Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Våra förutsättningar Gran planteras

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Våra förutsättningar Gran planteras"— Presentationens avskrift:

1 Våra förutsättningar Gran planteras 1900-1914
Ny gran planteras Knutstorp delas 1972, huvudgård & skog Skogvaktare & Far pensioneras 1989 Tycho & Fredrik tar över Betalt av 3 syskon vid ett ränteläge på 14% 1 940 hektar skog och 60 hektar öppet Samarbete med Trolleholm Civilingenjörer med konsultfirmor i stan

2 Avkastning-Härlighet-Riskbalans
Omställning 90 Ek och pyntegrönt Återköp av gårdar sålda före 1945 Egna djur för landskapsvården Barr ersätts med löv och ädelbarr Jakt är lönsammare än turism Skåne går från landsbygd till storstadsregion Skapa boendemiljöer

3 Hur sköta dåliga betsmarker? Vilket kött smakar bäst?
1997 Vi hade köpt vår första gård 1995 och vår betesarrendator fungerade inte Hur sköta dåliga betsmarker? Vilket kött smakar bäst? Vi köpte 17 kvigor och hyrde en tjur

4 Varför Hereford? Välmarmorerat, välsmakande och mört kött
Lugna och lätthanterliga Lättkalvande Anpassade till att ta sitt största foderintag på bete. Låga övervintringskostnader Väl lämpad för svenska förhållanden

5 Stutens fördelar Tjur Stut Kr Ett handjursbidrag 1431:- + 600
Två handjursbidrag 2044:- 8 månader på stall 300 11 månader på stall Kraftfoder i 8 månader + 400 Ensilage i 11 månader Transport 1 gång 400 Transport 3 gånger Inget betesstöd Betesstöd en sommar 5 % dödsfall + 200 2,5 % dödsfall Gott kött + 300 Godare kött Slakt mars-juni Slakten utspridd Betald efter ett år 200 Betald efter 2 år -150 Kastrering Summa +1 050 Plus att de är snälla

6 Sköta papper och myndigheter Marknadsföring och företagsledning
Vad kan vi? Samarbeta och räkna Sköta papper och myndigheter Marknadsföring och företagsledning Vi behöver hjälp med? Växtodling Djurskötsel Skogsskötsel

7 Samarbeten Gemensamt förvaltningsbolag för skogen Maskinsamarbete
SSAB med Trolleholm och Maltesholm Maskinsamarbete Lönnstorp, Trolleholm, Benarp, ………… Maskinstationstanke; prislista, förare, faktura Maskinstationer är bättre på vissa uppgifter Betala alltid räkningarna i tid!

8 Utveckling kräver kunskap
Gå med i Erfa-grupper Gå på möten Skaffa våg Följ upp Analysera Var kritisk - vem står bakom beräkningen och analysen

9 Lantbrukskalkyler T ex med stöd av Landshypotek, LRF Konsult, Swedbank och SLU Arbetslönen ingår ej i TB1, det gör den i alla andra kalkyler av historiska orsaker, 1930-talet-1990 eller bryr sig inte omvärlden om lantbrukarens tid? Räkna alltid med arbetslön! (t ex 200 kronor/timme) Anställ ungdomar – de kostar mindre! (halva arbetsgivaravgiften AGRIWISE: Vilket mjölkpris behöver du för att går runt? Varför inte: Hur mycket är produkten värd för din kund?

10 Rörliga kostnader I en Lantbrukskalkyl I övriga branscher ingår
foder, kalvinköp, strö, veterinär I övriga branscher ingår arbete Följ upp tidsförbrukningen och därmed arbetskostnaden Per arbetsmoment Jämför mot tidigare tidsperioder Jämför med andra Prova att utföra uppgiften på annat sätt Använd vunnen tid bättre!

11 Knutstorps Skog Ägoslag Antal hektar Åker 525 (varav 124 arrende) Bete
151 Betesvård 85 Trolleholm 11 Böketofta 55 Toppeladugård Pyntegrönt 120 (varav 40 arrende) Skog 2 200 Väg, mosse mm 30 Totalt 2 861, 164 arrende och 160 betesvård + 800 nötkreatur och 7 gårdar

12 Kalvningar per år (totalt 2278)

13 Vinterflock 2010/11 Besättningen är fördelad på 5 gårdar. Begränsar även sjukdomsrisken. Djupströbädd med foder ute på 4 av gårdarna 150 kor 134 kvigor, 50% betäckta 8 tjurar 220 kalvningar februari-mars Ungdjuren på Möllarp 180 stutar 125 unga kvigor 80 yngre tjurar 13 kor slaktuppföds

14 Intäkter per säsong i tkr
2007/08 % 2009/10 Slakt 1 160 22 1 599 24 Kött 174 3,3 338 5 Livdjur 401 7 40 0,6 Ensilage 29 87 1,3 Spannmål 911 17 1 250 19 Summa 2 675 50,3 3 314 49,4 Ersättningar 2 637 49,7 3 390 50,6 Totalt 5 312 6 704 Många uppfödare har relationen 70/30 vilket Jordbruksverket inte accepterat i vårt fall.

15 Ekonomi i vår besättning
Förstklassigt kött - Certifierade Sigill och KRAV Stutar, kvigor och ungkor Föds upp på gräs och ensilage Hängmörade Hereford innebär hög kvalitet Naturvård Begränsade kostnader Öppet odlingslandskap - Gamla byggnader Ekologiskt - Korna går ute på bete länge Vi tar betalt för att beta i västra Skåne

16 Nya förutsättningar Förr Skatter samlades in från de som hade råd
och gavs som bidrag till de som behövde Ny trend Skatter och bidrag används för att styra och uppnå politikers mål. Konsekvens Myndigheterna är vår nya kund.

17 Nötköttsproducentens kunder
Skattebetalare Riksdag Jordbruksverket Länsstyrelsen Köttkonsumenter Slakterier Detaljhandel

18 Överklagan av Länsstyrelsens beslut tar lång tid
Kammarrätten Förvaltningsrätten Jordbruksverket DOM Länsstyrelsen Utbetalning Lantbrukaren Tänk efter före om du orkar genomföra processen

19 Slaktade hondjur, årsvis
Antal slaktade Betald vikt kg Kr per ko Kr per kg 2004 43 287 3 686 12,84 2005 39 279 5 807 20,81 2006 68 273 5 295 19,39 2007 64 280 5 678 20,28 2008 76 7 198 25,08 2009 80 298 7 630 25,60 Juli juni 2010 69 310 8 135 26,24 Juli jan 2011 112 297 8 523 28,74

20 Några årssiffror för våra stutar
Födda stutar 200 dag kg 365 dag kg Slakt ålder dagar Slakt vikt kg Betald vikt kg % betald vikt Kr per djur Kr per kg 2003 285 6 683 23,45 2004 236 340 780 581 299 51,6 8 300 27,76 2005 232 339 770 593 302 50,7 8 493 28,12 2006 224 337 607 313 51,4 9 886 31,58 2007 225 318 856 652 333 51,0 10 026 30,10 2008 219 345 869 671 341 50,8 11 265 33,04 2009 308

21 Förbättringsmöjlighet; första 2/3 delarna
All 2/3 Stutar födda år 200 dag kg 365 dag kg Slakt- ålder dag Betald vikt kg Vikt- ökning /dag kg Slakt-ålder dag 2005 232 339 770 302 0,392 236 356 743 305 0,411 2006 224 337 780 313 0,401 233 351 760 314 0,413 2007 225 318 856 333 0,389 795 329 0,414 2008 219 345 869 341 227 360 829 343

22 Slakteriet är din kund Vad vill din kund ha?
Vad betalar han extra för? Är han snabb att höja/långsam att sänka När har Scan krympt så mycket att de inte är marknadsledare längre

23 Noteringar vecka 1105 Klass R3 Ko Krav Sum-ma Ung-nöt Ugglarp 24,30
2,00 26,30 28,75 4,50 33,25 Scan 21,70 1,25 22,95 26,65 3,75 30,40 2,60 0,75 3,35 2,10 2,85

24 Utvärdering var finns mervärdena?
Välsmakande kött EU-stöd öppet landskap (betesstöd & djurstöd) Försäljning av avelsdjur Gödsel Kravmärkt foder

25 Utmaningar / Möjligheter 2011-
Fler affärer med vår viktigaste kund Skånes största återskapade våtmark Vindkraftverk i skogen Stenbrott Höja värdet på djuren Kräver det småskaligt slakteri? Kräver det gårdsbutik? Lyckas med KRAV-spannmål!

26 Vad har vi gjort annorlunda
Vi brukar aktivt 400 ha men har ingen såmaskin, ingen skördetröska. Räknar men köper inga administrativa tjänster. Har alla certifieringar. Vi har den hårda vägen lärt oss att myndigheterna är vår största och viktigaste kund.

27 Kongaö Säteri 27

28 Möllarps Säteri 28

29 Knutstorps Historia Godset har varit i familjen Wachtmeisters ägo sedan 1772. Vår farfar bedrev Sveriges största stuteri med galopphästar. Vår far Arvid och farbror Rutger tog över godset och stuteriet upphörde 1945 i samband med farfars död. 1956 avvecklades även godsets mjölkkobesättning efter utbrott av mul- och klövsjuka. Under andra hälften av 1900-talet bedrevs intensivt skogs- och lantbruk. Godset delades 1972 och numera äger och driver vår kusin Henrik huvudgården med skog, hus och lantbruk. Vi ärvde 2000 ha skog.


Ladda ner ppt "Våra förutsättningar Gran planteras"

Liknande presentationer


Google-annonser