Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Baskontoplanen Kapitel 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Baskontoplanen Kapitel 2."— Presentationens avskrift:

1 Baskontoplanen Kapitel 2

2 Baskontoplanen Baskontoplanen – en ramkontoplan
BAS-intressenternas förening Bokföringsnämnden, FAR, Svenska Revisorsförbundet. Ordning, systematik, enhetlighet och valfrihet.

3 Baskontoplanen Avsedd för affärsredovisning med dubbel bokföring.
Ska kunna användas oberoende av bransch och storlek. Anknyter till ÅrL krav på uppställning av RR o BR Anpassad till normgivande organs anvisningar och rekommendationer. Ligger till grund för SCB:s företagsstatistik. Är anpassad till Skatteverkets blanketter.

4 Balanskonton klass 1 - 2 Kontoklass 1 är det omvänd likviditetsordning, de minst likvida överst. Kontoklass 2 är det skulder med längst löptid som hamnar överst.

5 Resultatkonton 3 - 8 Tre resultatsteg kan redovisas Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 Baskontoplanen Samtliga kontoklasser är indelade i kontogrupper.
En kontogrupp består av likartade konton Baskontoplanen har fyrsiffriga kontonummer: Kontoklass 1 Kontogrupp 19 Konton 1940 (tresiffrigt) Underkonton 1941


Ladda ner ppt "Baskontoplanen Kapitel 2."

Liknande presentationer


Google-annonser