Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram genom effektiv insamling av pengar, investering av tillgångarna och utdelning av intäkterna

2 ZI Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF ZIF Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

3 ZIF budget för bienniet 2014-2016 USD USD 2014-2016 2012-2014 Internationella serviceprogram 2 044 000 2 000 000 ZISVAW 1 986 000 1 162 000 Amelia Earhart Fellowship Fund 700 000 700 000 JMK 232 000 232 000 YWPA 144 000 144 000 Rose Fund 200 000 700 000 Totalt 5 306 000 4 938 000 En ökning med 364 000 USD, dvs ca 7 %

4 Internationella Serviceprojekt / Bienniet 2014-2016  Eliminating Obstetric Fistula in Liberia (UNFPA) USD 600 000  HIV free generation in Rwanda (UNICEF) USD 800 000  Gender responsive Schools in Vietnam (UNTF) USD 644 000

5 ZISVAW-projekt / Bienniet 2014-2016  Delaying early Marriage in Niger, dvs minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i Niger (UNFPA) USD 1 000 000  Voices against Violence in 12 countries, dvs förebygga och minska könsdiskriminering och våld mot kvinnor / flickor genom informell utbildning av unga ledare (UN Women) USD 986 000

6 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula Project (UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 USD 450 000 (2008-2010), USD 500 000 (2010-2012) USD 1 000 000 (2012-2014), USD 600 000 (2014-2016)  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än 1 079 fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister samt 10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 264 kvinnor som överlevt

7 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 USD 600 000 (2008-2010), USD 500 000 (2010-2012), USD 1 000 000 (2012-2014), USD 800 000 (2014-2016)  Ökat möjligheten för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42 % 2005 till 89 % 2014)  Bidragit till att 78 % av HIV-positiva kvinnor och 74 % barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

8 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Hur ZIFs bidrag hjälper Mer än 6 000 överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel har behandlats på någon av  ISANGE One stop, eller  RUSIZI One Stop Center inrättade med hjälp av bidrag från Zonta International Foundation Se video på Youtube

9 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Mål 2014 - 2016  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn, dvs bidra till en HIV-fri generation i Rwanda  Fortsätta driva one-stop-centers för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld  Uppmuntra kvinnor/flickor att göra anspråk på sina rättigheter till ett tryggt och värdigt liv.

10 Mål 2014 - 2016  Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/-pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat våld  Främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i 20 skolor i Hanoi  Utbilda unga ”gruppambassadörer” för att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare i syfte att förhindra könsrelaterat våld  Att Hanoi Department of Education and Training (utbildningsdepartement) erkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund)

11 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Niger har den största utbredningen av tonårsäktenskap i världen. 75 % av flickorna är gifta innan 18 års ålder och 36% redan vid 15 års ålder Mål 2014-2016  Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i fyra regioner i Niger  Nå 25 000 tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa  Ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare  Att hos ca 400 000 invånare runtom i regionerna öka medvetenhet och kunskap om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld

12 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women) Mål 2014 - 2016  Öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom ett informellt utbildningsprogram för unga ledare. Finns ett program framtaget för åldersgruppen 5 - 25 år på engelska, franska och spanska  Genom opinions- och folkutbildning öka engagemanget hos unga för att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor  Samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGS

13 Projektförslag bienniet 2014 - 2016 // Internationella serviceprojekt  Liberia Fistula program (UNFPA)  Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)  Gender responsive schools in Vietnam (UNTF)  Att skapa en skolmiljö som är fri från könsrelaterat våld i Hanoi.


Ladda ner ppt "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser