Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring"— Presentationens avskrift:

1 Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring
Kvalitetscertifiering utifrån nya och bredare utfallsmått Hur kvalitetssäkring och certifiering kan lyfta fokus från enskilda parametrar mot mer global hälsorelaterad livskvalitet och därmed generera ny kunskap om effekter av utredningar och behandlingar Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring

2 Resultat Certifiering mot iso9001, iso14001, arbetsmiljö och brand
Tidsvinst i lättillgängliga rutiner och blanketter samlat på en plats Ny kunskap kring postoperativ uppföljning och bieffekter Ny kunskap kring signifikant**** förbrätting av hälsorelaterad livskvalitet Att kvalitetssäkra med hjälp av allmänna certifieringsföretag är ett bra sätt att få en genomlysning och tydliggörande av rutiner Som bieffekt kan man få ny kunskap kring sina patienter och kring vården

3 Certifiering Tydliggöra krav Dokumentation av rutiner Systematisk uppföljning Extern revision iso9001 – kvalitetssystem iso miljö

4 Samordningsvinster Certifiering mot olika iso-krav sker på samma sätt
Obetydligt merarbete vid certifiering mot flera krav Iso9001 SKALL sjukvården uppfylla. Iso14001 kräver många landsting vid upphandling. Certifiering innebär att måluppfyllnaden är visad vid extern revision vilket minskar arbetet vid upphandlingar eller återkoppling till landstingen

5 FR2000 Branchneutral ideell organisation som hjälper till med samordnad certifiering Finns framtagna en sammahållen dokumentationsmall Extern revisororganisation som hjälper till med initialrevision och återkommande årliga revisioner Certifiering sker mot aktuella regler, lagar och krav Sjukvårdens krav lätta integrera

6 Interventionell utredning
Följer specifika guidelines Varje utredning blir unik Varje behandling unik 18% av befolkningen 40% av primärvårdsbesök 85% av smärtpatienter utan behandlingsbar diagnos enligt MR/Röntgen kan hjälpas

7 Programmets upplägg Smärtanalys Diagnostiska tester
Rörelserädsla? Sekundär psykisk påverkan? Sömnstörningar? Diagnostiska tester beroende på var smärtan lokaliseras

8 Vad kan testas? Facettleder Mellankotsskivor (diskar)
Andra leder, t.ex. axlar, höfter, mellanfötter, fotleder, sakroiliakaleder mm Sympatiska nervsystemet Perifera nerver mm, mm

9 Följande strikt utredningsväg
Amerikansk studie Utredning utifrån vanligast förekomst av smärta Patienter som har ont trots medicinering, psykologisk behandling och sjukgymnastik 43.3 % 31.2 % 17.8 % 7.7 % Hambraeus. Ålder, kön och BMI korrelerar med orsak till ländryggsvärk. Läkartidningen 2012 Sep;109:1526 DePalma MJ, Ketchum JM, Saullo TR. Multivariable analyses of the relationships between age, gender, and body mass index and the source of chronic low back pain. Pain Med Apr;13(4):498–506.

10 Vad certifieringen inneburit
Olika åtgärder måste ske enligt tydliga rutiner Informationsblanketter, uppföljningsblanketter, mm Avvikelsehantering som gör att man kan följa upp förekomst av biverkningar mm. Systematisk uppföljning som tydliggör okänd bieffekt

11 Nya kunskaper Andel patienter med analgetika
Hur länge postoperativ smärta kvarstår1 Förbättrad hälsorelaterad livskvalitet2 1. Redovisad ISIS Inskickad för publikation 2. redovisad IASP Inskickad för publikation

12 Förbättrad livskvalitet
EQ-5D → 0=död 1=bästa tänkbara Värden <0 innebär värre än död Smärtpatienter ~0.3 Normalbefolkning ~0.8 Rehabilitering 0.3 → 0.4 Interventionell utredning 0.3 → 0.45**** (ej facettleder)1 Interventionell utr/beh. 0.3 → 0.6**** (facettleder)1 1 Redovisat IASP 2012, ISIS Inskickad för publikation.

13 Interventionellt program
Facettledssmärta Smärta av annan orsak Svensk befolkning p<0.0001 p<0.0001 p=0.007 p=0.003 Siffrorna statistiskt säkerställda av mycket hög grad!

14 Resultat Certifiering mot iso9001, iso14001, arbetsmiljö och brand Tidsvinst I lättilgängliga rutiner och blanketter samlat på en plats Ny kunskap kring postoperativ uppföljning och bieffekter Ny kunskap kring signifikant**** förbrätting av hälsorelaterad livskvalitet Att kvalitetssäkra med hjälp av allmänna certifieringsföretag är ett bra sätt att få en genomlysning och tydliggörande av rutiner Som bieffekt kan man få ny kunskap kring sina patienter och kring vården

15 Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring
Tack för mig! Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring


Ladda ner ppt "Johan Hambræus Specialist i anestesi, allmänmedicin och smärtlindring"

Liknande presentationer


Google-annonser