Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFU."— Presentationens avskrift:

1 VFU

2 Greta Rova Lindberg – utbildningsledare för vfu och uppdragsutbildning
Kristina Bäck – vfu-handläggare på LTU

3 Lärarprogram H01-H10 Studenter kvar tom 2015
H 2013 – AUO3, A0009P stor grupp förskollärare Begränsat antal studenter i övriga inriktningar

4 Lärarprogram H11- Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
Förskollärare, 210 hp Grundlärare åk F-3, 240 hp Grundlärare åk 4-6, 240 hp Ämneslärare åk 7-9, 270 hp Ämneslärare gy, 300 el. 330 hp Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp Översikterna separat

5 VFU 30 hp i alla program Självständiga kurser med egna kursplaner, examinator och kursledare Vfu-handbok för vfu 1, vfu 2, vfu 3 och vfu 4 Trepartssamtal i vfu 1 och 3(4) dokument på hemsidan Informationsmöte inför varje vfu Planeringsunderlag inför vfu 2 och vfu 3

6 Aktuellt för vfu Vårintag för förskollärarstudenterna
Ny ordning för antagning av förskollärarstudenter kommer att ske. Från och med ht 2013 kommer höstintag att gälla för campusstudenterna och distansstudenterna tas in på vårterminen, detta för att jämna ut arbetsbördan för undervisande lärare i kurserna Trepartssamtal i vfu 4 för förskollärare

7 Aktuellt för vfu KPU på distans från h 2013

8 Vfu-hemsidan Uppdaterad
Handbok för respektive VFU ligger ute på hemsidan (-Den gamla vfu-handboken) är också uppdaterad Planeringsunderlaget med start för LP 11:s VFU 2 är skapat och ligger ute – dokumentet skall vara ”levande” uppdateras och följa med till resterande VFU.

9 Kränkande behandling- se handböckerna Enligt lag måste skolan agera vid misstanke om att ett barn/en elev far illa Handlingsplan för studenter på VFU som får kännedom om att barn/elever utsätts för kränkningar eller diskriminering Bla ”Om du som student upplever att barn/elever utsätts för kränkningar eller diskriminering ska du prata med din LU-lärare eller förskolechef/rektor om detta”

10 Handledarutbildningen
Uppdateringstillfälle - 2 dagar vt 2013 Kommer även att ges ht 2013 – mer info kommer. Dag 1: 3-partssamtal, samtalsmetodik (litteraturen är kopplad mot samtalsmetodik) detta är den litteratur LU-lärarna examineras mot dag 2 Dag 2: Seminarieuppgift på litteraturen, Skriftlig uppföljning av litteraturen, lärsamtal och strukturerade samtal Kontaktperson: Solange Perdahl tel

11 25:an Framledes kommer den sista dagen i VFU 1, VFU 2, VFU 3 (och VFU 4 för förskollärarna) att vara en sk innedag där studenterna samlas på LTU och har VFU-uppföljningsdag, detta för att inte inkräkta på efterföljande kurser

12 Miniseminarier blir VFU-föreläsningar
Den term som hittills använts för de föreläsningstillfällen som LTU erbjuder verksamheterna – miniseminarier- byts ut mot VFU-föreläsningar för att tydligare kommunicera innehåll och syfte med föreläsningen

13 Underkännandets Praktik VFU-föreläsning vt 2013!
En forskargrupp vid Linnéuniversitetet har påbörjat forskning kring underkännande av VFU Övergripande forskningsfrågor för Underkännandets praktik: Vilka procedurer för kvalitetskontroll avseende studenternas lärarkvalitet är i funktion inom lärarutbildningars VFU? Vilka indikatorer på lärarkvalitet är avgörande för att lärarutbildare bedömer en student som underkänd i VFU? Vad är det kvantitativa utfallet av underkända studenter i VFU? Underkänns för många eller för få studenter i VFU? Varför?

14


Ladda ner ppt "VFU."

Liknande presentationer


Google-annonser