Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla i klassen ska trivas!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla i klassen ska trivas!"— Presentationens avskrift:

1 Alla i klassen ska trivas!
“Vad kan vi vårdnadshavare göra?” Håkan Wetterö

2 Fritidspedagog Idrottslärare Olweusinstruktör Idrottsledare Pappa
Håkan Wetterö Fritidspedagog Idrottslärare Olweusinstruktör Idrottsledare Pappa Vilka yrkeskategorier är vi

3 Rörligt antimobbningsteam
Har arbetat…. Ribbaskolan år 9 Olweusinstruktör Rörligt antimobbningsteam Vilka yrkeskategorier är vi

4 Arbetar idag…. Idrottslärare Antimobbningsteam Värdegrundspedagog
Uppbilda.se Vilka yrkeskategorier är vi

5 Föreläsningen bygger på:
Olweus instruktörsutbildning Robert Tornberg. Forskning om mobbning (LIU) Skolverket rapport om mobbing Enkätsvar från 18 skolor I Gbg Jkp Skolverket allmänna råd: arbeta mot diskriminering och kränkande behandling BRÅ: grovt våld i skolan Erfarenhet av praktiskt antimobbnings arbete Vetenskaplig perspektiv på mobbning och antimobbningsarbete (Liu) Mobbning - skolpraktik och forskningperspektiv (uppdragsutbildning) HLK. SET Friends Farstametoden

6 Skollagen 2010:800 Uppdatera lagen med lotta.
Varför har vi denna lag. Blir det några domar. Skillnaden på Så här har vi en klar och tydligt krav på oss. Och vem är det som säger vad en kränkning är för något? Bad toppless och bad burka. Fränt

7 Skollagen 2011 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
Plan mot kränkande behandling 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.

8 Skollagen kap § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

9 Var är våra barn och ungdomar?
Vilka sociala medier finns det?

10 Exempel på roliga tweets
Tycker inte jag köper fula kläder. SÅ HUR HAMNAR ALLA FULA KLÄDER I MIN GARDEROB??!!!??? Älskar att höra lögner när jag vet sanningen Godiset som alltid ligger kvar på botten på kvällen, går fint ner på morgonen

11 Exempel på roliga tweets
De 5 första dagarna efter helgen är de jobbigaste Nu får jag beslutångest vilka smilisar man ska välja efter nya uppdateringen Ja, konstapeln, jag såg skylten men inte dig. Min pappa är trög han lägger glassen i kylen 8 av 10 gånger. Han lär sig aldrig att glassen ska vara I frysen Man märker verkligen hur lite pappa kan & att han verkligen inte skulle klara sig utan mamma, så mamma koooooom heeeeem.

12 Var går gränsen för nätmobbning?
Är det svårt för oss vuxna att ta ställning? Hur gör vi när det händer?

13

14 Nätmobbning enligt lagen

15 Barn och internet Hälften av Sveriges treåringar har börjat använda internet. 1997 var det hälften av alla 15-åringar var internetanvändare. Det är framför allt de yngre vi behöver satsa på

16 Så tacklar du nätmobbning
Ha en öppen dialog med barnen, fråga Forskning visar att särskilt de yngre barnen gärna berättar och förklarar. Att säga åt dem att ”sluta sitta vid datorn” -är ingen lösning Vardagsvärderingar Var inte rädd för tekniken Berätta för skolpersonalen Uppbilda.se. 13 tips

17 2-1 4-1 3-1 1-1 0-1 Vuxna vs ungdomar Ungdomar äger oss tekniskt sett.
Vuxna äger ungdomar, värdegrund Värdegrundsarbete Vuxenansvar Det handlar om relationer snarare än teknik 2-1 4-1 3-1 1-1 0-1

18 Kränkande behandling…
…..är ett samlingsbegrepp Ex: Fysisk Verbal Psykosocial Text- och bildburen utövas av en eller flera personer mot en eller flera personer Enstaka tillfällen eller återkommande och systematiskt. Beteende och handlingar, både aktiva och passiva för olika former av kränkningar. Gemensamt är att man kränker människors lika värde. Kränkande behandling och mobbning samma sak juridiskt Fysisk (slag, knuffar o s v). Verbal (hot, förnedrande ord o dyl.) Psykosocial (utfrusen, ryktesspridning o dyl.) Text- och bildburen (klotter, brev, lappar, e-post, sms o s v.) utövas av en eller flera personer mot en eller flera andra personer och kan ske i alla miljöer. Enstaka tillfällen eller återkommande och systematiskt. Beteende och handlingar, både aktiva och passiva, som präglas av respektlöshet 18

19 Definition av mobbning
Negativ handling Upprepade gånger Obalans i maktförhållandet Negativa handlingar utförd med avsikt (intention) Upprepade gånger över tid Obalans i maktförhållandet Skillnaden med kränkningar, flera gånger, känner kanske inte den obalansen i maktförhållandet Stor grupp mer aktiva och lättare att göra dumma saker, ska ungdomarna bestämma hur det ska vara och bestämma över hur andra ska göra det. 19

20 Konflikt eller mobbning
KONFLIKT : Slagsmål, bråk, gräl, negativ beteende mellan (ungefär) lika starka Mobbning är ÖVERGREPP Obalans i maktförhållandet Jämförelse med incest och våldtäkt 20

21 Samsyn och kunskap som påverkar skolklimatet
Kunskap hos pedagogerna mobbning Kunskap hos eleverna Eller kränkningar, dumheter osv Kunskap hos föräldrarna 21

22 MOBBNINGSRINGEN: REAKTIONSMÖNSTER VID MOBBNING
Ogillar mobbningen och hjälper eller försöker att hjälpa den som blir utsatt Tar själv initiativ till mobbningen och deltar försvarar mobboffret A mobbar(e) G Tar aktivt del, men inte eget initiativ medlöpare hantlangare Den som blir mobbad B Y Stödjer mobbningen men deltar inte stöttespelare passiv mobbare C Hur ser det ut när det uppstår mobbning Ljugit Tagit pengar från föräldrar Snattat Mobbat Tysta godkännandet Ogillar mobbningen och tycker att han/hon borde hjälpa( men gör det inte) möjlig försvarare F passiv stöttespelare Möjlig mobbare Samtycker men stödjer inte D oengagerad åskådare E Ser vad som sker,”det är inte min sak” 22

23 Grupptrycket förändrar
+ - A G VAL När jag arbetar med äldre killar I skolan så jobbar jag mycket på hur man ska vara som ledare gruppen Oftast så måste man ta steget själv och risk för messtämpel. Klarar du det eller hur ska vi göra för att det inte sk bli så svårt

24 Att tänka på som förälder
Tänk på att barnet kan förändras i en grupp Lyssna inte bara på ert barns version, skapa en vuxenvärldsuppfattning, motfråga Best friends forever, stort kompisflöde. Skolans roll att styra så att barnen ska prova sina vingar. Naturligt utveckling. Lyssna och lita på skolan, de har helhetsynen Undvik att prata så barnet hör. Konflikter utvecklar

25 Att tänka på som förälder!
Prata alltid på ett värdigt och vuxet sätt om barnens kompisar Fråga om alla är med Har kompis relationen ändrats Lyssna och kom aldrig i försvarsställning Ta reda på fakta Klar och tydlig Acceptera inte barnens negativa handlingar Prata med varandra. INGA barn ska må dåligt Samarbeta föräldrar emellan. Hur vill ni att en ledare ska agera Det var ju bara på skoj Alltid säga till när man ser något som inte är bra eller passande Skapa trygghet 25

26 Viktigt att tänka på. Vuxnas förmåga att skapa relationsfrämjande miljöer, där barnen själva tar ansvar för sitt handlande, ger förståelse hos dem. Detta ger studiemotiverade barn Hur sammanfattar vi detta?

27 Tips till föräldrar Mobbade: Ta det lugnt Kontakta skolan
Ställ krav på pedagogerna och skolan Prata med era barn, ställ frågor. Snabba förändringar Fritid/ skola, kontakt skolan Lyssna och fundera Säg inget utan att tänka Anteckna Denna måste jobbas med mer. Kontakta skolan vid osäkerhet eller om ni får vibbar från era barn Ställ frågor, kolla upp svaren om de låter luddiga Snabba förändringar Ställ krav på skolan Fritid/skolan. Ser ni det finns det oftas hela tiden. 27

28 Tips till föräldrarna Mobbaren Ta det lugnt Lyssna och fundera
Lita på skolan. Prata med era barn, ställ frågor. Säg inget utan att tänka Förstärk inte den negativa handlingen Ställ er aldrig i försvarsställning Visa att du inte accepterar Förebygg, fråga, håll koll.

29 Föräldrafunderingar Hur insatt är du i ditt barns internetanvändande?
Vi vuxna måste vara ett föredöme. Hur gör vi det på bästa vis? Varmt och positivt engagemang från vuxna Klara gränser mot oacceptabelt beteende

30 Allas skyldighet Att alla mår bra Att alla känner sig trygga
Att alla tycker det är roligt och känna sig trygga att gå till skolan Att ingen blir kränkt Att alla ska få vara med Att säga ifrån när någon gör något dumt. Att tala om för någon vuxen vad som sker.

31 Alla i klassen ska trivas……..
….och alla ska må bra och det är allas skyldighet

32 Kontakta mig Facebook- uppbilda Twitter- @uppbilda
Hemsida: Mobil:


Ladda ner ppt "Alla i klassen ska trivas!"

Liknande presentationer


Google-annonser