Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojekt i Ludvika och Smedjebackens kommuner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojekt i Ludvika och Smedjebackens kommuner"— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojekt i Ludvika och Smedjebackens kommuner
Grannsamverkan mot brand Pilotprojekt i Ludvika och Smedjebackens kommuner

2 Räddningschef i beredskap

3

4 Döda i bränder

5 Antal dödsbränder/döda per timme 1999-2009

6 Dödsbränder 2009 Totalt 122 omkomna i dödsbränder

7

8

9

10 Lagens Syfte Färre skall dö Färre skall skadas Mindre skall förstöras
Antalet olyckor skall minimeras

11 Den enskildes ansvar (fysisk) Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
Tjänsteplikt år Bedriva SBA

12 Den enskildes ansvar (juridisk) SBA I skälig omfattning:
Vidta förebyggande åtgärder mot brand SBA Utrustning för livräddning I vissa fall lämna skriftlig redogörelse av brandskyddet Den enskilde har det primära ansvaret att skydda sig, sin egendom och miljö!

13 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
SBA Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Svar se nästa bild. SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

14 SBA för villaägare Utrymningssäkerhet Brandvarnare
Brandsläckningsutrustning Sotning & brandskyddskontroll Takskyddsanordningar Brandceller Brandfarlig vara Brandrisker

15

16

17

18

19

20 Över 100 C Över 160 C Över 270 C 100W 25W 40W

21

22

23 Sotning & brandskyddskontroll
Egensotning Rengöring av imkanal

24 Grundläggande brandkunskap

25 Mängdförhållande Värme Syre Bränsle

26 100-200 Grader 200-400 Grader Flampunkt PLASTER FIBRÖSA MATERIAL
BENSIN VÄTSKOR Flampunkt

27 Vad finns i röken? Fibrös brand Plast - Oljebrand Kolmonoxid
Koldioxid Koldioxid Sotpartiklar Kväveoxider Vattenånga Cyanväte Saltsyragas

28 Människan och utrymning
Värmestrålning Varma rökgaser Giftiga gaser c Stress Olika agerande Rationellt, närmaste nödutgång… Försämrad sikt Förnekande, händer inte mig… Lokalkännedom Hysteri, apatisk och paralyserad… Rörelseförmåga Avgör totala utrymningstiden

29 Utrymning innan kritisk förhållanden uppstår
Tid Kritiska förhållanden Utrymning Reaktion och beslut Upptäckt

30 Utrymning från bostad

31 Rumsbranden

32

33

34

35 Brandcell

36

37 Rädda larma

38 Handbrandsläckare

39 Skum A B Egenskaper Används mot bränder
Släcker genom kylning och kvävning Tömningstid för S9 31 sekunder (21A183B) Rent släckmedel Skyddar mot återantändning Används mot bränder I fibrösa material med glödbrand samt vätskebränder Lämplig i: Villa/Hem samt kontor med trä och papper A B

40 Kolsyra B Egenskaper Används mot bränder Släcker genom kvävning
Ej elektriskt ledande Tömningstid för K5 11 sekunder (klass II- 89BC) Rent släckmedel Inget skydd mot återantändning Vindkänsligt Används mot bränder I elektrisk utrustning samt vätskebränder inomhus Lämplig i: utrymmen med Elektrisk utrustning Restaurangkök B

41 Pulver A B C Egenskaper Används mot: Lämplig i: Släcker genom kylning
Ej elektriskt ledande Tömningstid för 6kg minst 15 sekunder (klass III- 43A233BC) Smutsig släckning Vind känslig Används mot: Alla typer bränder (Ej metallbränder) Lämplig i: Hem, Garage, Bil, Husvagn, Båt Verkstad samt förråd för brandfarlig vara A B C


Ladda ner ppt "Pilotprojekt i Ludvika och Smedjebackens kommuner"

Liknande presentationer


Google-annonser