Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Information till RF 2014-10-14 Valter Lindström 0708523336.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Information till RF 2014-10-14 Valter Lindström 0708523336."— Presentationens avskrift:

1 Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Information till RF 2014-10-14 Valter Lindström Valter.lindstrom@vgregion.se 0708523336

2 Beredskapsmaterial RF Lite från SKL, tryggare Sverige och BRÅ Säpos syn på hotbilden i VGR Vad kan du göra själv Ansvarsfördelning Du själv – VGR – Polis - Säpo Disposition

3 Beredskapsmaterial RF http://streamio.com/api/v1/videos/533939705b90355bb100 0242/public_show Anders Knape, ordförande för SKL, representanter för riksdagens partier och Rikspolisstyrelsen har träffats för att diskutera hur hot och våld mot förtroendevalda kan hanteras.

4 Beredskapsmaterial RF Finns det också hot och trakasserier Därför måste vi ha ett system som skapar trygghet för förtroendevalda och demokratin Där det finns makt

5 Beredskapsmaterial RF Hot Allt från konkret hot, till hot om att egendom ska skadas (skadegörelse) Trakasserier Obehagliga telefonsamtal, tecken på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i personens namn. OBS! - Inte alltid straffbart Våld Slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot förtroendevalda. Stalking Upprepad förföljelse eller trakasserier från samma person. OBS! - Undvik all kontakt. Spara all information som styrker trakasserier och hot. Mutor Gåva, en tjänst eller annan förmån som överlämnas till en förtroendevald, tjänsteman eller annan makthavare Otillåten påverkan – hot, trakasserier, våld, stalking, mutor

6 Beredskapsmaterial RF Yrkesgrupp Procent utsatta VD/Klubbdirektör/sportchef- idrott 42 procent Domare – idrott 35 procent Ordningsvakter/publikvärdar- idrott 30 procent Tjänstemän vid Försäkringskassan 16 procent Förtroendevalda 16 procent Tjänstemän inom Kronofogdemyndigheten 13 procent Tjänstemän inom Kustbevakningen 10 procent Tjänstemän inom Tullen 9 procent Tränare/lagledare – idrott 7 procent Domare (jurister) 6 procent Journalister6 procent (Brå 2012) Andel i respektive yrkesgrupp som varit utsatta för hot, trakasserier och/eller våldssituationer under en ettårsperiod.

7 Beredskapsmaterial RF Det finns stora skillnader mellan de politiska partierna när det gäller arbetet med att förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda. En polis konstaterar: ”I de partier där man centralt prioriterar frågor om hot och våld mot förtroendevalda, fungerar det bra även i lokalavdelningarna”. Skillnad mellan de politiska partierna

8 Beredskapsmaterial RF Har ditt parti säkerhetsansvariga utsedda ? Har ditt parti färdiga rutiner om något händer ? En fråga Hur ser det ut här i VGR?

9 Beredskapsmaterial RF Folklig protest övergår i något annat – legitimerar angrepp Förorättade Stalking ( Vi älskar varandra) Extremister - politiska motiv Kriminella gäng – vill inte bli störda av beslut som försämrar Förtroendevalda själva ???? Kan - skapa legitimitet för andra Varför uppstår hot

10 Beredskapsmaterial RF Flera förtroendevalda upplever att samhället och rättsväsendet sänder signaler om att ”politiker får tåla lite mer än andra”. Det finns även motsvarande normalisering hos de förtroendevalda där de själva ger uttryck för att ”lite får man tåla”. Normförskjutning ”lite får man tåla”

11 Beredskapsmaterial RF Enskilda hotutövare ”enskild person” Oftast man som förövare, känner att det är legitimt att angripa, kan vara rättshaverist, psykiskt sjuk, osv Extremist miljöer - SÄPO De är övertygade om att det inte går att förändra samhället genom det demokratiska systemet - Autonoma grupper och Vit-makt miljön Grov organiserad brottslighet Inte så vanligt med hot mot förtroendevalda Kan uppstå om ett beslut, påverkar deras förutsättningar. Vem är förövaren?

12 Beredskapsmaterial RF Inom den autonoma miljön finns individer, grupper och nätverk som verkar för ett klasslöst och ekonomiskt jämlikt samhälle. Ofta genomförs så kallade aktioner som i sin tur kan vara delar av större kampanjer. Gemen­samt för dem är att den upplevda fascismen måste motarbetas i alla dess for­mer Säpo Autonoma grupper

13 Beredskapsmaterial RF Vit makt-­miljön består av individer, grupper, nätverk och organisationer som vill ha ett auk­ toritärt styre och en nationell gemenskap base­rad på etnicitet. Miljön präglas av föreställ­ningen att människor kan delas in olika raser och att den vita rasen är överlägsen de övriga. Säpo Vit makt-miljön

14 Beredskapsmaterial RF Ökad brottslighet i förhållande till förra valet -EU-, riksdags-, landstings- och kommunval -Autonoma grupper och Vit makt Överförd hotbild -Centrala politikers beslut och agerande – kan drabba regionala politiker -Regionala politikers agerande kan drabba – riksdagspolitiker Mest utsatta partier är -SD, S OCH M Vilka områden är ”heta”? -Migration, skola, vård och omsorg, arbetsmarknad, i viss mån vägtullar Säpo

15 Beredskapsmaterial RF Egen riskbedömning …. Bilden av pågående debatt Sociala medier Arbetsplatsen Boendemiljö Resor Möten Känsliga beslut eller uttalanden ? Vad kan du göra själv?

16 Beredskapsmaterial RF När debatten lämnar sakfrågan ! -Media -Facebook -Twitter -osv Vad ska du vara vaksam på ?

17 Beredskapsmaterial RF Fundera på vad lägger ut på nätet Skriv inte vart du ska, utan vart du har varit Skriv aldrig om andra (förtroendevalda, barn, närstående, hus, bil) Tänk på att foton kan vara koordinat-taggade Koppla bort plats-tjänster på telefonen och läsplattan Sociala medier

18 Beredskapsmaterial RF Allt fler appar i telefonen använder gps:en for att lägga till uppgifter om latitud och longitud i exempelvis bilder eller statusuppdateringar i sociala nätverk. Hösten 2012 publicerade den amerikanska tidningen The Vice ett geotaggat foto och avslöjade var i världen den för mord efterlyste it-miljonären John McAfee befann sig. Positionering med gps

19 Beredskapsmaterial RF Residenset / arbetsplatsen Kontrollera besökarens/budets identitet och ärende Hämta i receptionen Följ med ut efter besöket Finns misstanke att en person kan bli hotfull Träffa aldrig en sådan person ensam Finns det möjlighet att larma? Placera dig om möjligt vid dörren i rummet så att du kan ta dig ut snabbt. Arbetsplatsen - besök

20 Beredskapsmaterial RF Larm Brandsäker postuppsamlare i brevinkastet Brev försändelser som du misstänker inte kommit med posten Lägg inte nyckeln under dörrmattan el dyl Byt ofta lösenord på Internet-tjänster som facebook, och andra webb-sidor osv. Informera dina närmaste om riskerna med internet Boendemiljö

21 Beredskapsmaterial RF Berätta inte på sociala medier hur och när du ska resa Tänk på vad du avhandlar i telefon – det du säger kan användas i hot mot dig eller dina partikamrater Skaffa ett insynsskydd till datorn eller läsplattan, annars är det lätt att läsa dina e-mail eller dokument. Resor

22 Beredskapsmaterial RF Om det händer

23 Beredskapsmaterial RF Vid risk för hot eller våld vid möten kontaktar ansvarig tjänsteman alt ordf. för mötet säkerhetsfunktionen OBS! Gäller vid möten i VGR:s lokaler och inom styrelse/nämnds arbete. OBS ! Informera säkerhetsfunktionen inför känsliga beslut Hot vid möten

24 Beredskapsmaterial RF Regionfullmäktige

25 Beredskapsmaterial RF Lyssna uppmärksamt och avbryt inte den som ringer. Notera tid, bakgrundsljud, ålder, kön, accent m.m. Viktigt att notera exakt tidpunkt för samtal Vid hot genom telefon kan samtalet i vissa fall spåras. Hot via telefon

26 Beredskapsmaterial RF Spara alla brev - undvik att ta på dem i onödan, lägg dem i en plastpåse e- mail – spara dina e- mail, de kan gå att spåra Ta en copy paste på hemsidor Osv. Hot på brev, mail, hemsidor

27 Beredskapsmaterial RF I VGR har vi en uttalad nollvision på tjänstemannasidan, allt som betraktas som hot ska polis anmälas Hur resonerar ni som förtroendevalda ??? Nollvision

28 Beredskapsmaterial RF Anmäl händelsen till polis och underrätta säkerhetsfunktionen i VGR och ditt partis säkerhetsansvarig Som förtroendevald ska du begära åtkomstskydd av anmälan Du skall också tydligt ange att du har ett uppdrag som förtroendevald – då hanteras det av polisen regionalt Polisanmälan

29 Beredskapsmaterial RF Ansvarsfördelning

30 Beredskapsmaterial RF Säpo - Informationsutbyte (Statsledningen) Regionala polisen - Informationsutbyte av strategisk karaktär - Regional samordning Lokala polisen - Anmälningsupptagning - åtkomstskydd av anmälningar - Ev. bevakning vid möten vid behov - Akuta ingripanden vid händelser Hot mot demokratin ansvarsfördelning

31 Beredskapsmaterial RF VGR:s åtagande Att löpande informera polisen om frågor som kan vara kontroversiella, tidsplaner, beslutsmöten, osv. OBS! Informera säkerhetsfunktionen i förväg Att förse medierna med mer fakta och sammanhang i frågor som väcker opinion och där medierna riskerar att tappa rollen som kritiska granskare, för att istället bli kampanjorgan Den enskildes åtagande Att anmäla händelser till polis - begär åtkomstskydd Att informera säkerhetsansvarig ( i partiet samt VGR) Hot mot demokratin ansvarsfördelning

32 Beredskapsmaterial RF Regional säkerhetsfunktion Omvärldsbevakning – kontinuerligt pågående! Vi scannar av kända hemsidor där angrepp kan förekomma. Vi försöker fånga upp debatter som lämnar sakfrågan (ofta angrips en persons egenskaper, osv)

33 Beredskapsmaterial RF Personella bevakningstjänster - Kvalificerade livvakter utrustade utifrån rådande hotbild - Säkerhetsförare Säkerhetsteknik - Personligt bärbart larm. - Mobil larmanläggning/larmväska + personskyddstjänster. Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats - Säkerhetsanalys av bostad/arbetsplats inklusive närområde. Säkerhetsanalyser av övriga objekt - Säkerhetsanalyser utföras av tex tillfälliga möteslokaler/mötesplatser, konferenser mm. Hälsan och arbetslivet - Drabbade politiker kan i vissa fall få stöd av hälsan och arbetslivet Trygghetstjänst - Du kan ringa och berätta att du ska på ett möte och när det ska vara klart. Därefter måste du ringa och bekräfta att det avlöpt på ett bra sätt, alternativt vad som hänt Personskydd och därtill kopplade tjänster för politiker och tjänstemän i VGR.

34 Beredskapsmaterial RF Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Skydd av demokratin Otillåten påverkan - mutor, stalking, hot och våld Information till RF 2014-10-14 Valter Lindström 0708523336."

Liknande presentationer


Google-annonser