Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion mot lager – processindustri SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion mot lager – processindustri SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Produktion mot lager – processindustri SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Syfte och fördelar och huvudprocesser Syfte  Detta scenario tillhandahåller en integrerad plattform för partiorienterad processtillverkning. Detta stöder processer i följande tillverkningsbranscher: Kemi, läkemedel, livsmedel och drycker samt partiorienterad elektronik.  Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen resulterar i oberoende behov som används vid materialbehovsplanering (MRP). Planerade order omvandlas till processorder för tillverkning. Materialanskaffning till verkstaden följer en liknande process som den för serietillverkning, enligt materialsammanställningslistan och automatiska godsuttag och godsmottagning vid tidpunkten för orderbekräftelse. Kundorder minskar de planerade oberoende behoven vid tiden för orderregistreringen och försäljningskostnaden avräknas i lönsamhet vid fakturering Fördelar  Receptorienterad produktion  Material som hanteras i partier enligt ett recept som specificerats för den aktuella produktionsmängden  Analys av kostnadsbärare Huvudprocesser  Uppläggning av planerade oberoende behov  Materialbehovsplanering (MRP)  Produktion mot lager för halvfabrikat och slutprodukter

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 SAP-applikationskrav och företagsroller SAP-applikationskrav  SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller  Produktionsplanerare  Produktansvarig  Lagerhandläggare  Verkstadsspecialist

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Detaljerad processbeskrivning Produktion mot lager – processindustri  Kundorderoberoende produktion genom att använda MTS (produktion mot lager) produktion/processorderbearbetning  MRP planering med planerade oberoende behov ger planorder för produktion såväl som beställningsanmodanden för råmaterial  Planorder omvandlas till processorder  Komponenter sammanställs till verkstadsplats  Partihanteringskomponenter tas ut direkt vid produktionsstart, halvfabrikat och slutprodukter produceras i anslutning till partihanteringen  Automatisk lageravräkning används för förpackningsmaterial (utan partihantering) vid avslutad produktbekräftelse  Processorderbekräftelse initierar ordercontrolling och avräkning

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Processflödesdiagram Produktion mot lager – processindustri Verkstads s pecialist Händelse Prod.- enh.- contr. Periodic Plan Revision Inköpare Strategisk planerare Produktions-områdesspecialist/lagerhandläggare Produktionsplanera re Ja Prod. ansvari g. Nej Ja Nej Start av planerings- cykel Logistik- planering (144) Skapa planerade oberoende behov Materialbehovs- planering på PE-nivå samt lagervärdering/ behovslista Ändra orderplan Omvandla planorder till processorder Kontrollera material- tillgänglighet Beställning s-anmodan Planord er Kapacitets- utvärdering MRP- lista Kapacit et Utjämni ng OK? Materia l på prod- uktions - område t? Produktions- återrapport- ering Plock- lista Materialsamman -ställning för planorder Order lista Flernivåorder- rapport Lagerför- brukning @ Std.kostnad Godsuttag för partihanterade komponenter Boka gods- mottagning för processorder Lager @ standard. Kostnad Godsuttag för automatiskt lageravräknad e komponenter Godsuttags- dokument Godsmottagnings- dokument Periodbokslu t “allmän” prod- uktionsenhet (181) Anskaffning utan kvalitets- styrning (130)

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Förklaring SymbolBeskrivningAnvändningsk ommentarer Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie- process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings- punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. SymbolBeskrivningAnvändningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts- steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Externtill SAP Aff ä rsaktivite / h ä ndelse Enhetsprocess Process- referens Delprocess -referens Process- beslut Diagram- länk Utskrift/ dokument Redovisnings- data Budget- planering Manuell process Befintlig version/data System -beslut godk./e j godk.

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 Appendix F29 Slutprodukt MTS PI (FERT-PD) B Partihantering B Bulk- material S24 Halvfabrikat, vätska (HALB-PD) B FIFO Utgångsdatum LQ Lean QM R15 Råmaterial (ROH - PD) R09 Råmaterial (ROH - PD) R19 Råmaterial (ROH - PD) LQ R30 Råmaterial, Beställningspunkt (ROH - VB) B FIFO Planeringsrecept MR-50002/1 - förpackning Planeringsrecept MR-50001/1 – blandning/flasktappning BB FIFO Masterdata som används

8 ©2012 SAP AG. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Ladda ner ppt "Produktion mot lager – processindustri SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser