Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningschef i beredskap Döda i bränder Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningschef i beredskap Döda i bränder Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009."— Presentationens avskrift:

1

2 Räddningschef i beredskap

3

4 Döda i bränder

5 Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009

6 Dödsbränder 2009 Totalt 122 omkomna i dödsbränder

7

8

9

10 Lagens Syfte Färre skall dö Färre skall skadas Mindre skall förstöras Antalet olyckor skall minimeras

11 Den enskildes ansvar (fysisk) Skyldighet att varna och tillkalla hjälp Tjänsteplikt 18-65 år Bedriva SBA

12 Den enskildes ansvar (juridisk) I skälig omfattning: Vidta förebyggande åtgärder mot brand Utrustning för livräddning I vissa fall lämna skriftlig redogörelse av brandskyddet Den enskilde har det primära ansvaret att skydda sig, sin egendom och miljö! SBA

13

14 SBA för villaägare Utrymningssäkerhet Brandvarnare Brandsläckningsutrustning Sotning & brandskyddskontroll Takskyddsanordningar Brandceller Brandfarlig vara Brandrisker

15

16

17

18

19

20 25W40W 100W Över 100 CÖver 270 CÖver 160 C

21

22

23 Sotning & brandskyddskontroll Egensotning Rengöring av imkanal

24 Grundläggande brandkunskap

25 VärmeSyre Bränsle Mängdförhållande

26 FIBRÖSA MATERIAL VÄTSKOR 200-400 Grader PLASTER 100-200 Grader Flampunkt

27 Vad finns i röken? Fibrös brand Kolmonoxid Koldioxid Sotpartiklar Vattenånga Plast - Oljebrand Kolmonoxid Koldioxid Cyanväte Kväveoxider Saltsyragas

28 Människan och utrymning Värmestrålning Varma rökgaser Försämrad sikt c Giftiga gaser Stress Lokalkännedom Rörelseförmåga Olika agerande Rationellt, närmaste nödutgång… Förnekande, händer inte mig… Hysteri, apatisk och paralyserad… Avgör totala utrymningstiden

29 Tid Kritiska förhållanden Utrymning Reaktion och beslut Upptäckt Utrymning innan kritisk förhållanden uppstår

30 Utrymning från bostad

31 Rumsbranden

32

33

34

35 Brandcell

36

37 Rädda larma

38 Handbrandsläckare

39 Egenskaper Släcker genom kylning och kvävning Tömningstid för S9 31 sekunder (21A183B) Rent släckmedel Skyddar mot återantändning Används mot bränder I fibrösa material med glödbrand samt vätskebränder Lämplig i: Villa/Hem samt kontor med trä och papper A B Skum

40 Egenskaper Släcker genom kvävning Ej elektriskt ledande Tömningstid för K5 11 sekunder (klass II- 89BC) Rent släckmedel Inget skydd mot återantändning Vindkänsligt Används mot bränder I elektrisk utrustning samt vätskebränder inomhus Lämplig i: utrymmen med Elektrisk utrustning Restaurangkök B Kolsyra

41 Egenskaper Släcker genom kylning Ej elektriskt ledande Tömningstid för 6kg minst 15 sekunder (klass III- 43A233BC) Smutsig släckning Vind känslig Används mot: Alla typer bränder (Ej metallbränder) Lämplig i: Hem, Garage, Bil, Husvagn, Båt Verkstad samt förråd för brandfarlig vara A B C Pulver


Ladda ner ppt "Räddningschef i beredskap Döda i bränder Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009."

Liknande presentationer


Google-annonser