presentationens avskrift:

1 Att samla in underlag - kap 4 Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

2 Skollagen 2010:800 Skolan/förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder det inom det systematiska kvalitetsarbetet? Fundera 7-8 min med bänkgrannen

3 Datainsamlingsmetoder
Enkäter Intervjuer Dokumentanalys Observationer

4 Enkäter Styr vilka områden vi vill fokusera på
Svårt att formulera bra frågor Frågorna ska inte vara ledande Får många svar på relativt kort tid Bred och generell bild av hur det ser ut Lätt att sammanställa Bortfallet kan blir stort Det går inte att ställa uppföljande frågor Mäter människors upplevelser, inte hur det faktiskt ser ut Svårt att få utförlig och personlig information

5 Intervjuer Detaljerade och nyanserade bilder Mindre bortfall
Frågorna kan anpassas efter situation Underlättar förståelse snarare än utbredning Tids och personalkrävande Når begränsat antal Kan vara svåra att sammanställa och tolka Kan innehålla felkällor ( man svarar som man tror att den som frågar vill ha svar )

6 Dokument Närvarorapporter Åtgärdsprogram Betyg Pedagogiska planeringar
Elevarbeten Pedagogisk dokumentation Brev Utvärderingsrapporter kvalitetsredovisningar

7 Fördelar och nackdelar
Finns ofta lätt tillgängliga Kan på så vis få tillgång till ett stort material på en gång Är ofta upprättade direkt när någonting händer Kan se förändring över tid på ett enkelt sätt Svårt att hitta det man söker Kan ta lång tid att bearbeta

8 Observationer Fångar upp det som händer just nu
Kan visa på sådant som inte framkommer i andra datainsamlingsmetoder t ex relationer Svårt att sortera alla intryck Resultatet kan bero på vem som observerat ( kan bortses ifrån om man analyserar observationerna tillsammans)


Ladda ner ppt "Att samla in underlag - kap 4 Håkanssons bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem."

Liknande presentationer


Google-annonser