Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 Prestanda Berry Larsson. Sid 2 Klassifiering av luftfartyg FAR 23 Max vikt 5700kg och max 9 passagerare SFAR 23 ”special konditions” Max vikt 5700.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 Prestanda Berry Larsson. Sid 2 Klassifiering av luftfartyg FAR 23 Max vikt 5700kg och max 9 passagerare SFAR 23 ”special konditions” Max vikt 5700."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 Prestanda Berry Larsson

2 Sid 2 Klassifiering av luftfartyg FAR 23 Max vikt 5700kg och max 9 passagerare SFAR 23 ”special konditions” Max vikt 5700 kg och dispens för upp till 19 passagerare FAR/JAR 25 Transport Category Max vikt mer än 5700 kg och mer än 19 passagerare d.v.s. 20 eller fler. Tyngre linjefart och chartertrafik. Dispenser regleras i SFAR 41, SFAR 23 och FAR 23(Commuter) FAR 135 (Appendix A) Regelverk i USA för IFR taxiflyg, linjetrafik och bruksflyg för flp upp till 5700 kg. Dispens sökes i sverige. Gäller endast USA reg, flp.

3 Sid 3 Prestanda och säkerhetskriterier vid flygplanregistrering Här följer en kort sammanställning för att påvisa skillnader mellan olika certifierings-krav. Dessa finns beskrivna i BCL.

4 Sid 4 FAR 23 Max take off weight (TOW) 12 500 lbs (5 700 kg) Max antal passagerare 9 st. Krav på hinderfrihet i utflygning: endast hinderfri lutning i utflygningsriktningen. Ej några stigkrav i procenttal mer än att 50 ft höjd skall ha erhållits vid uppmätt startsträcka. Ej enmotor stigkrav i start och landning.

5 Sid 5 FAR 41 C Max take off weight (TOW) obegränsad Max antal passagerare 19 st. Start: Den längsta av t/o-dist 35 ft (jet) 50 ft (prop) med en motor eller acc/stop-dist. Seg I: V1: >1,1Vs1 eller 1,1Vmc och positiv stiggradient. Seg II: V2: >V1 eller 1,2 Vs1 stiggradient > 2 % Enmotor stigkrav: 2,1 % stiggradient med (Land. Config.) Landning: 50 ft vid tröskel på 1,67* uppmätt startsträcka

6 Sid 6 SFAR 23 Max take off weight (TOW) 12 500 lbs (5 700 kg) Antal passagerare 10 eller fler. Start: Den längsta av t/o-dist till 50 ft med två motorer eller acc/stop-dist. Seg I: V1: >1,1Vs1 eller Vmc och positiv stiggradient. Seg II: Flygning i markeffekt med eller över V1. Enmotor stigkrav: Ej krav Landning: 50 ft vid tröskel på 1,67* uppmätt startsträcka

7 Sid 7 SFAR Commuter cat. Max take off weight (TOW) 19 000 lbs Max antal passagerare 19 st. Start: Den längsta av t/o-dist 35 ft (jet) 50 ft (prop) med en motor eller acc/stop-dist. Seg I: V1: positiv stiggradient ut ur markeffekt under acceleration. Seg II: V2 till 400 ft och stiggradient >2,4% Enmotor stigkrav: Stiggradient > 2,1% med (land config) (approach climb) Landning: 50 ft vid tröskelpassage, 1,67 * uppmätt landsträcka

8 Sid 8 FAR 25 Max take off weight (TOW) > 5700 kg Antal passagerare 20 st eller fler. Start: Den längsta av t/o-dist 35 ft (jet) 50 ft (prop) med en motor eller acc/stop-dist. Seg I: V1: positiv stiggradient ut ur markeffekt under acceleration. Seg II: V2 till 400 ft och stiggradient >2,4% Enmotor stigkrav: Stiggradient > 2,1% med (land config) (approach climb) Landning: 50 ft vid tröskelpassage, 1,67* uppmätt landsträcka

9 Sid 9 Startfasen Prestanda för flermotoriga flygplan, certifierade under FAR 23, max Take off weight (TOW) 5700 kg och registrerade för max 9 passagerare.

10 Sid 10 Start 1 Flygplanets vikt vid start får ej överskrida max Startvikt som anges i referenshandboken som utfärdas för varje flygplan individuellt. Max startvikt kan t.ex begränsas av startbanans längd och av landningsbanans längd. Vid start erfordras 50 ft höjd hinderfrihet på 80 % av tillgänglig startsträcka.

11 Sid 11 Start 2 ERFORDERLIG STARTSTRÄCKA är 1.25 * UPPMÄTT STARTSTRÄCKA Vid 50 ft höjd skall flygplanet uppnått en fart som lägst skall vara 1.2 * Vs1 eller 1.1 * Vmc. 50 ft Uppmätt startsträcka= högst 80 % av tillgänglig startsträcka Erforderlig startsträcka (= 1.25 * uppmätt startsträcka till 50 ft)

12 Sid 12 Vid start skall hänsyn tagas till följande: tryckhöjd temperatur vindkomposant banbeskaffenhet (ex. snö, slask, vatten.). övriga faktorer enligt flyghandboken, (ex. avisning).

13 Sid 13 Korrigering enligt BCL - D 1.5.11 a) Startsträckan: minskas med 1% per knop motvindskomposant. Startsträckan: ökas med minst 4% per knop medvindskomposant. b) Startsträckan: minskas med 1% per grad C. under stand. temp. Startsträckan: ökas med 1% per grad C, över stand. temp. c) Start får ej ske om medvindskomposanten överstiger 5 kt. d) Startsträckan är baserad på torr, hårdgjord bana. När det finns beläggning på banan skall följande tilläggs-korrektioner användas.

14 Sid 14 Korrigering enligt BCL - D 1.5.11 När det finns beläggning på banan skall följande tilläggs-korrektioner användas. Banbeskaffenhet Ökning av startsträcka Hård, kortklippt gräsbana(5-10 cm) 10 % Vatten eller slask Max djup 2,5 cm 20 % per cm Tung (kram) snö Max djup 5 cm 10 % per cm Pudersnö Max djup 10 cm 5 % per cm e) Startsträckan får minskas med 15 % per 10 % minskning av startvikten.

15 Sid 15 ASDA Accelerate - Stop Distance Avaliable Sträckan vid avbrutan start får ej vara längre än banans tillgängliga längd.

16 Sid 16 TODA Take-off Distance Avaliable Sträckan vid fullföljd start får ej vara längre än 80 % av banans tillgängliga längd = uppmätt startsträcka. I förekommande fall ökad med längden av det hinderfria stigområdet ex om stopway eller clearway får användas.

17 Sid 17 TORA Take-off Run Avaliable Start-rullsträckan får inte vara längre än rullbanans tillgängliga längd.

18 Sid 18 Stopway 1 Stopway är ett område som lägges till ordinarie banas förlängning. Stopway kan användas tex då banan är kortare än vad erforderlig accelerate-stop distance kräver. Kriterier för att använda stopway är att området har en yta och bärighet så att flygplanet ej skadas.

19 Sid 19 Stopway 2 Stopway beräknas till max 50 % (en motor) av sträckan, från lift off till 50 ft höjd, som sedan adderas till ordinarie bana. Vid beräkning av lastkapacitet innan start kan vi nu räkna med en längre startsträcka.

20 Sid 20 Clearway Clearway beräknas på liknande sätt som stopway, men med den skillnaden att man måste kunna stanna på ordinarie bana. D.v.s vid motorbortfall, max hälften av sträckan från lift off till 50 ft höjd. Clearway skall befinna sig inom manöverområdet och slutta max 1,25 % inom 75 m på båda sidor om banans förlängning.

21 Sid 21 Utflygningsfasen FAR 23 NORMAL/STANDARD KATEGORI Max take off weight (TOW) 12 500 lbs (5 700 kg) Max antal passagerare 9 st. Krav på hinderfrihet i utflygning: endast ”viss hinderfri lutning i utflygningsriktningen.” Ej några stigkrav i procenttal mer än att 50 ft höjd skall ha erhållits vid uppmätt startsträcka. Ej enmotor stigkrav i start och landning.

22 Sid 22 Följande sidor gäller FAR 23 Commuter och FAR 25 (Fler än 19 pax och tyngre än 5700 kg) Om det finns hinder i utflygningsriktningen måste TOW-vikten reduceras så att föreskriven marginal erhålles till hinder om vi erhåller motorbortfalla efter beslutsfasen. För att uppfylla det kravet beräknas två olika flygbanor.

23 Sid 23 Aktuell flygbana Den flygbana flygplanet skulle följa i verkligheten med en motor ur funktion, övriga motorer med full effekt. Förutsatt att V2 hålles konstant.

24 Sid 24 Nettoflygbana Är en teoretisk flygbana som måste ge en hindermarginal på 35 ft (50 ft). Denna ger också en viss marginal till små pilot-misstag och mindre fel på flygplanet. Nettoflygbanan skall dessutom ge marginal även utanför flygplanets färdlinje, på båda sidor om färdlinjen. Hinderområdet ser olika ut beroende på hur långt ifrån banan vi flugit.

25 Sid 25 Hinderområdet Max erforderligt horisontellt avstånd från färdlinjen. 300 M vid kursändring < eller = 15 grader VMC dager 600 M vid kursändring < eller = 15 grader IMC eller VMC mörker 600 M vid kursändring > 15 grader VMC dager 900 M vid kursändring > 15 grader IMC eller VMC mörker 90 meter Färdlinje B= 90 + 0,125 * D meter D meter stråkände Slut av bana eller hinder- fritt stigomr.

26 Sid 26 Hinderområdets bredd Bredden = 90 + 0,125 * D B = 90 + 0,125 * 1000 B = 215 m Områdets början räknas från banans slut eller STOPWAY / CLEARWAY. Hindermarginal skall vara minst 35/50 ft (jet/prop) till nettoflygbanan.

27 Sid 27 Skall uppdateras. Kommer inom kort.

28 Sid 28 Overrun Skall uppdateras Kommer inom kort

29 Sid 29 Underrun Skall uppdateras (Krav på erforderlig banlängd) Kommer inom kort

30 Sid 30 Faktorer som inverkar på fart för bästa stigvinkel respektive bästa vertikalhastighet Skall uppdateras Kommer inom kort Berry Larsson


Ladda ner ppt "Sid 1 Prestanda Berry Larsson. Sid 2 Klassifiering av luftfartyg FAR 23 Max vikt 5700kg och max 9 passagerare SFAR 23 ”special konditions” Max vikt 5700."

Liknande presentationer


Google-annonser