Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetscertifiering utifrån nya och bredare utfallsmått Hur kvalitetssäkring och certifiering kan lyfta fokus från enskilda parametrar mot mer global.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetscertifiering utifrån nya och bredare utfallsmått Hur kvalitetssäkring och certifiering kan lyfta fokus från enskilda parametrar mot mer global."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetscertifiering utifrån nya och bredare utfallsmått Hur kvalitetssäkring och certifiering kan lyfta fokus från enskilda parametrar mot mer global hälsorelaterad livskvalitet och därmed generera ny kunskap om effekter av utredningar och behandlingar Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring

2 Resultat ● Certifiering mot iso9001, iso14001, arbetsmiljö och brand ● Tidsvinst i lättillgängliga rutiner och blanketter samlat på en plats ● Ny kunskap kring postoperativ uppföljning och bieffekter ● Ny kunskap kring signifikant**** förbrätting av hälsorelaterad livskvalitet Att kvalitetssäkra med hjälp av allmänna certifieringsföretag är ett bra sätt att få en genomlysning och tydliggörande av rutiner Som bieffekt kan man få ny kunskap kring sina patienter och kring vården

3 Certifiering ● Tydliggöra krav ● Dokumentation av rutiner ● Systematisk uppföljning ● Extern revision iso9001 – kvalitetssystem iso14001 - miljö

4 Samordningsvinster ● Certifiering mot olika iso-krav sker på samma sätt ● Obetydligt merarbete vid certifiering mot flera krav ● Iso9001 SKALL sjukvården uppfylla. ● Iso14001 kräver många landsting vid upphandling. ● Certifiering innebär att måluppfyllnaden är visad vid extern revision vilket minskar arbetet vid upphandlingar eller återkoppling till landstingen

5 FR2000 ● Branchneutral ideell organisation som hjälper till med samordnad certifiering ● Finns framtagna en sammahållen dokumentationsmall ● Extern revisororganisation som hjälper till med initialrevision och återkommande årliga revisioner ● Certifiering sker mot aktuella regler, lagar och krav ● Sjukvårdens krav lätta integrera

6 Interventionell utredning ● Följer specifika guidelines ● Varje utredning blir unik ● Varje behandling unik ● 18% av befolkningen ● 40% av primärvårdsbesök ● 85% av smärtpatienter utan behandlingsbar diagnos enligt MR/Röntgen kan hjälpas

7 Programmets upplägg Smärtanalys Rörelserädsla? Sekundär psykisk påverkan? Sömnstörningar? Diagnostiska tester beroende på var smärtan lokaliseras

8 Vad kan testas? ● Facettleder ● Mellankotsskivor (diskar) ● Andra leder, t.ex. axlar, höfter, mellanfötter, fotleder, sakroiliakaleder mm ● Sympatiska nervsystemet ● Perifera nerver ● mm, mm

9 Följande strikt utredningsväg ● Amerikansk studie ● Utredning utifrån vanligast förekomst av smärta ● Patienter som har ont trots medicinering, psykologisk behandling och sjukgymnastik 43.3 % 31.2 % 17.8 % 7.7 % Hambraeus. Ålder, kön och BMI korrelerar med orsak till ländryggsvärk. Läkartidningen 2012 Sep;109:1526 DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo TR. Multivariable analyses of the relationships between age, gender, and body mass index and the source of chronic low back pain. Pain Med. 2012 Apr;13(4):498–506.

10 Vad certifieringen inneburit ● Olika åtgärder måste ske enligt tydliga rutiner ● Informationsblanketter, uppföljningsblanketter, mm ● Avvikelsehantering som gör att man kan följa upp förekomst av biverkningar mm. ● Systematisk uppföljning som tydliggör okänd bieffekt

11 Nya kunskaper Andel patienter med analgetika Hur länge postoperativ smärta kvarstår 1 Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet 2 1. Redovisad ISIS 2013. Inskickad för publikation 2. redovisad IASP 2012. Inskickad för publikation

12 Förbättrad livskvalitet ● EQ-5D → 0=död 1=bästa tänkbara Värden <0 innebär värre än död ● Smärtpatienter ~0.3 ● Normalbefolkning ~0.8 ● Rehabilitering 0.3 → 0.4 ● Interventionell utredning 0.3 → 0.45**** (ej facettleder) 1 ● Interventionell utr/beh. 0.3 → 0.6**** (facettleder) 1 1 Redovisat IASP 2012, ISIS 2013. Inskickad för publikation.

13 Interventionellt program ● Facettledssmärta ● Smärta av annan orsak p<0.0001 p=0.007p=0.003 Siffrorna statistiskt säkerställda av mycket hög grad! Svensk befolkning

14 Resultat ● Certifiering mot iso9001, iso14001, arbetsmiljö och brand ● Tidsvinst I lättilgängliga rutiner och blanketter samlat på en plats ● Ny kunskap kring postoperativ uppföljning och bieffekter ● Ny kunskap kring signifikant**** förbrätting av hälsorelaterad livskvalitet Att kvalitetssäkra med hjälp av allmänna certifieringsföretag är ett bra sätt att få en genomlysning och tydliggörande av rutiner Som bieffekt kan man få ny kunskap kring sina patienter och kring vården

15 Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring Tack för mig!


Ladda ner ppt "Kvalitetscertifiering utifrån nya och bredare utfallsmått Hur kvalitetssäkring och certifiering kan lyfta fokus från enskilda parametrar mot mer global."

Liknande presentationer


Google-annonser