Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uplands Nationsrally HT2003 Liftarna 4 Oktober 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uplands Nationsrally HT2003 Liftarna 4 Oktober 2003."— Presentationens avskrift:

1 Uplands Nationsrally HT2003 Liftarna 4 Oktober 2003

2 Karta: Enköping 11H NV

3 Rebus 1: SKRUBA SKRUBA Lägg till B SKRUBBA Synonym BORSTA Ta bort B ORSTA (71,31)

4 Rebusplats 2

5 Rebus 2: BÖRJAREBY BÖRJAREB Y flytta de två sista bokstäverna först BYBÖRJAR E Byt B mot N NYBÖRJARE NOVIS BOVIS VISBO (53,33) Synonym byt N mot B flytta tillbaka de två första bokstäverna sist

6 Rebusplats 3

7 Rebus 3: RÅ ÖMRTIB RÅ ÖMRTIB Skriv isär RÅÖMÖMRTIB OMOMRÅ Ta bort prickar BIT Baklänges DEL LED Synonym Baklänges HAHA HÄHÄ Lägg till prickar R HÄRLED (70,30) Association Skriv ihop

8 Rebusplats 4

9 Rebus 4: OR56ME OR56ME 56IORME LVI ORMEN SNOKEN SOKEN SOLVIKEN (64,49) Bryt ut Romerska siffror Lägg till N Synonym Ta bort N Skriv in

10 Rebus 5: DROPPSTALLET DROPPSTALLET DROPPSTÄLLET LÄCKAN LACKAN (64,37) Lägg till prickar Associera Ta bort prickar

11 Rebusplats 5 + 6 - en trippelgaffling!

12 Rebus 6: HETASDÅ HETASDÅ HET ASDÅ VARM ÅDSA ÅDRA ARTÄR ARTÄS SÄTRA VARMSÄTRA (51,39) Skriv isär Synonym Baklänges Byt S mot R Exempel Byt R mot S Baklänges Skriv ihop

13 Rebusplats 7

14 Rebus 7: (blank) V Lägg till V Exempel BOKSTAV BOKSTA (68,42) Ta bort V

15 Rebusplats 8

16 Rebus 8: ANDRA DELEN AV RYMDSERIE MED UTOMJORDINGES EXTREMITET ANDRA DELEN AVMEDUTOMJORDINGES EXTREMITET UTOMJORDINGENS EXTREMITET Lägg till N TREK ANTENN ANTEN TREKANTEN (57,45) Association Ta bort N Exempel Skriv ihop MED RYMDSERIE STAR TREK Andra delen av ”Star Trek”

17 Rebusplats 9

18 Rebus 9: 9 + 9 * 2 + AJÖSS OCH + VÄNT TACK FÖR FISKEN 99*29*2 AJÖSS OCH + VÄNT TACK FÖR FISKEN FLUOR 18 ARGON ARF AJÖSS OCH TACK FÖR FISKEN + VÄNT DEL OMVÄNT LED FARLED (teckenförklaringen) OM Atomnummer Kemisk beteckning Multiplicera Atomnummer Kemisk beteckning Bryt ut Association Skriv ihop Baklänges (omvänt) Skriv ihop + + + +

19 Rebusplats 10

20 Rebus 10: Åk till Lunch

21 Rebus 11: Bildrebus NUBB I KO KNUBBO (64,45) Exempel på småspik = nubb Skriv in BILD PÅ KO MED SMÅSPIK I SIG

22 Rebusplats 12

23 Rebus 12: FRÅN SÅR I STRUPE FRÅN SÅRISTRUPE VAR HALS HALVARS (51,46) I Synonym Association Skriv in

24 Rebusplats 13

25 Rebus 13: GTERNÅECRKALLA GTERNÅECRKALLA GENERAL TRÅCKLA ÖVERBEFÄLHAVARE ÖB SY ÖSBY (69,43) Skriv isär fläta Exempel Förkortning Synonym Fläta ihop

26 Rebusplats 14

27 Rebus 14: TUINAKÄRE TUINAKÄRE Flytta sista bokstaven först ETUINAKÄR ETUI NAKÄR ASK Flytta två sista bokstäverna först KÄRNA Flytta första bokstaven sist STEN ENST ASKENST SKENSTA (65,28) Skriv isär Flytta två första bokstäverna sist Association Synonym Skriv ihop

28 Rebusplats 15 (och ni trodde att det var slut med gafflingar!)

29 Rebus 15: BETON BETON Lägg till ett G BETONG Associera BYGGDEG BYGDEG (69,30) Ta bort G

30 Rebusplats 16

31 Rebus 16: ÄRHON ÄRHON MELLAN BO MELLANBO (64,48) Skriv isär Det är hon Skriv ihop

32 Rebusplats 17

33 Rebus 17: DC DC Skriv isär D C Association HALVA R S Skriv ihop HALVARS (51,46)

34 Rebusplats 18

35 Rebus 18: SÄGS OM VINET I KYRKAN FÖRE GUDSTJÄNST MED TVÅ GYNNARE SÄGS OM VINET I KYRKAN FÖRE GUDSTJÄNST HÄLL I KALKEN PRICKAR KALKHÄLLEN MEDTVÅ MEDTVÅGYNNARE Association Skriv in Synonym Lägg till två prickar KÄLKHÄLLEN (72,41)

36 Rebusplats 19

37 Rebus 19: SISELDALEN SISELDALEN Byt S mot K KISELDALEN Association KISTA Byt K mot S SISTA (69,29)

38 Rebusplats 20

39 Rebus 20: Åk till Mål

40 Rallyvägen

41 Pyssel

42 Filmpyssel 1. Goldfinger 2. Vad Kvinnor Vill Ha 3. Dirty Dancing 4. The Mask 5. Dödligt Vapen 6. E.T. 7. Godzilla 8. Shrek 9. Armageddon 10. Batman 11. Femte Elementet 12. När Lammen Tystnar 13. Moulin Rouge 14. The Matrix 15. Shaft

43 Vägmärkespyssel (1) Tätbebyggt område och hastighets-begränsning 50 km/h Förbud mot fordonstrafik Turistväg Falsk. Dock lik gågata: Fortsättning på huvudled i korsning

44 Vägmärkespyssel (2) Rekommenderad högsta hastighet Gårdsgata (hastighetsbegränsning "gångfart", väjningsplikt mot fotgängare och parkeringsförbud på annat än anvisad plats) Varning för indianer (falsk) Slut på högsta rekommenderade hastighet Friluftsområde

45 Vägmärkespyssel (3) Rekommenderad färdväg för fordon med farlig last Sevärdhet Varning för Liftare (falsk) Reversibelt körfält Mittlinje och körfältslinje Sicksacklinje (används tillsammans med någon av markeringarna “Förbud att stanna och parkera” eller “Förbud att parkera fordon“)

46 Och nu till dagens resultat...


Ladda ner ppt "Uplands Nationsrally HT2003 Liftarna 4 Oktober 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser