Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För en rättvis fred i Mellanöstern

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För en rättvis fred i Mellanöstern"— Presentationens avskrift:

1 För en rättvis fred i Mellanöstern
Häv Ockupationen av Palestina

2 - Vill få ett slut på ockupationen och våldet
Tar med kraft avstånd från våldsdåd från både israeliskt och palestinskt håll. Konflikten går inte att lösa med militärt våld, byggande av bosättningar, vägar, murar och stängsel som permanentar ockupation och dominans. Konflikten går inte heller att lösa med terrorattacker och självmordsbombningar.

3 - Vill stödja och uppmärksamma de lokala kristna kyrkorna och andra krafter inom de israeliska och palestinska samhällena som med ickevåldsmedel verkar för rättvisa, fred och försoning. - I Missionskyrkan vill vi också på ett särskilt sätt lyfta fram förbönen, för fred och för dem som engagerar sig i arbetet för rättvisa, fred och försoning.

4 - Vill verka för internationell närvaro i området genom att stödja det ekumeniska följeslagarprogrammet, EAPPI, som drivs av Kyrkornas Världsråd (se

5 - Vill verka för att EU:s frihandelsavtal med Israel fortsättningsvis inte bidrar till att stödja de illegala israeliska bosättningarna på ockuperat område. Avtalet ska följas eller tillsvidare upphävas.

6 Ett villkor för avtalet är att parterna ska respektera mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Israels pågående militära ockupation är ett brott mot detta. Dessutom inkluderar Israel, i sin export till EU, produkter från bosättningarna i de ockuperade områdena, trots att detta är ett brott mot avtalet.

7 - Uppmanar Sveriges regering och riksdag att verka för att produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperat område inte når Sverige och EU. - Uppmanar Sveriges konsumenter att inte köpa bosättarprodukter från ockuperade områden. Genom detta markerar vi aktivt vårt avståndstagande från den israeliska ockupationen och bosättningspolitiken.

8 En kampanj mot Israel? Kampanjen riktar sig mot den israeliska regeringens ockupationspolitik och inte mot Israel som stat. Som kristen – och jude – kan man likt profeterna i bibeln kritisera orättfärdiga makthavare och orättvisa förhållanden. Omsorgen om rätten, rättfärdigheten och de utsatta är då vägledande. Även en Israelvän kan därför kritisera den israeliska regeringen för dess orättfärdiga agerande och kräva att ockupationen avslutas till förmån för en rättvis fred.

9 Områden ockuperade av Israel sedan 1967
Den långvariga och låsta konflikten mellan Israel och Palestina gäller främst kontrollen över land Illegala israeliska bosättningar på ockuperad mark Israel Ockuperat palestinskt territorium Golanhöjderna, ockuperat av Israel från Syrien

10 Vad krävs för en rättvis fred?
För att nå en lösning krävs att både Israels och Palestinas rätt att existera som självständiga stater, inom de internationellt erkända gränserna, respekteras. Den rådande våldsamma situationen visar att endast förhandlingar kan skapa en rättvis fred, som innebär säkerhet och frihet för både israeler och palestinier.

11 En rättvis fred kan bara bli verklighet när folkrätt, mänskliga rättigheter och internationella konventioner respekteras. Därför måste: ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem upphöra, de israeliska bosättningarna i de ockuperade områdena avvecklas, en seriös förhandlingsprocess inledas om exakta gränser, palestinska flyktingars framtid, vattentillgång och Jerusalems status.

12

13 En konsekvens av varje ockupation är att både den ockuperade och den som ockuperar demoraliseras och brutaliseras. Därmed får våldet näring och växer… … de senaste dryga tre årens våldspiral har krävt ca människors liv och ca har skadats. För både palestiniers och israelers skull måste ockupationen upphöra så att en framtid i säkerhet och fred ska kunna bli verklighet för båda folken.

14 Varför är Missionskyrkan med?
Kyrkan är kallad att ta ställning för utsatta och förtryckta, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet. Alla kristna är kallade att verka för fred och försoning mot våld och förtryck. Våra partner i området har uppmanat oss.

15 ”Han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.” Ef. 2:14

16 Vilka står bakom Hoppkampanjen?
Ett initiativ från Ekumeniska Palestinanätverket. Svenska kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Caritas, Diakonia, Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm, Individuell Människohjälp, KFUK-KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Kristna Studentrörelsen i Sverige, Kvinnor i Svenska kyrkan och SABEEL i Skandinavien. Caritas: katolska kyrkans biståndsorganisation i Sverige Diakonia: sex svenska frikyrkors gemensamma biståndsorgan (Svenska Frälsningsarmén, Evangeliska frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Alliansmissionen, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan) SABEEL i Skandinavien: Vänförening till SABEEL - Palestinsk befrielseteologisk rörelse

17 HOPP-kampanjen är ett svar från kyrkor och kristna organisationer i Sverige på Kyrkornas Världsråds inbjudan att arbeta för att den israeliska ockupationen av de palestinska områdena upphör. Aprodev: ”Lutherhjälpens systerorganisationer i Europa” DanChurchAid: Danska kyrkans biståndsorganisation ICCO: Holland EED: Protestantiska kyrkor i Tyskland Bread for the World: Tyskland Christian Aid: Storbritannien och Irland CIMADE: Frankrike

18 Planerade aktiviteter
Exempel på lokala aktiviteter är torgmöten, namninsamlingar, insändare och information om varor producerade på ockuperad mark. Brev till lokala handlare om krav på ursprungsmärkning samt e-post till VD:ar för exempelvis Axfood, ICA och COOP. Vykortskampanj.

19 forts. planerade aktiviteter
Gemensamma debattinlägg angående stöd till ett återupptagande av fredsprocessen, handelsavtalet och ursprungsmärkning. Lobbyarbete på nationell nivå för kampanjens krav gentemot regering, riksdag, media och handel. Påverkansresor för parlamentariker (Diakonia) HOPP:s företrädare möter utrikesutskottet i riksdagen

20 ”O Gud, som allt sedan Abrahams tid har lett och välsignat ditt folk, till dig kommer vi med vår bön. Tillsammans med kristna i hela världen och med judar och muslimer ber vi om fred i hela Mellanöstern. O Gud, som i Kristus maktlös led döden för världens skull, var hos alla som nu lider och offras, och öppna för dem en väg till liv, fred och framtid. Du håller världen i din hand. Led och välsigna alla Abrahams barn. Amen.” Biskop Jonas Jonsson, Strängnäs stift

21 För mer information, se www.missionskyrkan.se
För en rättvis fred i Mellanöstern Häv Ockupationen av Palestina För mer information, se


Ladda ner ppt "För en rättvis fred i Mellanöstern"

Liknande presentationer


Google-annonser