Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motto: FÖRNUFT Nytta Optimism Naturrätt Empirism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motto: FÖRNUFT Nytta Optimism Naturrätt Empirism"— Presentationens avskrift:

1 Motto: FÖRNUFT Nytta Optimism Naturrätt Empirism
Upplysningen Motto: FÖRNUFT Nytta Optimism Naturrätt Empirism

2 Naturvetenskapliga landvinningar:
En ny världsbild: Galilei, Newton Samhällsvetenskap: John Locke empirisk kunskapsfilosof – all mänsklig kunskap har sin grund i erfarenheten. Tolerans, religionsfrihet och parlamentarism skall råda Syn på religion Ateism – man tror inte på Gud Deism – Gud har skapat jorden, men kan inte ingripa i det som sker Materialism – Den fysiska verkligheten är allt Nyttofilosofin innebar att man skulle -Sprida kunskaper -Praktiska uppfinningar -Tekniska hjälpmedel

3 Hur skall en stat styras?
Maktdelning – Montesquieu - verkställande, lagstiftande och dömande makt Upplyst despoti – Voltaire - en enväldig härskare styr för allas bästa Direkt demokrati – Rousseau – menar att vi människor äger okränkbara friheter och rättigheter. Folket skall fatta beslut genom folkomröstningar

4 Denis Diderot Diderot var influerad av den engelska filosofers och samhällskritikers tankar. Tillsammans med Jean d`Alembert utgav han den franska encyklopedin. I denna hade Diderot skrivit många artiklar framförallt om olika yrken. Rousseau skrev också artiklar här. Encyklopedin ansågs som ett hot mot samhället, men man lyckades få den utgiven med början år Man hade på olika sätt försökt att kamouflera farliga uppslagsord som till exempel frihet.

5 Daniel Defoe Politisk journalist, skrev satirer om det mesta – tvingades till dubbelspel för att inte råka illa ut i den tidens partistrider. Romaner: Robinson Crusoe 1719 Moll Flanders – en roman om en ung prostituerad i London I was born in the year 1632, in the city of York, of a good family, though not of that country, my father being a foreigner of Bremen, who settled first at Hull. He got a good estate by merchandise, and leaving off his trade, lived afterwards at York, from whence he had married my mother, whose relations were named Robinson, a very good family in that country, and from whom I was called Robinson Kreutznaer; but, by the usual corruption of words in England, we are now called - nay we call ourselves and write our name - Crusoe; and so my companions always called me.

6 Ett anspråkslöst förslag (artikel) Gullivers resor 1726 (roman)
ETT ANSPRÅKSLÖST FÖRSLAG ( översättn. Bengt Anderberg ) för att förekomma att fattigt folks barn i Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land; samt göra dem nyttiga för allmänheten. Skrivet år 1729 ”Det är ett ämne till bedrövelse för alla som vandrar genom denna stora stads gator eller färdas på landsbygden att se gatorna, vägarna och kyffenas dörrar fyllda till trängsel med tiggare av kvinnligt kön, åtföljda av tre, fyra eller sex barn, alla i trasor, som besvärar varje förbipasserande med böner om allmosor. I stället för att söka arbeta för ett hederligt uppehälle måste dessa mödrar använda hela sin tid till att ströva omkring och tigga mat till sina hjälplösa barn, vilka när de har växt upp antingen blir tjuvar av brist på arbete eller lämnar sitt dyra fädernesland för att slåss för tronpretendenten i Spanien eller sälja sig till Barbados. Jag tror nog att alla håller med mig om att detta oerhörda antal barn i armarna eller på ryggen eller i hälarna på sina mödrar - och ofta på sina fäder -, i kungadömets nuvarande beklagliga läge är en mycket stor extra belastning; och att därför den som kunde fundera ut en hederlig, billig och enkel metod att göra dessa barn till goda och nyttiga medlemmar av samhället, har gjort sig så förtjänt om det allmänna bästa att han borde få sin staty rest, som ett minne över en samhällsbevarare. ” Jonathan Swift Politiskt intresserad, konservativ skrev satirer, råkade i onåd hos drottningen, domprost i Dublin Satirer Ett anspråkslöst förslag (artikel) Gullivers resor 1726 (roman) Fyra resor till Lilleputtarnas och Jättarnas land, till matematik-ernas flygande ö och till hästarnas land.

7 Voltaire eg. Francois – Marie Arouet 1694-1778
var en av sin tids största kulturpersonligheter. På grund av sitt sätt att kritisera missförhållanden i hemlandet var han långa perioder i sitt vuxna liv bosatt utomlands i ett slags landsflykt. Under en period levde han vid Fredrik II av Preussens hov. I filosofiska och litterära frågor var han en auktoritet. Förutom satirer skrev han dramer, till exempel det om Karl XII. Candide eller optimisten kom ut 1759 och lär vara inspirerad av den stora jordbävningen i Lissabon

8 En av de stora upplysningsfilosoferna.
Jean Jaques Rousseau En av de stora upplysningsfilosoferna. Förutom Samhällsfördraget är han känd för sin bok om barnuppfostran : Emilé, där han beskriver ur en pojke skall uppfostras. Det är viktigt att följa naturens lagar. Därför finns det bara en bok han skall läsa, Defoes ”Robinson Crusoe”. Han har också skrivit en romantisk roman , Heloise. :] At about twelve or thirteen the child's strength develops far more rapidly than his needs. The strongest and fiercest of the passions is still unknown. Its very organ remains in a state of imperfection and in order to emerge from that state seems to be waiting for the force of the child's will. Largely insensitive to the assaults of air and the seasons, the child's growing warmth takes the place of a coat; his appetite substitutes for seasoning. Everything that can nourish is good at this age. If he is sleepy he stretches himself on the ground and goes to sleep. He sees himself surrounded by everything that is necessary to him. No imaginary need torments him; public opinion means nothing to him; his desires extend no further than his arms. Not only can he be sufficient to himself, but he has strength beyond what is necessary to him. This is the only time in his life that this will be the cas Ur Emilé från 1762

9 Jane Austen Har skrivit en rad romaner som skildrar den engelska medelklassens liv. I centrum i romanerna står ofta flickor som måste bli bortgifta, gärna över sitt stånd. En del av dem vill hävda sin frihet och självständighet. Romaner: Stolthet och fördom Förnuft och känsla Emma

10 Olof von Dalin gav ut Then Swenska Argus där han i satirens form skrev artiklar i upplysningstidens anda. Flera var översättningar från de engelska tidskrifterna The Tatler och The Spectator. Han var influerad av fransk kultur och var en tid den blivande Gustav III:s lärare men råkade i onåd hos drottningen för sina franska sympatier. Sagan om hästen är en satir som skildrar de svenska kungarna från Kalmarunionen tid till början av 1700-talet.

11 Anna Maria Lenngren var gift med en tidningsutgivare och skrev ofta i hans tidning men under pseudonym. Hennes samlade dikter ”Skaldeförsök” kom inte ut förrän efter hennes död. Hon skriver ofta satirer, men det är oklart hur vi skall upp fatta ”Till min kära Betti….” för mot slutet av sitt liv övergav hon sin tidigare ståndpunkt att kvinnor har lika rättigheter och möjligheter som män.


Ladda ner ppt "Motto: FÖRNUFT Nytta Optimism Naturrätt Empirism"

Liknande presentationer


Google-annonser