Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyldigheter och rättigheter i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyldigheter och rättigheter i skolan"— Presentationens avskrift:

1 Skyldigheter och rättigheter i skolan
Livsviktigt! Skyldigheter och rättigheter i skolan

2 Varför ska man lära sig om skyldigheter och rättigheter i skolan?
För att alla har rätt att känna sig trygga och respekterade. För att du ska veta vilka krav och förväntningar som ställs på dig i skolan. För att du ska veta hur vilka krav och förväntningar som du kan ställa på skolan.

3 Så här står det i läroplanen:
- ” Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. ” -” De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.” -”Rättsystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.”

4 NORMER OSKRIVNA LAGAR OCH BESTÄMMELSER VÄRDERINGAR OM RÄTT OCH FEL
HUR VI BEHANDLAR VÅRA MEDMÄNNISKOR VI LÄR OSS NORMER VIA UPPFOSTRAN NORMKONFLIKT = EN GRUPPS NORMER SOM INTE STÄMMER ÖVERENS MED EN ANNAN GRUPPS NORMER.

5 Ge exempel på normer hemma hos dig!
Ge exempel på normer som du och dina kompisar har!

6 LAGAR STIFTAS AV RIKSDAGEN EXAKTA TEXTER
KONSEKVENSER OM MAN BRYTER MOT EN LAG GÄLLER FÖR ALLA POLISEN SER TILL ATT LAGARNA FÖLJS DOMSTOLARNA DÖMER DE SOM BRYTER MOT LAGAR

7 Ge exempel på en lag som gäller dig!

8 REGLER GÄLLER INOM BESTÄMDA OMRÅDEN T EX IDROTT, SKOLAN

9 Ge exempel på regler i skolan som gäller dig!

10 Tråkig läsning………

11 Elevens skyldigheter Följa svensk lag - Skolan är en del av samhället.
Skollagen - Skolplikt upp till 16 år eller åk nio! Lag 2006: Förbud mot diskriminering / kränkande behandling av barn och elever. Tillsynsplikten - Följa lärares /rektors instruktioner och uppmaningar. Följa lokala och kommunala överenskommelser - Skolans ordningsregler, kommunens datakontrakt.

12 Exempel på regler i skolan som gäller dig!
Osynligörande Fula ord

13 Elevens rättigheter i skolan
Barn- och elevskyddslagen Skolan är skyldig att hjälpa dig om du känner dig kränkt, men om du Inte får den hjälp du behöver kan du vända dig till Barn- och elevombudet (BEO). Undervisningstid enligt timplan: Du har rätt att få ett visst antal timmar undervisning under din skolgång. Likvärdig bedömning Du har rätt till en likvärdig bedömning av dina kunskaper.

14 Skolpersonalens rättigheter
Tillsynsplikten ”Upprätthålla ordning och säkerhet” Nödvärnsrätten ”Det våld som nöden kräver” Envarsgripande ”Att kvarhålla någon till polis anländer.” Lag 2007: § ”Rektorn eller en lärare får omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande förskolverksamheten / kan utgöra en fara för säkerheten i denna.”

15 Skolpersonalens skyldigheter
Följa svensk lag - Skolan är en del av samhället. Skollagen - Aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Tillsynsplikten - Ansvar för barnens säkerhet! Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Lag 2006: Förbud mot diskriminering / kränkande behandling av barn och elever. SoL Anmälningsskyldighet vid misstanke att ett barn far illa. Lpo Aktivt motverka mobbning, likvärdig undervisning Anmälningssplikt - Anmäla vid misstanke om att ett barn far illa.


Ladda ner ppt "Skyldigheter och rättigheter i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser