Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GYMNASIEARBETE – vad är det? Länk till film. Gymnasiear betet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GYMNASIEARBETE – vad är det? Länk till film. Gymnasiear betet."— Presentationens avskrift:

1 GYMNASIEARBETE – vad är det? Länk till film

2 Gymnasiear betet

3 Gymnasial nivå 100 poäng För gymnasial utbildning: …en uppgift om 100 gymnasiepoäng som eleverna genomför inom ramen för examensmålen… För vuxenutbildning: … inom ramen för examensmålen för det program inom gymnasieskolan som utbildningen i huvudsak motsvarar … Olika mål för gymnasiearbetet beroende på program Gymnasiearbetet

4 Ska relateras till examensmålen Är ett kvitto på att eleven är väl förberedd Uppgifter kan tas fram i samverkan med avnämarna Ansvarig lärare Medbedömare Gymnasiearbetet

5 Gymnasiearbete – mot yrkesområde Visa att eleven är förberedd för yrkes- området Förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter Planera, genomföra och utvärdera Visa yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer

6 Gymnasiearbetet – mot högskoleförberedelse Visar att eleven är förberedd för högskolestudier Ett större arbete Formulera frågeställning Planera, genomföra och utvärdera Redovisa och ge respons Sammanfattning på engelska Vetenskaplig metod Kritiskt värdera källor

7 Gymnasiearbetet: betyg Betyg E eller F Läraren beslutar Medbedömaren yttrar sig Gymnasiearbete helt eller delvis på arbetsplats: handledaren blir medbedömare

8 Gymnasiearbetesexempel Ge tips och inspiration Vill visa mångfald Visar på gymnasial nivå Framtagna i samråd med nationella programråd och högskoleråd Olika yrkesområden Centrala kunskapsområden Genomförda enskilt eller i grupp Läs flera exempel!


Ladda ner ppt "GYMNASIEARBETE – vad är det? Länk till film. Gymnasiear betet."

Liknande presentationer


Google-annonser