Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlstad - Upphandlingsseminarium Axel Hansson, Marknadsutvecklare Lantbrukarnas Riksförbund 2012-03-21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlstad - Upphandlingsseminarium Axel Hansson, Marknadsutvecklare Lantbrukarnas Riksförbund 2012-03-21."— Presentationens avskrift:

1 Karlstad - Upphandlingsseminarium Axel Hansson, Marknadsutvecklare Lantbrukarnas Riksförbund 2012-03-21

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Inledning Offentlig upphandling Syfte och mål med offentlig upphandling Vad säger EU-rätten om djurskydd Skillnader i djurskydd mellan EU och Sverige. Aktuella rättsfall Vad bör lokala leverantören, kommunen och politikern tänka på

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Offentlig upphandling Det är ett stort intresse för mat av hög kvalitet i den offentliga måltiden Produktkvalitet som t.ex. smak, näringsinnehåll Produktionskvalitet som miljö/djurskyddskrav Ökat avstånd mellan stad och land – få människor har idag en personlig koppling till livsmedelsproduktion Viktig symbolfråga för svenska lantbrukare

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund Offentlig upphandling Stor konsumentopinion kring matkvalitet och etiska krav Allt fler kommuner vill ställa djurskyddskrav Rättsläget är otydligt Viktigt att branschen enas och levererar de livsmedel som de offentliga köken efterfrågar Vi har ett stort informationsbehov

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Offentlig Upphandling LRF Syfte: Främja medlemmarnas livsmedels- företagande mot offentlig upphandling Tydliggöra olika marknads- och affärsmöjligheter för medlemmarna inom den offentliga måltiden Mål: Öka efterfrågan på andelen svensk mat och lokalt/regionalt producerade livsmedel i offentlig upphandling Verka för tydlig ursprungsmärkning inom Restaurang och Storhushållsektorn

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Opinionsbildning Politiskt riksnivå – remissinstans i Upphandlingsutredningen Politiskt lokalt – stöd för lokala politiker Media – deltar i debatten kring offentlig upphandling Seminarier och mässor – diskuterar matkvalitet Skolmatens Vänner – skolkock möter bonde Almedalen – seminarium om skolmat

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs livsmedelsstrategi Målet är att den svenska livsmedelsproduktionen ska växa med 1 procent om året fram till 2020 LRF ska ge medlemmarna de bästa möjligheterna att konkurrera på matmarknaden LRF ska skapa mervärden för svensk livsmedelsproduktion

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Sverige – det nya matlandet Vi ska ha matkvalitet och matglädje Vi ska främja små och medelstora företag Vi ska ha servering i en tilltalande miljö

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Syfte med LOU Fri rörlighet för varor och tjänster Öppna EU:s inre marknad Utnyttja konkurrensen Lika villkor för alla leverantörer

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad säger EU om att ställa djurskyddskrav vid upphandling? Det finns behov av att synliggöra de EU- rättsliga förutsättningarna för att väga in djurskyddskrav vid upphandling av livsmedel Utredningsuppdrag till EU-jurist Christina Möll, Europakontoret i Skåne AB Genomgången omfattar EUs primär- och sekundärrätt, samt strategier och policydokument från EU-kommissionen Resultat: ”Därför kan djurskyddskrav ställas vid livsmedelsupphandlingar”

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt Artikel 11: Miljöskyddskrav ska integreras i gemenskapens politik Artikel 13: Unionen och medlemsstaterna ska i sin politik (inkl inre marknad) fullt ut ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser.

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Djurskyddet i EU – Sverige Suggor och smågrisar Utrymme Bobyggnad Strö Förbud mot fixering Avvänjningsålder

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Djurskyddet i EU – Sverige Slaktsvin Svenska grisar har knorr! Svanskupering: >90% av grisarna inom EU Svansbitning -trängsel -bristande plats vid utfodring -bristande tillgång på manipulerbart materia Förbud mot rutinmässig svanskupering Undantagsmöjlighet

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Djurskyddet i EU – Sverige Nötkreatur Krav på betesdrift Förbud mot elektriska kodressörer Krav på god stallmiljö Vid operativa ingrepp krävs bedövning

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Djurskyddet i EU – Sverige Värphöns Oinredda burar förbjudet i Sverige Vi har 60% av värphönsen i frigående system Krav på rede och sandbad Näbbtrimning förbjuden 1 jan 2012: EU förbud mot oinredda burar – innan årsskiftet fanns 153 miljoner hönor i sådana system i EU (inkl Norge). 20-25% av hönsen i Finland och Danmark hålls i oinredda burar

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund Aktuella rättsfall Sigtuna Rättvik Principiellt viktiga då det är första gången Miljöstyrningsrådets kriterier prövas rättsligt Antibiotika – veterinär förskrivning Slaktmetod - bedövning innan slakt Transporttid till slakt – max 8 tim

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Rättvik Kammarrätten i Sundsvall dömer Rättviks kommun till att göra om sin livsmedelsupphandling Det är ”ostridigt” att djurskyddskrav kan ställas Kammarrätten går på Serveras argument att kommunen inte kan kontrollera djurskyddskraven LRF hävdar att en leverantörsförsäkran ska gälla vid anbudsförfarandet och att de verifikat som redan finns på marknad ska gälla. Rättvik har överklagat - väntar på PT

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund Sigtuna Sigtuna fälls i Förvaltningsrätten för att ha ställt djurskyddskrav i sin upphandling Kammarrätten i Stockholm ger Sigtuna kommun rätt att ställa djurskyddskrav i sin livsmedelsupphandling Servera överklagar inte – därmed blir domen vägledande Domen slår fast att djurskyddskrav varken strider mot LOU eller EU rätten.

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan som ger råd om hållbar och miljöanpassad upphandling I miljöanpassad upphandling ingår djurskyddskrav Antibiotika - veterinär förskrivning Transport till slakt – max 8 timmar Slaktmetod – bedövning innan slakt Salmonellafrihet – fri från samtliga salmonella serotyper

20 Sid 20 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad krävs av lantbrukaren för att lyckas i offentlig upphandling? Affärsmodell anpassad för offentlig upphandling Olika nätverk och samverkansformer Gemensam distribution från distributionscentral Leverera kvalitet Juridisk rådgivning Delta i leverantörsträffar Ta reda på vad som ska handlas upp Bra exempel på lyckade upphandlingar

21 Sid 21 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad krävs av de lokala politikerna för att skapa en lyckad upphandling? Tydliga politiska mål kring livsmedelsupphandlingen En livsmedelspolicy Resurser till den upphandlande myndigheten – kostchefen Ökad budget för inköp av livsmedel

22 Sid 22 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad krävs av kommunen för en lyckad offentlig upphandling? 1.Informera om kommande upphandlingar 2.Informera om vad det är för upphandling 3.Informera om möjligheten för leverantören att kunna samarbeta med andra leverantörer 4.Skapa dialog med leverantörer tex leverantörsträffar 5.Undvik att belasta leverantören i onödan; renodla och anpassa kraven

23 Sid 23 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad krävs av kommunen för en lyckad offentlig upphandling? 6.Undvik stora upphandlingar, dela upp upphandlingen i flera produktgrupper 7.Upphandla på prestanda dvs ställ krav 8.Utforma kontraktskrav som passar småföretag 9.Ge leverantörer god tid för att lämna anbud 10.Ge tydlig återkoppling om upphandlingens utfall

24 Sid 24 | Lantbrukarnas Riksförbund Ställ krav Alla djur ska komma från Sverige Svensk djurskyddslag ska gälla Varorna ska vara producerade i en viss region tex Värmland Varorna ska vara närproducerade Inga tillväxthormoner får användas Bedövning ska ske vid all slakt Grisar ska hållas lösgående med tillgång till bökbart material, svanskupering tillåts ej Hönor ska ha varprede, sittpinne och sandbad, näbbtrimning tillåts ej Djuren får transporteras max 8 timmar till slakt Skriv inte Skriv istället

25 Sid 25 | Lantbrukarnas Riksförbund Aktiviteter från LRF Informera upphandlare, kostchefer och politiker om att det går att ställa krav och vikten av dialog med lokala leverantörer Skapa checklistor anpassade för livsmedelsföretagare som vill göra affärer med offentlig upphandling Skolmatens Vänner – kolkock möter bonde Verka för att maten ursprungsmärks Samarbeten med grossister kring – svensk mat

26 Sid 26 | Lantbrukarnas Riksförbund Slutsatser LRF Dela upp upphandlingen i mindre varugrupper Följ Miljöstyrningsrådet kriterier för livsmedelsupphandling För en dialog med grossister och lokala leverantörer Varje upphandling är unik – välja de kriterier som dem ser som viktiga och motivera dem Var noga med verifiering – och låt ev avvikelser få konsekvenser för leverantören!

27 Sid 27 | Lantbrukarnas Riksförbund Exempel på djurskyddsbaserade utvärderingskriterier Naturbeteskött Betesdrift för kor Förbud mot svanskupering Lösdrift av alla grisar Hönor ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad Näbbtrimning får ej förekomma i fjäderfäproduktion Kastrering och avhorning endast efter bedövning

28 Sid 28 | Lantbrukarnas Riksförbund Mer info www.lrf.se Därför kan djurskyddskrav ställas vid livsmedelsupphandlingar. Rapport 2011, Christina Möll. Europakontoret i Skåne AB Ställ Krav – upphandling av livsmedel i offentlig sektor. Axel Hansson LRF, 0709-16 72 00, axel.hansson@lrf.se


Ladda ner ppt "Karlstad - Upphandlingsseminarium Axel Hansson, Marknadsutvecklare Lantbrukarnas Riksförbund 2012-03-21."

Liknande presentationer


Google-annonser