Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingmottagningen i Torsås kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingmottagningen i Torsås kommun"— Presentationens avskrift:

1 Flyktingmottagningen i Torsås kommun
Samhällsutbildning Flyktingmottagningen i Torsås kommun Kursansvarig: Tara Braem, introduktionshandläggare E-post: Telefon: Mobil:

2 Välkommen till Sverige
Sverige, officiellt; Konungariket Sverige, är en konstitutionell monarki i norra Europa, belägen på östra delen av den skandinaviska halvön. Landet gränsar i väster till Norge och i nordost till Finland. Sverige har maritima gränser till Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, samt Ryssland.

3 Kungafamiljen i Sverige
Prinsessan Madeleine Kung Carl XVI Gustaf Drottning Silvia Prins Carl Philip Kronprinsessan Victoria

4 Fakta om Sverige Sverige har cirka 9,2 miljoner invånare
Sverige tagit emot upp mot invandrare sedan andra världskriget Det finns dessutom uppemot samer i Sverige, som historiskt levt främst i landsbygden i de nordliga landskapen. De därutöver största minoritetsgrupperna är finländare och andra skandinaver Huvudstad: Stockholm, invånare Sverige ligger i norra Europa och är det största nordiska landet med sina km² I Sverige talas huvudsakligen svenska. Därutöver talas finska, samiska, tornedalsfinska, romani, jiddisch, albanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, assyriska/syrianska, persiska, spanska, engelska, somaliska, tigrinja, tyska, nederländska, polska, ungerska, syd/nord kurdiska, grekiska, franska och turkiska

5 Sverige 1 jan. - Nyårsdagen 27 mars - Påskdagen
30 april - Konungens födelsedag 1 maj - Första maj 15 maj - Pingstdagen 6 juni - Sveriges Nationaldag 25 jun - Midsommardagen 14 juli - Kronprinsessans födelsedag 24 okt. - FN-dagen 10 dec. - Nobeldagen 23 dec. - Drottningens födelsedag 25 dec. - Juldagen

6 Regering och riksdag Regeringen verkställer riksdagens beslut
Det finns cirka 300 olika statliga myndigheter och bolag i Sverige. De lyder under regeringen och ska praktiskt genomföra det som riksdagen och regeringen beslutar. Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen är exempel på myndigheter. Riksdagen Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. Här ser du vilka partierna i riksdagen är och hur många platser de har: Socialdemokraterna (s), 130 mandat Moderata samlingspartiet (m), 97 mandat Centerpartiet (c), 29 mandat Folkpartiet liberalerna (fp), 28 mandat Kristdemokraterna (kd), 24 mandat Vänsterpartiet (v), 22 mandat Miljöpartiet de gröna (mp), 19 mandat

7 Talmannen Per Westerberg (m)
Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt Talmannen Per Westerberg (m)

8 Jämställdhet i Sverige
Jämställdhetsarbete handlar om att förbättra kvinnors villkor i samhället. Rösträtt för kvinnor 1921 Hur kan man nå jämställdhet, enligt er? Samhället? Hemma?

9 Den svenska kulturen Nyår
Nyår är en traditionell högtid som firas vid starten på det nya året. 1 januari

10 Påsk Påsk är en viktig årligt återkommande högtid under det kristna kyrkoåret. Inom kristendomen firas påsken till minne av Jesus från Nasarets död och uppståndelse, ett firande som utsträckes till en hel vecka, den så kallade stilla veckan vilken börjar med palmsöndagen, med dymmelonsdagen, skärtorsdagen och långfredagen som hållpunkter, tills att den avslutas med påskdagen. Påskdagen är 27 e mars

11 Pingst Pingstdagen är den helgdag som brukar benämnas som ”kyrkans födelsedag” Pingsten betecknas ofta som "kyrkans födelsedag", eftersom det var då som Jesus lärjungar började organisera en församling och missionera. I kyrkoåret innebär pingsten påsktidens avslutning. Pingstdagen är 15e maj.

12 Midsommar I Sverige är det vanligaste firandet av midsommar knutet till dans kring en midsommarstång en lövad och blomprydd stång eller påle, antingen i form av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen.

13 Lucia Lucia firas den 13 december och markerar tillsammans med advent inledningen på julfirandet. Traditionen har sitt ursprung i både hedniska och kristna seder. Lucia är en av de få högtider i de skandinaviska protestantiska länderna som kan kopplas till ett helgon; Lucia, skyddshelgonet för Syrakusa (en stad i Italien) och som dog på 300-talet.

14 Julen Julgran Julfirande är en kristen tradition och julen
firas till minne av Jesu födelse. Julhögtiden börjar 24 e december (Julafton, Juldagen och annan juldagen. Pepparkakor

15 kultur Vad är kultur för dig? Vad är det finaste med din kultur?
Kan du komma på tre dåliga saker gällande din kultur? Vad anser andra om din kultur, enligt din uppfattning? Negativ/positiv?

16 Mänskliga rättigheter i Sverige
Vad är mänskliga rättigheter? FN:s regler om mänskliga rättigheter ” Efter andra världskriget började länderna samarbeta i Förenta nationerna, FN. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna talar länderna i FN om hur de tycker att det ska vara i världen för att människor ska kunna leva i fred och frihet”.

17 Konventioner Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Konvention om barnets rättigheter.

18 Hur arbetar Sverige med Mänskliga rättigheter?
Skydd för flyktingar ” Regeringen vill att människor på flykt ska få skydd mot förföljelse och tortyr. En person som kan bli torterad i sitt hemland ska få stanna i Sverige”. Skydd mot diskriminering ”I alla regler om mänskliga rättigheter står det att alla människor är lika mycket värda. Därför ska ingen människa behöva bli diskriminerad”. Jämställdhet mellan kvinnor och män ”Regeringen vill att män och kvinnor ska ha samma möjligheter inom livets alla områden”. Rasism och främlingsfientlighet ”Regeringen gjorde 2001 en plan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering. Där står att det är viktigt med bra lagar mot diskriminering”.

19 Det är fyra saker som är extra viktiga i barnkonventionen.
Sexuell läggning ” Brottet hets mot folkgrupp kan vara när någon säger eller skriver att en grupp av människor är dålig. Det kan vara muslimer eller svarta människor. Regeringen vill att människor ska kunna straffas om de på samma sätt säger dåliga saker om homosexuella”. Funktionshindrades rättigheter ” Personer med funktionshinder är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra människor”. Barnets rättigheter ”Domstolar, myndigheter, kommuner och landsting ska alltid ta hänsyn till barnets rättigheter” och barnets bästa. Det är fyra saker som är extra viktiga i barnkonventionen. Inget barn får diskrimineras. De som bestämmer ska alltid tänka på vad som är bäst för barnet. Alla barn har rätt till liv och utveckling. Barn har rätt att säga vad de tycker och vuxna ska lyssna på dem.

20 Demokrati ”Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all offentlig makt utgår från folket ” Grundlagar Regeringsformen ”Grunddragen i det svenska statsskicket framgår av regeringsformen. Där slås bland annat fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket samt att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt”. Regeringsformen är en grundlag och är därmed svårare att ändra än andra lagar. För att den skall kunna ändras krävs att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten skall val ha hållits

21 Våra grundläggande fri- och rättigheter är bland andra
Yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden Mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion

22 Successionsordningen
”Att Sverige ska ha en kung eller drottning som statschef slås fast i regeringsformen, men vem som ska inneha tronen regleras i successionsordningen, som kom till år Fram till år 1979 hade Sverige manlig tronföljd. Då beslutade riksdagen att även en kvinna skulle kunna ärva tronen”. Tryckfrihetsförordningen ” Den senaste tryckfrihetsförordningen antogs 1949, men Sverige grundlagsfäste tryckfriheten redan år 1766 som första land i världen. Tryckfriheten innebär rätt att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder”. Yttrandefrihetsgrundlagen ”Yttrandefrihetsgrundlagen antogs 1991 och är Sveriges yngsta grundlag. Den omfattar medier som TV, film och tekniska upptagningar och innehåller precis som tryckfrihetsförordningen bestämmelser om rätt att sprida information och om förbud mot censur”.

23 Riksdagsordningen (nästan en grundlag)
”Riksdagsordningen innehåller detaljerade regler om riksdagens arbetsformer. Fram till 1974 var riksdagsordningen en grundlag. Nu har den en mellanställning”. Frågor Vad är demokrati för er? Människors lika värde! Kunna ta del av det svenska i samhället! Lika rättigheter och skyldigheter oavsett vart man kommer ifrån! Kunna säga vad man tycker! Lika stora möjligheter för alla! Acceptans för människors olikheter (Det gäller både svenskar och invandrare) Vad anser ni om demokratin i Sverige?

24 Försäkringskassan Försäkringskassan är en av Sveriges största statliga myndigheter Totalt arbetar cirka personer i Försäkringskassan För att Försäkringskassan ska kunna ge dig de pengar som du har rätt till, måste vi få veta en del om ditt liv. Ibland måste vi till exempel få veta hur mycket pengar du tjänar. Försäkringskassans uppdrag är att administrera de försäkringar och förmåner som ingår i socialförsäkringslagen. Totalt finns närmare femtio olika förmåner inom socialförsäkringen. Bland de största är sjukpenning/aktivitetsersättning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, pension, bostadsbidrag, aktivitetsstöd, sjukersättning och bostadstillägg. Den 1 januari 2010 bildas den nya Pensionsmyndigheten, som då tar över PPM och Försäkringskassans administration av pensioner.

25

26

27

28

29

30 Skatteverket Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att ta fram ett id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och som på ett säkert sätt kan styrka sin identitet. Kortet ska utfärdas från juni 2009. De tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, t.ex. flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

31 Arbetsförmedlingen Den 1 januari 1948 skapades Arbetsmarknadsverket för att omsätta den statliga arbetsmarknadspolitiken i hela landet. Under de år som gått har verksamheten hela tiden utvecklats för att snabbt svara mot förändringarna på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Den 1 Januari 2008 ersattes Arbetsmarknadsverket av den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är en sammanhållen myndighet som finns i hela landet och är indelad i 68 geografiska arbetsmarknadsområden. Det övergripande målet för Arbetsförmedlingen är att verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Detta ska vi göra genom att: effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft. prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden. bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

32 Målet för hälso- och sjukvården
”är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården”. Hälso- och sjukvården möter ofta människor i sjukdom och kris. Att vården finns till hands när den behövs,  lika för alla , utgör en viktig del av välfärden. Verksamheten finansieras till största delen av skatten. Det garanterar att alla Sveriges invånare får samma tillgång till vård av hög kvalitet. Varje landsting och region har rätt att själva besluta om hur stor skatten ska vara och hur man fördelar sina resurser. Det är därför som avgifterna inom vården kan variera.

33 Lagar och regler Aga lagen (Man får inte slå sina barn)
Diskrimineringslag (Man får varken diskriminera eller kränka någon på grund av hudfärg, religion eller etniskttillhörighet) Konsumentlagar (Öppet köp och bytesrätt) Skollagen (skolplikt) Skattebrottslag Lag om äktenskap och förmynderskap (18 år för att kunna gifta sig, ej månggifte)

34 Kommun

35 Trafiksäkerhet Nollvision Förarutbildning Miljöpåverkan
”Don´t drink and drive” Bilbälte Cykla med hjälm Använd reflex i mörker och skymning

36 Avslutning Tack för er medverkan! Synpunkter och åsikter?
Andra reflektioner? Tack för er medverkan!


Ladda ner ppt "Flyktingmottagningen i Torsås kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser