Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla i klassen ska trivas! Håkan Wetterö “Vad kan vi vårdnadshavare göra?”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla i klassen ska trivas! Håkan Wetterö “Vad kan vi vårdnadshavare göra?”"— Presentationens avskrift:

1 Alla i klassen ska trivas! Håkan Wetterö “Vad kan vi vårdnadshavare göra?”

2 Håkan Wetterö Fritidspedagog Idrottslärare Olweusinstruktör Idrottsledare Pappa

3 Har arbetat…. Ribbaskolan år 9 Olweusinstruktör Rörligt antimobbningsteam

4 Arbetar idag…. Idrottslärare Antimobbningsteam Värdegrundspedagog Uppbilda.se

5 Föreläsningen bygger på: Olweus instruktörsutbildning Robert Tornberg. Forskning om mobbning (LIU) Skolverket rapport om mobbing Enkätsvar från 18 skolor I Gbg Jkp 2008-2012 Skolverket allmänna råd: arbeta mot diskriminering och kränkande behandling BRÅ: grovt våld i skolan Erfarenhet av praktiskt antimobbnings arbete Vetenskaplig perspektiv på mobbning och antimobbningsarbete (Liu) Mobbning - skolpraktik och forskningperspektiv (uppdragsutbildning) HLK. SET Friends Farstametoden

6 Skollagen 2010:800

7 Skollagen 2011 6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling 8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.

8 Skollagen kap 6. 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

9 Var är våra barn och ungdomar? Vilka sociala medier finns det?

10 Exempel på roliga tweets Älskar att höra lögner när jag vet sanningen Tycker inte jag köper fula kläder. SÅ HUR HAMNAR ALLA FULA KLÄDER I MIN GARDEROB??!!!??? Godiset som alltid ligger kvar på botten på kvällen, går fint ner på morgonen

11 Exempel på roliga tweets Man märker verkligen hur lite pappa kan & att han verkligen inte skulle klara sig utan mamma, så mamma koooooom heeeeem. Nu får jag beslutångest vilka smilisar man ska välja efter nya uppdateringen Ja, konstapeln, jag såg skylten men inte dig. De 5 första dagarna efter helgen är de jobbigaste Min pappa är trög han lägger glassen i kylen 8 av 10 gånger. Han lär sig aldrig att glassen ska vara I frysen

12 Var går gränsen för nätmobbning? Är det svårt för oss vuxna att ta ställning? Hur gör vi när det händer?

13

14 Nätmobbning enligt lagen

15 Barn och internet Hälften av Sveriges treåringar har börjat använda internet. 1997 var det hälften av alla 15-åringar var internetanvändare. Det är framför allt de yngre vi behöver satsa på

16 Så tacklar du nätmobbning Ha en öppen dialog med barnen, fråga Forskning visar att särskilt de yngre barnen gärna berättar och förklarar. Att säga åt dem att ”sluta sitta vid datorn” -är ingen lösning Vardagsvärderingar Var inte rädd för tekniken Berätta för skolpersonalen Uppbilda.se. 13 tips

17 Ungdomar äger oss tekniskt sett. Vuxna äger ungdomar, värdegrund Värdegrundsarbete Vuxenansvar Det handlar om relationer snarare än teknik Vuxna vs ungdomar 0-1 1-12-13-14-1

18 Kränkande behandling… …..är ett samlingsbegrepp Ex: o Fysisk o Verbal o Psykosocial o Text- och bildburen utövas av en eller flera personer o mot en eller flera personer o Enstaka tillfällen eller återkommande och systematiskt. o Beteende och handlingar, både aktiva och passiva

19 Definition av mobbning Negativ handling Upprepade gånger Obalans i maktförhållandet

20 Konflikt eller mobbning

21 Kunskap hos pedagogerna Samsyn och kunskap som påverkar skolklimatet Kunskap hos eleverna Kunskap hos föräldrarna

22 MOBBNINGSRINGEN: REAKTIONSMÖNSTER VID MOBBNING Tar aktivt del, men inte eget initiativ Tar själv initiativ till mobbningen och deltar Stödjer mobbningen men deltar inte Samtycker men stödjer inte Ser vad som sker,”det är inte min sak” Ogillar mobbningen och hjälper eller försöker att hjälpa den som blir utsatt Ogillar mobbningen och tycker att han/hon borde hjälpa( men gör det inte) Den som blir mobbad mobbar(e) medlöpare hantlangare stöttespelare passiv mobbare passiv stöttespelare Möjlig mobbare oengagerad åskådare möjlig försvarare försvarar mobboffret B C D E A Y G F

23 Grupptrycket förändrar VAL A G

24 Att tänka på som förälder Tänk på att barnet kan förändras i en grupp Lyssna inte bara på ert barns version, skapa en vuxenvärldsuppfattning, motfråga Best friends forever, stort kompisflöde. Skolans roll att styra så att barnen ska prova sina vingar. Naturligt utveckling. Lyssna och lita på skolan, de har helhetsynen Undvik att prata så barnet hör. Konflikter utvecklar

25 Att tänka på som förälder! Prata alltid på ett värdigt och vuxet sätt om barnens kompisar Fråga om alla är med Har kompis relationen ändrats Lyssna och kom aldrig i försvarsställning Ta reda på fakta Klar och tydlig Acceptera inte barnens negativa handlingar Prata med varandra. INGA barn ska må dåligt Samarbeta föräldrar emellan.

26 Viktigt att tänka på. Vuxnas förmåga att skapa relationsfrämjande miljöer, där barnen själva tar ansvar för sitt handlande, ger förståelse hos dem. Detta ger studiemotiverade barn

27 Tips till föräldrar Mobbade: Ta det lugnt Kontakta skolan Ställ krav på pedagogerna och skolan Prata med era barn, ställ frågor. Snabba förändringar Fritid/ skola, kontakt skolan Lyssna och fundera Säg inget utan att tänka Anteckna

28 Tips till föräldrarna Mobbaren Ta det lugnt Lyssna och fundera Lita på skolan. Prata med era barn, ställ frågor. Säg inget utan att tänka Förstärk inte den negativa handlingen o Ställ er aldrig i försvarsställning o Visa att du inte accepterar Förebygg, fråga, håll koll.

29 Föräldrafunderingar Hur insatt är du i ditt barns internetanvändande? Vi vuxna måste vara ett föredöme. Hur gör vi det på bästa vis? Varmt och positivt engagemang från vuxna Klara gränser mot oacceptabelt beteende

30 Allas skyldighet Att alla mår bra Att alla känner sig trygga Att alla tycker det är roligt och känna sig trygga att gå till skolan Att ingen blir kränkt Att alla ska få vara med Att säga ifrån när någon gör något dumt. Att tala om för någon vuxen vad som sker.

31 Alla i klassen ska trivas…….. ….och alla ska må bra och det är allas skyldighet

32 Kontakta mig Facebook- uppbilda Twitter- @uppbilda Hemsida: www.uppbilda.se Mobil: 0707147550 Email: hakan@uppbilda.sehakan@uppbilda.se


Ladda ner ppt "Alla i klassen ska trivas! Håkan Wetterö “Vad kan vi vårdnadshavare göra?”"

Liknande presentationer


Google-annonser