Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri."— Presentationens avskrift:

1

2 Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet Resultat, erfarenheter och värderingar från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet i Sverige. Malm U, Ivarsson B, Söderström L Allebeck P, Bjersér S, Borell P, Falloon IRH, Kärräng L, Larsson NO, Lindgren NG, Nordén T, Rikner K, Stockman- Östlund S, Sutherland K

3 Elektronisk drivbänk Hot Bed Saloon Network www.studentlitteratur.se/casemanagement Evidensbaserad Integrerad Psykiatri Gå med i vårt CaseManagement-nätverk för att genomföra en botten-upp psykiatrireform i Sverige! ”Top down” fungerar inte Länka till: www.nek.lu.se/otp/new.htm

4 Samhällspsykiatri Psychiatry in the community Från forskning om ”Integrerad Psykiatri” till flera första steg i ett förnyelsearbete

5 Steg mot mål. Resursgruppen: En procedur för kunskapsutveckling och gemensamt beslutsfattande. Steg mot praxis. Ett komplett vårdprogram har forsknings- och fälttestats i Sverige. Steg mot att undanröja ekonomiska hinder. Hälsoekonomi.Vad kostar för en enskild patient. Steg för att fortsätta. Kvalitetsutveckling. Steg mot systemförändring. Beskrivningar, analyser och kommentarer.

6 Steg mot mål En procedur har utvecklats och prövats i vanlig klinisk praxis för hur gemensamt beslutsfattande och planering skulle kunna gå till: Resursgruppen. Hur är svårt, sade Nalle Puh! (Management enligt Puh) MÅL: BLI SAMHÄLLSMEDBORGARE

7 MÅL GOAL Empowerment of the roles of patient, family and social network

8 Ett första steg mot praxis Ett vårdprogram för schizofreni som fungerar i stad och på landsbygd har forskningstestats i Sverige. Kliniker kan komplettera det egna vårdprogrammet.

9 Steg mot att undanröja ekonomiska hinder Hälsoekonomi. Metodik som fungerar för att vi skall veta vad olika insatser kostar för en enskild patient Pionjären i Europa för hälsoekonomi vid psykiska sjukdomar är engelsmannen Martin Knapp. I Sverige: Karin Sutherland, Mattias Kundbäck & Lars Söderström som har utvecklat och tillämpat en svensk CSRI- metodik.

10 Steg för att fortsätta Kvalitetsutveckling Audits Programtrohet Standards för programinnehåll Resultatuppföljning

11 Steg mot systemförändring på individ och systemnivå Kvalitativ studie av case managers kliniska erfarenheter, och systemanalys och resultat som belyser konkurrerande värderingar samt behovet av systemförändringar

12 En ny era? A new era? Utveckling av evidensbaserad behandling vid schizofrenisjukdomar Evolution of evidence-based treatment in schizophrenic disorders En amerikansk pionjär Robert Liberman …………………...och en svensk Per Borell ESL (Ett Självständigt Liv) A US-pioneer Robert Paul Liberman. metodiken med mål i titeln

13 eINTEGRERAD PSYKIATRI Ett vårdprogram som prövats i både landsbygds- och stadsmiljö i patientnära behandlingsforskning i Sverige 1994-2001 (Svenljunga, Göteborg och Lysekil)

14 OTP-projektet genomfördes 1994-2001 A TWO YEAR CONTROLLED STUDY OF INTEGRATED CARE IN SCHIZOPHRENIA A TWO-YEAR CONTROLLED STUDY OF CONSUMER SATISFACTION IN SCHIZOPHRENIA COMPUTER-AIDED OUTCOME REPORTING IN PSYCHIATRY

15 eINTEGRERAD PSYKIATRI STOCKHOLM 27/9 2002 Öppna dörren för vårdprogrammet Integrerad Psykiatri med case management som en huvudkomponent i metodiken. Forskningstestat i Svenljunga, Göteborg, Lysekil

16 EVIDENSBASERAD PSYKIATRI Bästa forskningsevidens med ”synnerlig vikt vid patientnära forskning” Klinikerns experterfarenhet Patientens värderingar När ovanstående tre element är integrerade kan gemensamt beslutade behandlingsmetoder få optimal effekt och leda till optimal livkvalitet

17 Hur kan case management och Assertive Community Treatment tillämpas? eIntegrerad Psykiatri

18

19 BÖCKER mm Family interventions in mental illness Folder Integrerad psykiatri 2001 Integrerad psykiatri Riksdagens protokoll 2002 Flyer1 MultimediaCD (kommer under hösten 2002) Case management - Evidensbaserad integrerad psykiatri Case management in Europe (Artikel) Comprehensive treatment of schizophrenia Evidence-based psychiatry Vol 2 WPA Schizophrenia

20 Hur?

21 Läkemedel Psykosociala behandlingsmetoder Organisation SAMORDNAD OCH KOORDINERAD KOMBINATIONSBEHANDLING

22 Behandling och rehabilitering kan liknas vid en seglats

23 Behandling och rehabilitering kan liknas vid en seglats, där segelbåtens besättning utgöras av case manager, läkare och klient samt dennes sociala nätverk. Vanligen är det case managern som står vid rodret, läkaren som är navigatör och patienten som bestämmer seglatsens mål. Båten navigeras med hjälp av det evidensbaserade kunskapsläget (solen), kliniska erfarenheter och patientens värderingar.

24 Psykisk hälsovård och samhället i övrigt The interfaces between mental health services and the wider community RESURSGRUPP och NÄTVERK

25

26 INTEGRERAD PSYKIATRI

27 Resultat Alla resultat från den svenska delen av OTP- projektet om Integrerad Psykiatri visade lika - eller bättre utfall efter två års behandling. Kontrollerade studien/RCT Kliniska erfarenheter/Clinical expertise Patienters värderingar/Patient values Bättre resultat: Social funktion + Brukartillfredsställelse

28 SOCIAL FUNKTION Både den förbättrade sociala funktionen och högre brukartillfredsställelse är statistiskt säkerställda GAF-Soc

29 BRUKARTILLFREDSSTÄLLELSE Både den högre brukar- tillfredsställelsen och förbättrad social funktion är statistiskt säkerställda UKU-ConSat

30 EVIDENSBASERAD PSYKIATRI KAN TILLÄMPAS VID BEHANDLING AV ENSKILDA PATIENTER Ian RH Falloon och Optimal Treatment Projektet (OTP)

31 Ett av de viktigaste inslagen i lokal samhällspsykiatrisk praxis: A main service component of local mental health services (Textbook of Community Psychiatry): Case management och assertive community treatment

32 Olika behandlings- och rehabinsatser men hela tiden samma case manager PRIMÄRVÅRD MEDBORGARE SOM LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV Personlig plan Beslut i resursgruppen Plan genomförs Utvärdering av case manager Utvärdering av resursgrupp Allt mer egenvård

33 FINANSIERING Vad kostar det? Av tradition har hälsovård i Sverige varit skattefinansierad genom årliga budgetanslag By tradition the public health care in Sweden has been tax-financed by yearly welfare grants

34 Ekonomiska kostnader Economic costs Karin Sutherland, Klas Rikner och Lars Söderström INTEGRERAD PSYKIATRI ÄR KOSTNADSNEUTRAL

35 EN KOSTNADSNEUTRAL METODIK Man fick alltså bättre resultat för den summa pengar som vård, social service och sjukersättning för patienterna ändå skulle ha kostat INTEGRERAD PSYKIATRI

36 Kvalitet Quality

37 KVALITETSUTVECKLING Audits Programtrohet Standards för vårdprogrammet eIP Resultatuppföljning

38 AUDITS Metodbeskrivning, bedömningteknik och genomförargrupp Ian RH Falloon Internationell vårdprogrambyggare Karl-Otto Svärd Svensk controller Svenska Psykiatriska Föreningen Bo Ivarsson Svensk vårdprogrambyggare och kliniker

39 PROGRAMTROHET Per Borell IRI-logg För egen koll på programtrohet

40 Optimal tidsdisponering av element i eIP enligt IRI-logg Bedömningar och planering 20% Läkemedelsbehandling 10% Psykosocial behandling 60% Krisintervention < 5% Behandlingar som inte ingår 5% Utbild/Info 15% Stresshant 15% Soc träning20% KBT, etc 10% STANDARDS

41 KVALITETSSTJÄRNAN THE STAR DIAGRAM för RESULTATUPPFÖLJNING Bo Ivarsson Projekt Kvalitetstjärnan är ett första steg mot att följa upp och planera psykisk hälsovård på basen av uppföljning och empiriska data. Pågår sedan 1999 i Västra Götaland, Stockholm, Halland ….och fler.

42 RESULTATUPPFÖLJNING DATORSTÖDD UPPFÖLJNING INOM PSYKIATRIN TAMESH Nils-Gustaf Lindgren

43 Datorstödd PC- och handdatorteknologi för psykiatri/sociala team/case managers Humans using computer technology (TAMESH) )

44 Utbildning Education

45 UTBILDNING Per Borell, Sonia Nilsson och Lars Erdner Kortutbildning Högskoleutbildning Metodhandledning

46 Organisation System

47 Kvalitativ studie Kristin Falk och Peter Allebeck Hälso- och socialpolitik System Kulturer

48 Organisationssystem och beslutsfattandeanalys Nils O Larsson

49 BESLUTSMILJÖANALYS AV PSYKIATRIOMRÅDET I SVERIGE Nationell nivå Lokal nivå Sjukvården Socialtjänsten Den enskilda patienten Det sociala nätverket

50 Analysen har visat att det skulle behövas ett radikalt omtänkande både vad gäller vårdens och socialtjänstens organisation, såväl som av innehållet i vården. (Larsson och Malm 2001)

51 SAMVERKAN ” Det är dock svårt för vården att själv ta initiativ till de radikala och strukturella förändringar som krävs.” Riksdagen, Regeringen och Social- styrelsen är de beslutsfattare som måste ta initiativ till lagstiftning, informations- spridning och utbildning för att det skall gå att genomföra en evidensbaserad integrerad psykiatri. En gemensam nämnd på politiska nivån skulle kunna vara ett lämpligt första steg.

52 Äntligen har forskningen på biomolekylär-, individ- och systemnivå bekräftat det sunda förnuftet

53 Ledarskap Leadership P+P+P Beprövad procedur för gemensamt beslutsfattande i Resursgruppen på individnivå P+P+P Önskad procedur på systemnivå

54 P rofessional kliniker i första hand case managern och psykiatern + P atienten (i förekommande fall med hjälp av sitt personliga ombud) + P atientens sociala nätverk BESLUTSFATTARNA I BEHANDLING OCH REHABILITERING FÖR DEN ENSKILDA PATIENTEN ENLIGT eIP P+P+P

55 P olitiker om finansiering, lagar, regelverk och incitament i harmoni med + P rofessionella nationella riktlinjer + P atientintresseorganisationers erfarenheter BESLUTSFATTARE ORGANISATION/SYSTEM P+P+P

56 Resultat, erfarenheter och värderingar från de svenska och internationella forskningsprojekten om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet i Sverige.

57 Integrerad Psykiatrigruppen är fristående från företag och alla kommersiella intressen

58 TACK VARE FORSKNINGSANSLAG FRÅN: Medicinska forskningsrådet IFS (viktigt startbidrag) Göteborgs universitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Stimulansbidrag SoS (forts)

59 CEFOS Söderström-Königska Stiftelsen Vårdalstiftelsen Ragnar och Torsten Söderbergs stiftelser och

60 Forskarnas och utförarnas nyfikenhet på ny kunskap och otålighet med att olika hinder inte kunnat överbryggas i en psykiatrireform som utnyttjar allt vi vet skall genomföras nu med respekt för klienters förmåga att växa till aktiva konsumenter. ……och framför allt tack vare

61 Philip PRA May Internationell psykiatriforskare Ragnar Levi SBU Ove S.Ohlson IFS Annika Nilsson Brukare Naomi Klein Författare No Logo Ian RH Falloon Forskare och Idealistisk pionjär Robert P. Liberman Amerikansk psykiatriforskare Martin Knapp Ledande europeisk hälsoekonom Några personer som inspirerat Integrerad Psykiatrigruppen är:

62 Vi forskare har i dag berättat om en kunskapstrip som nyligen avslutats We, the clinical researchers, have today told you about a knowledge- trip recently finished

63 Vår forskning har visat att det är dags att lämna fördomen ”vi och dom sjuka” bakom oss, och tillsammans genomföra en verklig psykiatrireform nu Our research told us that it is timely to quit the prejustice ”we and them ill”, and together implement a real reform of mental health services now

64 När vår nya svenska kunskap adderas till det internationella kunskapsläget finns det inte längre några sakligt grundade hinder mot en svensk modell för samhällspsykiatri When our new Swedish know-how is added to the international, there are no longer any evidence-based obstacles for to introduce a Swedish community psychiatry model now

65 Ulf Malm, psychiatrist. I want a new psychiatry in Sweden Ulf Malm, psykiater. Jag vill ha en ny psykiatri i Sverige

66 Flyer1 MultimediaCD Evidensbaserad integrerad samhällspsykiatri Kommande


Ladda ner ppt "Resultaten från forskningen om Integrer Resultaten från forskningen om Integrerad Psykiatri kan bidra till förnyelsearbetet inom psykiatriområdet ad Psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser