Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av RH 2000.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av RH 2000."— Presentationens avskrift:

1 Införande av RH 2000

2 Innehåll Varför bör lokala höjdsystem bytas ut mot RH 2000?
Information om våra nationella höjdsystem Vad skiljer RH 2000 mot de äldre nationella höjdsystemen? Hur sker bytet till RH 2000 och vad kan Lantmäteriet hjälpa till med? Införande av RH 2000

3 Sverige byter referenssystem
Bildkälla: Enhetliga referenssystem är en viktig framgångsfaktor för att åstadkomma en effektiv geodataförsörjning. Det betonas i såväl den nationella geodatastrategin som i närings­ departementets digitala agenda: ”Det offentliga Sverige ska använda geografisk information som är beskriven i nationellt bestämda referenssystem och som bygger på internationella överenskommelser.” Införande av RH 2000

4 Varför byta till RH 2000? Bildkälla: Datautbyte mellan kommuner, statliga myndigheter/verk och privata företag underlättas. Geodatasamverkan förutsätter RH 2000. Införande av RH 2000

5 Varför byta till RH 2000? RH 2000 har en väsentligt högre noggrannhet och kvalitet än föregångarna RH 00 och RH 70. Tillfälle till genomgripande underhåll av kommunens stomnät i höjd. Införande av RH 2000

6 Varför byta till RH 2000? Tillgång till NNH, som enbart levereras i RH NNH ger bl.a. möjlighet att: - framställa terrängmodeller - generera höjdkurvor av god kvalitet - utföra översvämningsanalyser Införande av RH 2000

7 Varför byta till RH 2000? Fördelar med ETT höjdsystem:
Foto: Lennart Johansson, Stockholms Stadsbyggnadskontor Fördelar med ETT höjdsystem: Minskad risk för sammanblandning, t.ex. felaktiga höjduppgifter i en krissituation. - Minskad risk för missförstånd i dialog mellan kommun, konsult och tredje man. Minskade kostnader och mindre behov av teknisk kompetens och programvaror. Införande av RH 2000

8 Varför byta till RH 2000? Möjlighet att använda geoidmodellen SWEN08_RH2000 i GNSS-mottagare vilket ger bättre mätresultat. Landhöjningen gör att äldre höjdsystem sällan relaterar till havsytan numera. Införande av RH 2000

9 Varför byta till RH 2000? -0.230 -0.225 Bildkälla: Finns kompetens och erfarenhet om stomnät ännu kvar i kommunen är det mycket viktigt att ta tillvara denna för ett byte till RH 2000. Lantmäteriet stödjer kommunerna med råd och beräkningshjälp. Införande av RH 2000

10 Tre precisionsavvägningar – tre höjdsystem
Första precisions- avvägningen Andra precisions- avvägningen Tredje precisions- avvägningen 4,4 mm/km 1,63 mm/km 1 mm/km RH 2000 RH 00 RH 70 Införande av RH 2000

11 Äldre förtätningar av RH 00 och RH 70 – för allmän kartläggning
detaljlinjer huvudlinjer Införande av RH 2000

12 Andra ordningens nät, huvudlinjenät
mätt 1958 och 1970 Införande av RH 2000

13 Tredje ordningens nät, detaljlinjenät
mätt 1960 Införande av RH 2000

14 Varför en tredje precisionsavvägning?
RH 00 och RH 70 håller inte måttet. Tidigare avvägningar främst för kartläggning, ej för anslutning av lokala nät. Mycket begränsad tillgång till anslutningspunkter av godtagbar kvalitet. Svårtillgängliga punkter. Förstörda punkter. Införande av RH 2000

15 allt mätt i ett sammanhang och med samma tolerans
Riksavvägningen allt mätt i ett sammanhang och med samma tolerans Införande av RH 2000

16 Tekniken Införande av RH 2000

17 Övergång till RH 2000 I princip består ett höjdsystembyte av 3 delar:
Inventering och sammanställning av gamla mätningar + eventuellt kompletterande nymätningar inför Lantmäteriets utjämningsberäkning/analys och jämförelse mot RH 2000-höjder. Basgenomgångar, förberedelser, omräkning till RH samt märkning. Information till alla tänkbara berörda. Införande av RH 2000

18 Övrigt stöd till kommunerna
Informationsmaterial, exempeldokument, lathundar Kommunexperter Länsprojekt Länk till dokumentet: Införande av RH 2000

19 Är det komplicerat att byta?
Lantmäteriet ställer upp med information och stöd samt beräkningshjälp, eftersom det är ett riksintresse att alla går över till RH 2000. Många kommuner har redan bytt och har tips och råd att dela med sig av. Att vara noggrann är A och O! Alla kartor/handlingar/baser/filer måste ha angivet höjdsystem, även det man tar emot från t ex konsulter. Lägg stor vikt vid information till alla berörda, framförallt bygglovhandläggare och VA-ingenjörer, som under övergångsperioden mellan gammalt och nytt höjdsystem måste vara observanta på höjduppgifter. Nej, det är inte så komplicerat att byta om man bara är noggrann! Införande av RH 2000

20 Mer information Lantmäteriets hemsida www.lantmateriet.se/refsys
om referenssystemsbyte allmänt om geodesi PROFS, aktuell kommunstatus Införande av RH 2000

21 Åtgärder för anslutning och byte till RH 2000
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Införande av RH 2000

22 Söka avvägningsdata i arkivet
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000

23 Lista data - exempel punkttabell
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000

24 Lista data - exempel mätningstabell
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000

25 Analys av nätet Sammanställning och en första analys av materialet
Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

26 Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000

27 Utjämning i RH 2000 Sammanställning och en första analys av materialet
Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

28 Jämförelse av höjder Tannåker -0.214 Torpa -0.157 Vrå -0.171
Ljungby/Kånna -0.113 Ryssby -0.073 Lidhult -0.159 Lagan -0.124 Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

29 ______________________________________________________________
Jämförelse av höjder Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Hur stora är skillnaderna mellan höjder i RH 2000 och lokala/kommunala höjdsystem? ______________________________________________________________ Mellan 10 cm och 1 m i lokala höjdsystem anslutna till de äldre nationella systemen RH 00 och RH 70 I lokala system med egen nollpunkt (tex botten i en hamnbassäng, en slusströskel etc.) kan skillnaden vara upp till 100 m Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

30 Deformationer inom nät
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd restfel Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

31 Kommunens höjdfixar i RH 2000 och höjdskift
Leverans till kommunen Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Kommunens höjdfixar i RH 2000 och höjdskift Kartskikt med punkter och mätningar Punkt- och mätningstabeller Beräkningshandlingar Restfelsbilder Redogörelse m.m. Ansvarig: Lantmäteriet Införande av RH 2000

32 Utbyte och transformation av höjder
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd Ersätt alla fixars loka höjder med de nyberäknade RH 2000-höjderna. Transformera övriga höjduppgifter i databaser och filer med höjdskiften, även hos andra förvaltningar. T.ex. höjdsatta detaljnät och polygonnät, inmätta detaljer och VA-ledningar. Slipa bort eller byt ut höjder på höjdfixbrickor eller andra anvisningsbrickor. Märk analoga handlingar med höjdsystem. Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000

33 INFORMATION INFORMATION INFORMATION Information
Sammanställning och en första analys av materialet Eventuella kompletterings- och anslutningsmätningar Nyberäkning och analys av de lokala näten Utbyte och transformation av höjder Information och samråd INFORMATION INFORMATION INFORMATION Information och samråd i ett tidigt skede med andra förvaltningar och externa intressenter. Ansvarig: kommunen Införande av RH 2000


Ladda ner ppt "Införande av RH 2000."

Liknande presentationer


Google-annonser