Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hälsofrämjande vårdcentral Hedemora vårdcentral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hälsofrämjande vårdcentral Hedemora vårdcentral."— Presentationens avskrift:

1 En hälsofrämjande vårdcentral Hedemora vårdcentral

2 Presentation vårdcentralen Här finns vi Befolkning 11000

3 Vår vision Vi går till arbetet med glädje och är nöjda när vi går hem då vi utifrån ett hälsofrämjande arbetssätt bidragit till friska och självständiga Hedemorabor.

4 Vi som ska görat! Läkare 6,25 DSK 10,0 BVC 2,0 USK 6,0 Fotvård 1,5 BMM 2,5 UM 1,0 DSG 3,75 Asyl 1,0 Sekr 4,0

5 IDRE 2-3 dec 2004 Hedemora vårdcentral en hälsofrämjande vårdcentral Utbildning i förbättringskunskap Utbildning i Det motiverande samtalet Utbildning i FAR Systematisera det vi gör Livsstilslabblista

6 Hur få tiden att räcka till Hälsofrämjande arbete?

7 Vad hade vi redan gjort? Genombrottsprojekt telefontillgänglighet okt 2004 Läkarbesök inom 7 dagar Stöd till hemtjänsten Tvärprofessionellt teamarbete ADDIS, Rökavvänjning Utbildat oss i och använder Motiverande samtal i mötet med pat.

8 Genombrottskurs 2005 Syfte: Att frigöra tid hos distriktssköterskan för hälsofrämjande arbete. Att systematisera vårt förhållningssätt i arbetet med livsstilsfrågor Större arbetstillfredsställelse

9 Hur? Kvalitetssäkra omhändertagandet av hypertonipatienterna. Öka medvetenheten hos pat om livsstilsfaktorernas betydelse för hälsan. Ge patienter med B12-brist en likvärdig behandling med tabletter och därigenom slippa injektionsbehandling.

10 Mål och Mått Målbltr skall vara känt för pat och DSK 90% av hypertoniker < 75 år livsstilssamtal Utvärderas 061031 Pat inj Behepan från 15% till 5% Dokumenterat i journal Dokumentera livsstilssamtal Reg data i labblista Hälsa Räkna pat inj Behepan i tidbok

11 Tillvägagångssätt Erbjud/motivera pat till hälsosamtal hos PAS Mät upplevd egen hälsa Testa kost/motionsvanor Ta bltr, längd och vikt Fråga tobak Skriv FAR Lämna aktivitetsguiden, utbildade FAR-ledare Hänvisa pat som behöver stöd till sjukgymnast Registrera, dokumentera, följ upp.

12 Orsa dec 2005 Följa upp Idre Utifrån patientfall I team där sjukgymnaster ingår Träna livsstilssamtal Träna ge råd på fysisk aktivitet

13 Hur har det gått? Vi började på allvar att arbeta med livsstilssamtal under våren. Första utvärderingen 31 okt. Ca 50 hypertonipat har haft livsstilssamtal. Flera nya medarbetare som inte lärt sig metoden.

14 Framtiden? 2 nya fasta läkare på VC 1/12-06 Utvecklingsdagar 2006-2007 Lösningsfokuserat förhållningsätt Tvärprofessionellt projekt Stressrelaterade sömnbesvär 2007 Hedemora Helt och Hållet Utvecklat nationellt kvalitetsregister? Sammanhållen hemvård-2008?


Ladda ner ppt "En hälsofrämjande vårdcentral Hedemora vårdcentral."

Liknande presentationer


Google-annonser