Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svensk Ventilation Everybody’s right to clean indoor air.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svensk Ventilation Everybody’s right to clean indoor air."— Presentationens avskrift:

1 1 Svensk Ventilation Everybody’s right to clean indoor air

2 Om denna presentation  Följande presentation är en del av kampanjen ”Bra Ventilation”. Dess syfte är att visa varför det är viktigt med ren luft inomhus, och på en övergripande nivå hur man kan skapa sådan luft.  Presentationen innehåller många bilder – drygt 30 – och tar närmare två timmar att gå igenom om man vill använda allihop.  Vi tror dock att de flesta kommer att göra ett urval av dessa bilder beroende på syftet med presentationen som ska hållas, med några få undantag kan man välja bild för bild. Man plockar ut bilder genom att kopiera dem och lägga in dem i sin egen presentation.  Samtliga bilder kan användas både i presentationer som görs genom dator, och på presentationer som görs genom OH-bilder.  En särskild instruktionsbild om talmanusen (som är mycket omfattande) följer på denna bild  Ytterligare en instruktionsbild om animeringar och illustrationer följer också.

3 Om talmanusen  Talmanusen är långa. De är inte avsedda att läsas upp ordagrant – de är avsedda att hämta information ur. Välj alltså den del av talmanuset du tycker passar bäst i det sammanhang du håller presentationen.  Viss information återkommer på flera ställen, ibland är det exakt samma formuleringar. Detta beror på att man antingen kan ta bara en bild ur en sekvens och göra en översiktlig genomgång (exempelvis av olika ventilationslösningar), eller först visa översiktsbilden och sedan gå igenom de olika lösningarna en och en. Gör man det senare ska man givetvis vara kortfattad när man berättar om den första bilden, den fördjupade informationen kommer ju senare.  I talmanusen finns för vissa bilder också en instruktionsdel. Där kan det stå hur animeringarna är tänkta att fungera med talmanuset, eller hur bilden kan användas tillsammans med andra bilder.  Talmanusens information (och ofta formuleringar) är hämtade ur boken ”Luften Inne Dödar”.

4 Om ppt-tekniken  Denna presentation innehåller många animeringar. Vill du ta bort dem helt, och alltså visa hela bilderna på en gång, gör du enligt nedan. Denna procedur måste utföras för varje bild i presentationen som har animeringar i sig (de allra flesta). Gör så här :  Ta fram bilden som du vill ta bort animeringen från, klicka på menyn ”Bildspel”- ”Anpassa animering”  I rutan uppe till vänster ska alla bockar i rutorna tas bort genom att klicka på dem. Klicka därefter på OK.  Både huvudet på varje bild och punktlistorna har svensk ventilations logga. Vill du göra om dem till vanliga svarta punkter gör du enligt nedan. Punkterna nedan genomför ändringen för samtliga bilder i presentationen. Gör så här:  Gå in i bakgrundsbilden genom att hålla ner Shift-tangenten samtidigt som du klickar på ikonen ”Bildvisning” i nedre vänstra hörnet. Texten bildvisning kommer fram om man ställer musmarkören stilla över ikonen. Shift-tangenten är den tangent du håller ner när du vill ha stor bokstav.  För att ta bort loggan i huvudet, markera denna genom att klicka på den och tryck sedan på raderingsknappen på tangentbordet  För att ändra punktlistorna, markera rutan med punktlistan genom att klicka på ramen. Klicka på menyn ”Format”-”Punkter och numrering” och välj den punkttyp du vill ha av de som visas på skärmen. Klicka OK.  Samtliga bilder kan användas som OH-bilder, alltså tryckas ut på plastfilm.

5 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation magnus.everitt@svenskventilation.se Tel: 0708 – 34 39 89 Paula Hammerskog, Paulas Byrå paula@paulasbyra.se Tel: 0733 – 34 87 50

6 6 Poor Indoor Environment Gives: 500 dead per annum Explosive increase in allergies & asthma Less wellbeing Poorer performance Increased cost to enterprise Increased cost to society Totally unnecessarily!

7 7 Miljöhälsoutredningen SOU 1996:124 No one should become sick or suffer any symptoms due to deficiencies in the indoor environment Poor ventilation in residential buildings, schools and pre-schools should be corrected All residential buildings, schools and pre- schools with a radon levels above the threshold value for private nuisance should be corrected before the year 2010

8 8 We eat 1 kg per day We drink 3 kg per day We breathe 30 kg of air per day, which is about 25,000 litres! Life 90% of our time is spent indoors - 90% of the air we breathe is therefore indoor air

9 9 Why isn’t anything done?

10 10 Why isn’t anything done? Poor information Cost pressure Industry being passive

11 11 Objectives Lowering of the incidence of asthma & allergies Radon cleaning Clean air everywhere

12 12 Research Today ”Outdoor air has relatively small impact on public health, we are not outside that much. In addition, outdoor air here in the Nordic countries isn’t that polluted. Here, the indoor air is the major problem” Professor Jan Sundell

13 13 Research Results The Värmlands study (Sweden) The Bamse study (Sweden) The Massachusetts study (USA) IEA (Europe) The NatVent-project (Europa)

14 14 The Värmlands Study* 11 000 children in survey 400 in extended study Extensive medical examination Home environment studied in detail Condensation is a warning * ”Dampness in Buildings and Health” Good ventilation gives healthier children

15 15 The Bamse Study 4000 children followed Why do children become allergic? 40% of 4-year olds have some form of allergy Risk factors: Poor indoor climate Smoking Short period of breast feeding More than one risk factor gives large increase

16 16 The Massachusetts Study Is performance affected by the air flow? Minimum requirement = 50% higher absence due to sickness Annual loss = 400 dollars per person Larger air flow gives healthier people

17 17 IEA Does hybrid ventilation work? Is energy saved? Will air quality be consistent? Will investment costs increase? Higher LCC? Hybrid ventilation can work – but requires significantly more energy than FTX

18 18 The NatVent project Target: Reduce energy consumption Use natural draught and low energy cooling Recommendations Use night cooling Improve sun screening Low energy lighting No heating during summer Windows closed at night

19 19 Myths About Air 1 (2) The cleaning myth: It is not too clean indoors these days The fur animals myth: You do not avoid allergies by keeping furry animals at home

20 20 Myths About Air 2 (2) The humidity myth: Dry air is actually very unusual The ventilations myth: A fan is not a ventilation system

21 21 Källbrinksskolan 1 (2) 550 people Enough air for half of them Exhaust air system, no filtration, no control Built 1963, refurbished during the oil crisis Big health problems among children and staff

22 22 Källbrinksskolan 2 (2) Entirely new facilities Supply and exhaust air system with heat recovery Demand controlled Exceeds the requirements by far Cost: Just over 22 million Crowns

23 23 The Purpose of Ventilation Transport away contaminated air and replace it with clean air Create the appropriate temperature Ventilation shall:

24 24 Requirements on the Ventilation Appropriate Reliable Resource efficient

25 25 Sources of Contamination Indoors People Material Machines

26 26 Influencing Factors Air velocity Temperature Humidity Air pollution

27 27 Technical Solutions Natural draught Fan driven exhaust air system Balanced ventilation system with exhaust and supply air

28 28 Natural Draught Exhaust via ducts Outdoor air via slot valves, windows, leaks Large rooms, warm chimney, leaky houses Today’s houses are not built this way Adequate in old and leaky houses, but hard to clean the air, complicated to build

29 29 Fan driven exhaust air system Extraction through the use of fans Outdoor air via slot valves, windows, leaks Only limited filtration possible Common system – cheap to install, but not energy efficient

30 30 Balanced Systems Many types Low energy consumption Heat recovery Demand controlled Air cleaning Simple, stable, energy efficient and flexible system that creates a good indoor climate

31 31 Air Cleaning Filters the only possibility Should be replaced at least once per year Minimum filter class F7 for supply air P-marked Keep dry

32 32 Gekås in Ullared Swedens largest shopping centre Airborne cooling system with heat recycling High airflow, 30 m 3 /h/m 2 Demand controlled Webb interface

33 33 Rules and Regulations 1 (4) The Swedish ’Health and Safety at Work’ regulations: The air quality shall be adequate Outdoor air shall be added in sufficient quantity The supply air shall be as clean as possible

34 34 Rules and Regulations 2 (4) Threshold values are set low Functional, not technical, requirements The Swedish ’Health and Safety at Work’ Authority adds to the uncertainty

35 35 Rules and Regulations Uncertainties 3 (4) A common misunderstanding is that the private nuisance threshold value… can be used as criteria for acceptable quality of supply air. The Board’s threshold value is a measure of the highest acceptable rate of air pollution in the breathing air at a work place. As a measure of acceptable level of pollution they are not applicable. Addendum to § 22 of the regulations

36 36 Rules and Regulations OVK 4 (4) Mandatory control of ventilation systems Meet requirements as at time of construction – not today’s requirements All buildings except: One and two family houses with natural ventilation One and two family houses with only exhaust air Agricultural buildings and buildings for the forrestry industries Industrial buildings Secret defence installations

37 37 Leviticus, Chapter 14


Ladda ner ppt "1 Svensk Ventilation Everybody’s right to clean indoor air."

Liknande presentationer


Google-annonser