Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ÖTP-möte Stockholm 2006-10-26 Presentation (+ vissa mötesanteckningar) Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ÖTP-möte Stockholm 2006-10-26 Presentation (+ vissa mötesanteckningar) Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."— Presentationens avskrift:

1 1 ÖTP-möte Stockholm 2006-10-26 Presentation (+ vissa mötesanteckningar) Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster

2 2 Agenda 10.00-10.10Inledning och presentation 10.10 -11.00Förslag presenteras av Microsoft Douglas Hamilton 11.00-12.00Genomgång av Sambruks upphandling Barnomsorgen ( ÖTP) 12.00-13.00Lunch 13.00-14.30Förslag till upphandling -avrop på Integrationskravspecifikation ÖTP version 1.3 -2.0 14.30-15.00Kaffe 15.00-ca 16.30Avrapportering från MSI-paketerings nätverket Metakatalognätverket ( strategiskt och operativt perspektiv) Verksamhetsplan 2007 Övriga frågor Nästa möte

3 3 Ang. BizTalk & Curalia ( & Oracle?) och generell integration relativt Decapus/TEIS...

4 4 Många har Decapus idag... De flesta användningarna av Decapus (och TEIS ännu) är endast ren fil-integration gentemot fil-gränssnitt som verksamhetsapplikationerna i sig ”äger” – dvs inget egentligt adapter-behov i dessa fall – men man kallar ofta [1: kontrollen av filöverföring, 2: autostart av in/utläsning], för adapters. Vi bör göra ett begreppsdefinitionsarbete här... Ingen volymskostnad, endast årlig licens Verksamhets- applikation B Verksamhets- applikation A Fil- gräns- snitt Fil- gräns- snitt Decapus Fil Ev autostart från Decapus av utläsnings-jobb Ev autostart från Decapus av inläsnings-jobb ”Fil-adapters”

5 5 Decapus med eBizGate Ibland används dessutom TE:s nav för dataöverföring, konvertering etc. Kännbar volymskostnad plus årlig licens Verksamhets- applikation B Verksamhets- applikation A Fil- gräns- snitt Fil- gräns- snitt Decapus eBizGate- Nav $$$

6 6 Adaptrar utanför verksamhetsapplikationerna... Ifall ”adapterkomponenter” skapas utanför verksamhets- applikationerna i sig ska dessa utvecklas och förvaltas (upphandlat av Sambruk t ex) Verksamhets- applikation B Verksamhets- applikation A Fil- gräns- snitt Fil- gräns- snitt Decapus Fil Ev autostart från Decapus av utläsnings-jobb Ev autostart från Decapus av inläsnings-jobb ”Fil-adapters”

7 7 Online-användning... Ifall det är online-behov istället så funkar inte Decapus utan TEIS, BizTalk, Curalia, Oracle kan ev. komma ifråga (idag dock endast vid ej höga prestandakrav) Detta online-fall är ÖTP v1.2:s huvudscenario och där duger SOA och Web Services för Nyttomeddelanden, integrationsmotor behövs inte initialt, utan i så fall i ett senare skede för att undvika ”spaghetti” Verksamhets- applikation B Verksamhets- applikation A Eller snarare e-tjänst... Online gräns- snitt Online gräns- snitt TEIS mfl Medd. ”Nyttomeddelande-adaptrar online”

8 8 Decapus/TEIS-moduler Till Decapus eller TEIS kan varje kommun köpa paketerade integrationer (s k moduler) – de har en prislapp! Prisex TEIS (möjl har man sänkt priset nu…) : –Automatstart Devis-X el Procapita IFO el KIR: 18000 kr –Paket Respons el LPS el Devis-X: 18500 + installation 8950 –Paket Procapita-KIR: 5200 + installation 8950 –Ofta tillkommer löpandekonsulting för anpassning...

9 9 Front-end Webb- applikation Extern part, myndighet etc Existerande verksam- hets-applikation Ev. processtöd Back-end- integration SOA-adapter? SOA-arkitektur Ev via gamla integrations- vägar eller befintlig SHS Back-end- integration inkl back-end- processtöd – typisk EAI Adapteringar ? (EAI = Enterprise Application Integration) Nytto- meddelande- implementation

10 10 Några exempel från e-handel… som ger olika krav på online eller klassisk EAI eller mittemellan... En prisfråga mot en leverantör –Frågan körs mot en lokal kopia av prisregistret (uppdatering av lokalt register kan t ex ske via meddelanden per dag eller vecka) En lagersaldofråga mot en leverantör – Frågan körs online mot leverantören En faktura går till en kund – Fakturan överförs via en kö på någon timme till kunden Verksamhetsbehoven ska styra krav på datafärskhet...

11 11 This page is left intentionally blank

12 12 Anskaffande Barnomsorg

13 13 Anskaffandestrategi 23 kommuner deltar nu i projektet! Del 1: Avrop för Nyttomeddelande- implementationer (på befintliga applikationsavtal som varje kommun har med sin leverantör av verksamhets-applikation) Del 2: Komplett upphandling för e-tjänsten

14 14 E-tjänst för föräldrar Ny webb- applikation (eller modifierad/förbättrad) Applikationen har infört Sambruks. exakta nytto- medd. via Web Service = E-tjänstens definierade Nyttomeddelanden (anrop via Web Services). = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst. Mönster enl ÖTP V1.2 kapitel 2.2 Applikationen har ett ”högnivå”- API, t ex via COM eller RMI Applikationen har inget API, tvingas gå direkt via SQL mot databasen Anpassningslogiken (s k adaptrar) måste bli olika omfattande (från ingenting till ”tjock”), beroende på resp. verksamhetsapplikations möjligheter – i Barnsomsorgs fall nu blir det mest variant X X Y Z Barnomsorg SOA

15 15 Del 1: Avropsdelen Avrop på befintliga applikationsavtal för IST, Tersus, TE –Mittvariant Y (fg bild) är vad vi vet inte möjlig eftersom öppenheten är för dålig i de tre verksamhetsapplikationerna idag –Nedre varianten Z är inte lämplig eftersom de tre verksamhets- applikationerna, vad vi vet, inte har publicerade datamodeller (samt saknar uppdateringslogikskydd etc). –Planerad avropsförfrågan gäller alltså övre varianten, X (härvid uppstår alltså inga adaptrar ur Sambruks synvinkel utan endast leverantörens Nyttomeddelande-implementationer) –(Reserv-variant screen-scraping gör att vi inte är helt inlåsta hos leverantörerna utan skulle kunna köpa detta från oberoende part)

16 16 Del 2: Upphandlingsdelen Komplett LOU-upphandling mha Kommentus av e-tjänsten (webbapplikationen) för barnomsorg Denna ska kommunicera via Sambruks specade Nyttomeddelanden med bakomliggande verksamhetsapplikation Driftbart sept 2007 ?

17 17 This page is left intentionally blank

18 18 Generell integration

19 19 Status generell integration Specifikation v0.9 på remiss sedan senaste möte Några remissvar inkomna, t ex: –Positiva till struktur och att det blir lätt att använda som upphandlingsbilaga –Några invändningar mot språkbruk –En invändning mot att använda “Beskriv-krav” Torde gå att göra mindre mängd redigeringar för att möta upp synpunkterna och leverera en v1.0

20 20 Status de olika initiativen? MS BizTalk ? Curalia ? Oracle ? TEIS –Får vi en instegslicens motsvarande Decapus? –Rabattförhandling via Sambruk? Integrationsanskaffning –Hur går vi nu vidare med anskaffning?

21 21 This page is left intentionally blank

22 22 ÖTP v2.0

23 23 Saxat ur produktbladet för ÖTP v2.0: “... kan ÖTP ange en teknisk ’roadmap’ internt och för leverantörer” “...förutom beskrivande text ska där också finnas ett antal konkreta kravformuleringar”, jmf Generell integration “... tekniska utvecklingen har också fortsatt så en uppdatering av ÖTP av den orsaken behövs tillika” “Tidplanen är 2006-10-16 – 2007-01-31”

24 24 Fokusområden Allmän modernisering av texten Uttrycka konkreta kravpunkter Ytterligare fokusområden enligt produktbladet: –Portal/ytintegrering, bl a SSO –Webbpublicering/Content Management –Metakatalogreplikering –Workflow/processtyrning

25 25 Konkreta leveranser och kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation + adaptrar Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst... Uppsyn ÖTP-delar... Nuvarande e-tjänster inom Sambruk skapas Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till dessa e-tjänster. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... ÖTP-förvaltning & ÖTP-vision Vid detta tillfälle alltså inget större nytt verksamhets- projekt som ställer nya krav på ÖTP, mer en fråga om förvaltning av ÖTP i sig.

26 26 Arbetsformer Bredare insamling av behov, kunskap och synpunkter bland medlemskommunerna, förankring nu när vi inte har en konkret tillkommande kravbild från verksamhetsutredningar...

27 27 Återanvända arbetsform från verksamhets-specandet? Bistånd gjorde så här (övr 5-piloten likadant):

28 28 Förslag arbetsformer Seminarieform med referensgrupp vid två seminarietillfällen –Ett tillfälle Sambruksdygnet 30/11-1/12 –Ett extra datum eller ett vid nästa ÖTP-möte Ev kompletterande synpunktsinhämtning per e- post Publicering av v0.9 2007-01-31 för slutremiss Mötesanteckning: Slutdatumet bör anpassas till andra upphandlingar etc – ev senarelägga

29 29 This page is left intentionally blank

30 30 Diverse Förslag: Testbänk för Nyttomeddelanden för att lättare sprida vår ”standard” och att inte riskera dålig interoperabilitet ? Förslag: Prototyp för ”hängränne-applikation” som stöd till kontakt-center ? Lägesrapport Bistånd –Uddevalla går precis i drift med CSN-datahämtning via SHS till tilläggsbild i Procapita –Borlänge tänker prova en minilösning med enkla html-filer eftersom Sofia snart ska pensioneras

31 31 Sven-Håkan Olsson Sambruk / Definitivus 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se Sambruk_Sthlmmoete_OETP_okt06_v2.ppt Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster


Ladda ner ppt "1 ÖTP-möte Stockholm 2006-10-26 Presentation (+ vissa mötesanteckningar) Verksamhetsutveckling & sambruk av kommunala e-tjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser