Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UAV godkännande Förfrågan Info mtrl Info möte Ansökan Projekt team Upptakts möte Revidering God- kännande Omfattning/tid ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UAV godkännande Förfrågan Info mtrl Info möte Ansökan Projekt team Upptakts möte Revidering God- kännande Omfattning/tid ?"— Presentationens avskrift:

1 UAV godkännande Förfrågan Info mtrl Info möte Ansökan Projekt team Upptakts möte Revidering God- kännande Omfattning/tid ?

2 UAV godkännande Flygning med obemannade luftfartyg (UAV) i luftrum Med civil flygverksamhet (2003-03-25) 1.Bakgrund -Civila UAV specifika best saknas -Samarbete med FlygI i alla UAV frågor 2. Övergripande flygsäkerhetsmål -Max 1 omkommen/50 år -> 100 ggr lägre risk än trafiken -Inte orsaka fler lufttrafiktillbud/flygning än fpl

3 UAV godkännande 3. Allm om flygsäk målen och om kravuppfyllelse -Restriktioner/tillfälliga lösningar som kompensation för brister eller osäkerheter -Säkerhetsanalyser enl FAR/JAR 25.1309 resp FAR/JAR 23.1309 för lättare fpl. Failure condition= feltillstånd -AMJ 25.1309 resp AC 23.1309 ang sannolikheter per flygt för “failure conditions”. Ex katastrof max 1 per en miljard flygtimmar 10 9 tunga fpl

4 UAV godkännande 10 6 för enmotor kolv max 6000 lbs. Förutsättning att normalt < 100 feltillstånd i tunga fpl, tot sannolikhet för katastrof som följd av fel på alla system < 1 10 7. För fpl < 6000 lbs högst 10 feltillstånd som ge upphov till katastrof = 1 dödligt haver/ 10 5 flygtimmar AMJ 25.1309 resp AC 23.1309 norm för säkerhetsanalyserna för UAV

5 UAV godkännande Preliminär riskanalys – risk för haveri Genomföra analys för att eliminera eller reducera verkningarna av feltillstånden Exempel på feltillstånd; -Strukturbrott -Fel i operatörseneht, styr, övervakning -Fel I säkerhetssystem

6 UAV godkännande Organisation –Likvärdig för motsvarande inom bemannad luftfart –Projektgodkännande, provprogram etc Befattningshavare –Kompetens motsvarande uppgifterna Luftfarts kompetens –Kompetens motsvarande bemannad verksamhet

7 UAV godkännande Provprogram –Skriftliga operativa o nödproc:r –“UAV MEL” –Utb av personal Tillämpliga BCL och JAR-OPS paragrafer –Luftvärdighet; BCL-M m m –Operation; BCL-T, JAR-OPS 1/3, BCL-D m m –Certifikat o utbildning; BCL-C, JAR-FCL m m

8 UAV godkännande Tillståndsprocess –Alltid tillstånd för UAV verksamhet –Samråd FlygI –Två huvudlinjer; system utprovade utomlands resp oprövade system –Projektgodkännande enl BCL-M 1.6. Mom 4.1 Datorsystem m m –Säkerhetsanalys visa kontroll- operatörs- och andra åtgärder för att reducera sannolikheten för feltillsånd. –Felträd


Ladda ner ppt "UAV godkännande Förfrågan Info mtrl Info möte Ansökan Projekt team Upptakts möte Revidering God- kännande Omfattning/tid ?"

Liknande presentationer


Google-annonser