Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram genom effektiv insamling av pengar, investering av tillgångarna och utdelning av intäkterna

2 ZI Medlemsorganisation Inkomsterna kommer från medlemsavgifterna Täcker de operativa kostnaderna för ZI och ZIF ZIF Välgörenhetsorganisation Inkomsterna kommer från bidrag Täcker utdelning till serviceprojekt och utbildningsprogram

3 ZIF budget för bienniet USD USD Internationella serviceprogram ZISVAW Amelia Earhart Fellowship Fund JMK YWPA Rose Fund Totalt En ökning med USD, dvs ca 7 %

4 Internationella Serviceprojekt / Bienniet  Eliminating Obstetric Fistula in Liberia (UNFPA) USD  HIV free generation in Rwanda (UNICEF) USD  Gender responsive Schools in Vietnam (UNTF) USD

5 ZISVAW-projekt / Bienniet  Delaying early Marriage in Niger, dvs minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i Niger (UNFPA) USD  Voices against Violence in 12 countries, dvs förebygga och minska könsdiskriminering och våld mot kvinnor / flickor genom informell utbildning av unga ledare (UN Women) USD

6 Zonta International Serviceprojekt - Liberia Fistula Project (UNFPA) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ) USD ( ), USD ( )  Förstärkt och utrustat två fistulacenter i Liberia  Utbildat sex läkare,70 sjuksköterskor och assistenter som behandlat mer än fistulapatienter  Utbildat 20 kvinnor som överlevt fistula, 16 journalister samt 10 studenter som informatörer om hur fistula kan förhindras och behandlas  Socialt återanpassat 264 kvinnor som överlevt

7 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Stöttat projektet sedan 2008 USD ( ), USD ( ), USD ( ), USD ( )  Ökat möjligheten för gravida kvinnor att HIV-testa sig (42 % 2005 till 89 % 2014)  Bidragit till att 78 % av HIV-positiva kvinnor och 74 % barn födda med HIV behandlas med antiretrovirala medel

8 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Hur ZIFs bidrag hjälper Mer än överlevare från könsrelaterat våld och barnmisshandel har behandlats på någon av  ISANGE One stop, eller  RUSIZI One Stop Center inrättade med hjälp av bidrag från Zonta International Foundation Se video på Youtube

9 Zonta International Serviceprojekt - Rwanda (UNICEF) Mål  Helt eliminera överföringen av HIV/Aids från mor till barn, dvs bidra till en HIV-fri generation i Rwanda  Fortsätta driva one-stop-centers för att förebygga våld och ta hand om kvinnor som utsätts för könsrelaterat våld  Uppmuntra kvinnor/flickor att göra anspråk på sina rättigheter till ett tryggt och värdigt liv.

10 Mål  Skapa en skolmiljö för tonårsflickor/-pojkar i Hanoi, fri från könsrelaterat våld  Främja könsneutrala normer och förebygga könsrelaterat våld i 20 skolor i Hanoi  Utbilda unga ”gruppambassadörer” för att organisera kampanjer tillsammans med lärare och vårdgivare i syfte att förhindra könsrelaterat våld  Att Hanoi Department of Education and Training (utbildningsdepartement) erkänner denna skolmodell och vidtar aktiva åtgärder för att sprida modellen i skolsystemet i Vietnam Zonta International serviceprojekt Gender Responsive Schools in Vietnam (UN Trust Fund)

11 ZISVAW-projekt Delaying early Marriage in Niger (UNFPA) Niger har den största utbredningen av tonårsäktenskap i världen. 75 % av flickorna är gifta innan 18 års ålder och 36% redan vid 15 års ålder Mål  Minska antalet barnäktenskap och tidiga graviditeter i fyra regioner i Niger  Nå tonårsflickor inom två år med information om deras rättigheter till utbildning och god hälsa  Ge dem tillgång till mentorer och kvinnliga ledare  Att hos ca invånare runtom i regionerna öka medvetenhet och kunskap om tonåringars rättigheter och hur de kan skyddas mot våld

12 ZISVAW-projekt Voices against Violence in 12 Countries (UN Women) Mål  Öka medvetenhet och kunskap om könsrelaterat våld genom ett informellt utbildningsprogram för unga ledare. Finns ett program framtaget för åldersgruppen år på engelska, franska och spanska  Genom opinions- och folkutbildning öka engagemanget hos unga för att förebygga könsstereotyper, diskriminering och våld mot kvinnor/flickor  Samarbete med UN Women och World Association of Girl Guides and Girl Scouts WAGGS

13 Projektförslag bienniet // Internationella serviceprojekt  Liberia Fistula program (UNFPA)  Elimination of New Pediatric HIV Infection & Prevention and Response to Survivors of Domestic and Gender Based Violence in Rwanda (UNICEF)  Gender responsive schools in Vietnam (UNTF)  Att skapa en skolmiljö som är fri från könsrelaterat våld i Hanoi.


Ladda ner ppt "Zonta International Foundation (ZIF) Uppdrag ZI Foundations uppdrag är att främja de på Convention överenskomna serviceprojekten och ZIs utbildningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser