Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandviken & Hofors Coachingprojektet. Nycklar till framgång Problemidentifikation Identifiera behoven! Skapa verksamheter/aktiviteter efter behoven! Långsiktighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandviken & Hofors Coachingprojektet. Nycklar till framgång Problemidentifikation Identifiera behoven! Skapa verksamheter/aktiviteter efter behoven! Långsiktighet."— Presentationens avskrift:

1 Sandviken & Hofors Coachingprojektet

2 Nycklar till framgång Problemidentifikation Identifiera behoven! Skapa verksamheter/aktiviteter efter behoven! Långsiktighet Stressa inte fram lösningar! Låt det ta tid! Arbeta med motivation! Tydlighet Två vägar till lösning - Arbete eller studier

3 Kartläggning av unga deltagares problematik Icke godkända betyg från grund- respektive gymnasieskolan: 70 till 75 % Ca. 60 % av deltagarna har någon form av bakomliggande problematik. Exempel på sådana: Missbruk Samtalskontakter Kriminalitet ADHD Dyslexi Allmän psykisk ohälsa Allmän fysisk ohälsa

4 PROJEKTETS TRE PELARE 1. ARBETSLINJEN 2. STUDIE-KEDJAN

5 Arbetslinjen 1. Inspirationsvecka – ”Från tanke till handling” 2. Kartläggning av matchningsbart yrke 3. Tolka annonser och nätverksbyggande 4. Ansökningshandlingar – CV och personligt brev 5. Intervjuteknik

6 Studie-kedjan 1. Inspirationsvecka – ”Från tanke till handling” 2. Yrkesvägledning – Hitta passande yrken 3. Orienteringskurs – Yrkesvux och kärnämnen 4. Studieinformation/studievägledning - SYV 5. Kärnämnesstudier – läsa ett ämne och erhålla betyg via CVL

7 Obligatoriska aktiviteter Stödjer arbetslinjen och studie-kedjan Jobbchansen Af Gävle Annan information från Af – Gästrikelärling, Norge Jobbmässor Branschdagar - LOK-center och egen regi Månadsmöten – coaching i grupp

8 Andra aktiviteter 1. Praktik i egna arbetslag, kommunen och privat 2. Hälsobefrämjande insatser 3. Andra inköpta kurser, utbildningar – individanpassat 4. Frukostklubben start under 2011

9 Kvalitetsmått 2012 68 personer har avslutats varav Till arbete23 personer33,8 % Till studier19 personer28,0 % Åter beställare7 personer10,3 % Övrigt12 personer17,6 % Till JOB (AF)7 personer10,3 % Totalt mot projektmål: 42 personer61,8 % Av 68 personerna har 61 (89,7 %) personer haft en inverkan på försörjningsstöds storlek under 2012.

10 Kvalitetsmått 2011 108 personer har avslutats varav Till arbete34 personer31,5 % Till studier26 personer24,1 % Åter beställare13 personer12,0 % Övrigt13 personer12,0 % Till JOB (AF)20 personer18,5 % Ej start 2 personer 2,2 % Totalt mot projektmål60 personer55,6 % Av de 108 personerna uppbär 57 (52,8 %) personer ej längre försörjningsstöd, dvs. är självförsörjande

11 Kvalitetsmått 2010 91 personer har avslutats varav Till arbete21 personer23,1% Till studier22 personer24,2% UGA11 personer12,1% Åter beställare25 personer27,5% Övrigt11 personer12,1% Ej start 2 personer 2,2% Totalt mot projektmål 43 personer (47,3%) 73 % av dessa går från försörjningsstöd till egen försörjning

12 Kartläggning av invandrargruppens problematik Skolbakgrunden i gruppen är låg eller mycket låg Majoriteten har genomgått 1500 timmar SFI Två tredjedelar har uppnått B-nivå eller lägre Ca. 30 % hade diagnostiserad eller förmodad fysisk-psykisk problematik Halva gruppen hade en ”gångbar” yrkesbakgrund Gruppen har generellt dålig rörlighet vad gäller lusten att flytta för att få arbetet

13

14 Vad skall vi göra? Utvidgning av samverkanstanken genom att knyta gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI till projektet. Ger ett bättre, tidigare och bredare grepp i arbetet med de målgrupper som projektet riktar sig mot. Tänka i termer av hängränna i stället för i stuprör. Breddar kompetensen i arbetsgrupp och styrgrupp.

15 Vad skall vi göra? Utvidgad målgrupp bestående av unga i åldrarna 16 till 18. För att kunna stötta och coacha dem till att slutföra sina studier och ge dem en klarare bild av vad vuxenlivet och arbetsmarknaden kräver. För att kunna jämföra skall gruppen bestå av både unga som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret och av unga som ingår i IV- programmet/ordinarie utbildnings program.

16 Vad skall vi göra? Vidareutveckling av studie - kedjan. Vi vill införa ytterligare steg i kedjan genom att utveckla en prova på kurs riktad mot högskolestudier och en orienteringskurs riktad mot folkhögskolestudier. Även teknik- och vårdcollage i samverkan med näringslivet är något vi vill utforska möjligheterna kring.

17 Vad skall vi göra? Vidareutveckling av studie - kedjan. Skapa en studie - kedja för invandrargruppen. Syftet är att förbereda dem för ett inträde på den reguljära studiearenan. Vi vill ge denna grupp en ökad motivation för att förkovra sig i det svenska språket för att klara inträdet på den svenska arbetsmarknaden.

18 Vad skall vi göra? Skapa en transnationell dimension till projektet med ”best practise” utbyte. Skapande av en aktivitetsbeskrivning av vad vi vill göra


Ladda ner ppt "Sandviken & Hofors Coachingprojektet. Nycklar till framgång Problemidentifikation Identifiera behoven! Skapa verksamheter/aktiviteter efter behoven! Långsiktighet."

Liknande presentationer


Google-annonser