Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Tidigare var jag en bilmekaniker och reparerade bilar, idag är jag pensionerad och reparerar min nafs (själ).” (anonym turkisk farbror i Malmö)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Tidigare var jag en bilmekaniker och reparerade bilar, idag är jag pensionerad och reparerar min nafs (själ).” (anonym turkisk farbror i Malmö)"— Presentationens avskrift:

1 ”Tidigare var jag en bilmekaniker och reparerade bilar, idag är jag pensionerad och reparerar min nafs (själ).” (anonym turkisk farbror i Malmö)

2

3

4 Den gudomliga kommunikationen Bönens effekt i att stärka tron och rena själen Shaykh Husayn al-’Awaayishah Al-Hidaayah Publishing & Distribution ltd

5 Bönens [frukter] delas lika mellan Mig och Min tjänare, och Min tjänare kommer att skänkas det han bett om. Då han läser: "Prisad vare Gud," säger Gud: "Min tjänare har prisat Mig." Då han läser: "Den Barmhärtige, den Nåderike," säger Gud: "Min tjänare har tackat mig". 1. al-Fatihah (Ingressen)

6 Då han läser: "Domedagens Herre," säger Gud: "Min tjänare har upphöjt Mig och underkastat sig Mig." Då han läser:" Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp," säger Gud: "Detta är mellan Mig och Min tjänare, och Min tjänare kommer att få det som han har bett om." Och då han läser: "Led oss på den raka vägen - den väg de vandrat som Du välsignat med Dina gåvor; inte de som drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse," säger Gud: "Detta är för Min tjänare, och hans önskan kommer att bli uppfylld." 1. al-Fatihah (Ingressen)

7 Profeten sa: ”Det närmaste en slav kan vara till sin Herre är när han har sitt ansikte på marken, åkalla därför Allah så mycket du kan.” (Muslim) 2. Sudjûd (ansiktet på marken)

8 Profeten sa: ”När du står i bön vänd dig inte åt sidan eftersom Allah den Upphöjde vänder Sitt anlete till sin tjänare så länge inte personen vänder sig åt sidan.” (Bukhari) 3. Iqamah (stå i bön)

9 Varför är denna kurs viktig? 1.Det första vi ska bli tillfrågade om 2.Fem pelare 3.Fem gånger om dagen

10 Bönens fyra hörnstenar ”Hörnstenar är bearbetade stenar i en byggnads hörn, ibland rusticerade eller på annat sätt gjorda för att märkas genom format eller att de skjuter ut.” (Wikipedia)

11 Bönens fyra hörnstenar ”Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. (Apg 4:11)

12 Bönens fyra hörnstenar

13 Profetens exempelHålla bönetiden Djamâ’ah (församling) Khushû’

14 1. Profetens exempel (sunnah) Profeten sa: ”Be precis som ni har sett mig be.” (Bukhari och Ahmed) ”The Prophet’s Prayer Described from the beginning to the end as though you see it.” Shaykh Muhammad Nâsirudîn al-Albânî. Profeten sa: ”Den som utför tvagning så som har blivit befalld att göra och ber så som han har blivit befalld att göra då kommer den handling som han har utfört tidigare att bli honom förlåten.” (an-Nasâ’î, Ahmad, Ibn Mâdjah)

15 وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ”Förrätta bönen och ge åt de behövande och böj era huvuden med de andra som böjer sina huvuden (i bön).” (Koranen 2:43) 2. Djamâ’ah (församling)

16 Profeten sa: ”Bönen i församling är 27 gånger bättre än en ensam persons bön.” (Bukhari) Profeten sa: ”Håll fast vid församlingen för sannerligen slukar vargen det ensamma fåret.” (Abû Dawûd) 2. Djamâ’ah (församling)

17 3. Hålla bönetiden إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” (Koranen 4:103) Abdullah ibn Mas’ûd frågade Profeten: ”Vilken handling är Allah mest kär?” Profeten svarade: ”Bönen i dess rätta tid.” (Bukhârî) …Och sedan – föräldrarna – strida i Allahs väg Ibn Hajars fråga i Fathul-Bârî:

18 3. Hålla bönetiden ”… dessa är pågående handlingar och inga än de sannfärdiga och uppriktiga kommer att kunna komma ihåg och frukta Allah vad gäller dessa handlingar. Allah vet bäst.” En långdragen kamp vs quick money

19 3. Hålla bönetiden الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ”utan att deras hjärtan deltar i bönen.” (Koranen 107:5) Mus’ab ibn Sa’d till sin far: ”Vem av oss är på detta sätt?” Hans far svarade: ”Nej, det är inte vad som menas. Det är försummandet av tiderna. En person är så slarvig till den punkt att han missar bönen.”

20 3. Hålla bönetiden Ka’b ibn ’Udjrah sa: Allahs sändebud kom till oss och vi var sju till antal. Fyra frigivna slavar och tre araber och vi satt och vilade våra ryggar mot moskén. Profeten sa: ”Vad är det som har gjort att ni sitter?” Vi svarade: ”Vi sitter och väntar på bönen.” Profeten var tyst för en liten stund, sedan vände han sig till oss och sa: ”Vet ni vad er Herre säger?” Vi svarade: ”Nej.” Han sa: ”Sannerligen säger er Herre: ’Den som ber bönen i tid och är trofast i detta och försummar dem inte och ser inte lätt på bönens rättigheter då har Han en garanti från Mig att jag kommer låta honom få stiga in i Paradiset. Men den som inte ber i tid, inte är trofast i detta och försummar dem och ser lätt på bönens rättigheter då finns det inga garantier från Mig.

21 3. Hålla bönetiden Om jag vill kommer jag att straffa honom och om jag vill kommer jag att förlåta honom.” (at-Tabarânî och sahih enligt Ibn Hibban) Anas sa: ”Jag känner inte igen någonting som är kvar från Profetens tid.” Det sades till honom: ’Bönen?’ Han svarade: ”Har ni inte gjort med bönen vad ni har gjort (dvs. fördröjt bönen från dess tid).” (Bukhârî)

22 4. Khusû’ Nästa gång………… (sms-listan)


Ladda ner ppt "”Tidigare var jag en bilmekaniker och reparerade bilar, idag är jag pensionerad och reparerar min nafs (själ).” (anonym turkisk farbror i Malmö)"

Liknande presentationer


Google-annonser