Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Genusperspektiv inom familjeterapin Gunilla Jarlbro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Genusperspektiv inom familjeterapin Gunilla Jarlbro."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Genusperspektiv inom familjeterapin Gunilla Jarlbro

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Jämställdhet baserat på trams Vilket Musse Pigg land det här håller på att bli. Det finns ju ingen vettig tanke eller djup bakom någonting längre. Politiker håller på och tjafsar om genusreformer och vilka grupper eller individer som just för tillfället är diskriminerade eller kränkta. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. från bloggen Magnus tycker

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Mer trams Fru gåman blir inte av. Skönt! Vilket otroligt pseudodebatttrams, till och med värre än styrelserepresentationen. Magnus tycker

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Enligt Antifeministiska Samfundet Feministiska myter - kvinnor lönediskrimineras - Mäns våld mot kvinnor - Kvinnor dubbelarbetar mer än män - Osv, osv, osv.

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Några begrepp Kön - biologiskt kön Genus - kulturell tolkning av biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Genusforskning - forskning som fokuserar på olika kulturella mönster och maktstrukturer relaterade till kön.

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Mer begrepp Jämställdhet handlar om rättvisa mellan kvinnor och män. Det handlar om att lära sig sig se alla människor som de är, utan att först lägga ut mallen man eller kvinna. Det handlar om att ge alla människor lika värde och villkor inom livets alla områden. Det handlar också att sätta på sig sina genusglasögon och inte falla in i s.k. Genusslentrian.

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Könsdiskriminering … kan t.ex. innebära att en kvinna eller man Som sökt jobb blir förbigången av en person av motsatt kön med sämre kvalifikationer Får lägre lön än en person av motsatt kön med samma eller likvärdiga arbetsuppgifter Blir sämre behandlad av arbetsledningen än personer av motsatt kön Blir uppsagd eller omplacerad och det har ett samband med könstillhörigheten.

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Var är brudarna? Inte på chefsposter i alla fall. Chef -privat sektor 23% kvinnor stat 36% kvinnor Aha… i kommun och landsting Kommun - 62 % kvinnor Landsting - 54% kvinnor Varför chef just där???

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Därför….

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Utbildning Utbildningsnivå för befolkningen 25-64 år Eftergymnasial utbildning Kvinnor 49 % Män 38 %

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Hög utbildning ger väl hög lön, eller? I genomsnitt har kvinnor 83 % av männes löner vid heltidsarbete. Även om man tar hänsyn bl.a till skillnader i ålder, utbildning, sektor och yrke återstår en oförklarad löneskillnad på ca. 7%.

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Tidsanvändning Sett över veckans alla dagar arbetar kvinnor och män lika mycket, ca. 8 timmar per dag. Kvinnor arbetar lika mycket betalt som obetalt medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt.

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Varför går det så långsamt?

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Medierepresentationen Medierna kan bidra till att vi känner vår rättmättiga medborgaridentitet med allt vad det innebär av delaktighet och engagemang i samhällsfrågor. På motsvarande sätt kan även medierna exkludera vissa medborgargrupper ur samhällslivet.

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Vem får komma till tals och tolka världen? Analys av 7 200 tidningsartiklar från 36 tidningar 94 % av de omskrivna är svenskar - 70 % är män - 60% befinner sig i medelåldern Utrikesnyheter - 89 % män - 11 % kvinnor

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T DN 15 januari 2004 - första sidan /…/ den eleganta överåklagaren Agneta Blidberg med klockad kjol och stora gyllene knappar på kavajen. Helt i svart, bara glasögonbågarna bryter av och är röda/…/

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Varför inte så här? Sitter den eleganta försvarsadvokaten Peter Althin med stilfull grå Armanikostym. Slipsen är i matchande grå-gul färg. Glasögonbågarna bryter av färgskalan genom att vara röda.

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Chefer i medietappningen - kvinnor i näringslivet som är bra på att omorganisera eller reda upp en svår ekonomisk situation kallas för: Städgumma - Män kallas för: Företagsdoktorer eller någon som ”rider ut stormarna” - Kvinnor som visar beslutsamhet kallas för: Madame Saddam. - Kvinnor är ambitiösa och duktiga och män är resultatorienterade och rationella.

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T Fakta och myter om kvinnors hälsa - Jämställd sjukvård? - Debatten om tv-serien Om ett hjärta

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Hälsoparadoxen - Den starka kvinnokroppen - Den lidande kvinnokroppen - Sjukvården bidrar till medikalisering och sjukliggörande av kvinnor - Feministisk forskning och praktik kan förbättra kvinnors hälsa

21 21 L U N D S U N I V E R S I T E T Sjukfrånvaro Kvinnor är sjukskrivna och förtidspensionerade i högre grad än män Långa sjukskrivningar leder till utanförskap och dålig ekonomi som Leder till sämre hälsa

22 22 L U N D S U N I V E R S I T E T Ekonomiskt utsatta kvinnor Äktenskapet är enligt lagstiftaren både demokratiskt och jämställt Ensamstående kvinnor har en sämre socioekonomisk situation, vilket ofta leder till sämre hälsa Är den lyckliga skilsmässan en myt? -

23 23 L U N D S U N I V E R S I T E T Mäns våld mot kvinnor Nästan varannan kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld av en man Svenska män utövar våld mot sin partner i samma omfattning som män i de flesta länder Män som utövar våld mot sin partner kommer från alla samhällsklasser och är inte avvikare Kunskap om våld mot kvinnor saknas eller är bristfällig i de flesta utbildningar samt inom sjukvården -

24 24 L U N D S U N I V E R S I T E T Den medialiserade kvinnokroppen Medierna är en viktig arena för hälsofrågor Den manliga dominansen är väldokumenterad Männen får ofta offerrollen när medierna skildrar våld mot kvinnor Paradoxen - män som slår är avvikare och män som våldtar är vanliga Alla hälsoproblematiker hamnar inte på medie agendan -


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Genusperspektiv inom familjeterapin Gunilla Jarlbro."

Liknande presentationer


Google-annonser