Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det internationella systemet – konfliktskapande eller inte?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det internationella systemet – konfliktskapande eller inte?"— Presentationens avskrift:

1 Det internationella systemet – konfliktskapande eller inte?
Demokratier startar inte krig mot varandra…

2 Olika typer av maktkoncentration
Bipolärt – Två stormakter mot varandra Unipolärt – Ett maktcentra Universalitet – Idealvärlden enligt FN Multipolärt – Större antal stormakter som agerar sinsemellan

3 Världen efter kalla kriget
Unipolär? Innehav av kärnvapen innebär viss vetomakt Den ekonomiska makten främst multipolär

4 Konflikter och krig Konflikt – Två eller fler parter med oförenliga mål

5 Konflikter och krig Krig – Organiserat fysiskt våld mellan organiserade kollektiv

6 Hur fungerar världen? Tre synsätt: Realismen
Internationell anarki Staterna är de centrala aktörerna Staterna styrs av egenintressen Säkerhetspolitiken prioriteras högt Vikten ligger vid maktbalans Ett unipolärt system är att föredra

7 Hur fungerar världen? Tre synsätt: Liberalismen
Ökad interaktion = ökad förståelse Interdependens (ömsesidigt beroende) Symmetriska och assymetriska beroenden Fler demokratier = färre krig Färre krig mellan stater idag

8 Hur fungerar världen? Tre synsätt: IPE
International politics/economy Utgår från Marxismen Utbyte mellan länder sker på den starkes villkor Problemen finns i världsekonomin

9 Så, demokratier startar inte krig mot varandra?
Fakta är stark – Teorin är svag…

10 Krigsorsaker – Tre nivåer
Personlig/politisk nivå Statssystemet/Staternas utseende Internationell nivå


Ladda ner ppt "Det internationella systemet – konfliktskapande eller inte?"

Liknande presentationer


Google-annonser