Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tävlingsarrangörsutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tävlingsarrangörsutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Tävlingsarrangörsutbildning
Ungdomstävling

2 Utbildare Claes Johansson Alpina Kommittén i Stockholm – Tävling
Tävlingsledare YJSM och SM (DH, SG, GS, SL) Ansvarig YJSM och SM 2006, 2008 och 2009 FIS Internationell TD (och Nationell TD) Claes Claes

3 Agenda Claes Organisation 10:00 – 12:30
Viktiga roller Ansvar Jury Lunch 12:30 – 13:30 Genomförande av tävling 13:30 – 18:00 Tävlingsprogram Planering före/under/efter Fika 15:30 LVC-Genomgång Middag 19:30 Söndag förmiddag Regler / Säkerhet – 12.30 Kaffe – 10.30 Lunch – 13.30 LVC / SSF information – 15.00 Claes Claes

4 Syfte med utbildningen
Syftet…. skapa bra kvalité på alla Ungdom- och Finaltävlingar som arrangeras i Sverige öka förståelsen vad som krävs för att genomföra tävlingar Claes Claes

5 Förutsättningar Tävlingen är…
…Arrangeras av en förening ansluten till SSF …Ansökt hos SSF …Godkänd av SSF …Upplagd i IdrottOnline och godkänd Åke Åke

6 Barntävlingar Svenska Skidförbundet har beslutat att följande begränsningar gäller vid ungdomstävlingar beträffande datum och åldersklasser. Inga distrikts-, regionala, landsdels- eller nationella ungdomstävlingar får arrangeras före 1 januari innevarande verksamhetsår. För åldersklassen 7-8 år, U 8, (och alla andra klasser upp till och med 8 år) gäller att endast klubb-, lokala och distriktstävlingar får arrangeras. Ingen tidtagning får förekomma och inga resultatlistor får tas fram. Samtliga distrikt i region 5 räknas som ett distrikt i denna regel För åldersklassen 9-10 år, U 10, gäller att endast klubb-, lokala, distrikts- och regionala tävlingar får arrangeras. Vid distriktstävlingar för U 10 får granndistrikt bjudas in oavsett region. Tävlingar för den åldersklassen ska läggas upp som egna evenemang och får inte ligga tillsammans med landsdels- eller nationella tävlingar. Det är distriktstillhörigheten för arrangerade klubb som avgör vilka klubbar som får delta i en distrikts- eller regional tävling oavsett i vilket distrikt tävlingen arrangeras. Vid samarrangemang där två eller flera klubbar tillsammans arrangerar en tävling räknas den klubb som lagt upp tävlingen på IdrottOnline som arrangör i regelhänseende

7 Finaler Kort genomgång kring finaler för respektive åldersklass. Genomförande och regler. Se Tilläggsregler Alpint LVC år (Region) LVC år (Landsdel) USM år (Sverige)

8 Avsnitt Organisation

9 Roller under en tävling
Viktiga roller Tävlingsledare Banchef TD (Nationell om farttävling eller final) 3:e jury Tävlingssekreterare Claes Banchef Föråkaransvarig Haschef (styrd av banchefen) Portdomarchef Starter Tidtagning Tävlingssekreterare Speaker Materialansvarig Funktionäransvarig Prisansvarig Sjukvårdsansvarig Claes

10 Tävlingsledning Tävlingsledningen utses av… Den arrangerade klubben
Tävlingsledare Banchef Nationell TD vid fart om inte final (lista hos SSF) 3:e Jury SSF Nationell TD vid final Regiontränare Skidgymnasietränare Genomgången SATU1-3 Certifierade tränare SSF Tränare Rikstränare TD utsedd av SSF Claes Claes

11 Utbildning Tävlingsledare bör ha gått tävlingsledarutbildningen
Tidtagare bör ha gått utbildning i SSF Timing Tävlingssekreterare bör ha gått utbildning i IdrottOnline Nationell TD ska vara godkänd av SSF Claes

12 FIKA

13 Tävlingsorganisation
Tävlingsledares övergripande roll Ingår i juryn Leder och fördelar arbetet inför och under tävlingen Leder lagledarmötet Står i ständig kontakt med tävlingsledningen under hela tävlingsdagen Ansvarar för att tävlingsregler följs och att dom finns tillgängliga Har en löpande dialog med lagledare i dom olika klubbarna Claes Claes

14 Tävlingsorganisation
Nationell TD och 3:e jury övergripande roll Säkra att regler och riktlinjer från SSF följs Se till att tävlingen flyter på smärtfritt Stötta organisationen och dess funktionärer i arbetet Nationell TD är SSF´s officiella representant på finaltävlingen Claes Claes

15 Tävlingsorganisation
Nationell TD & 3:e jury Före Race Inspekterar banan och närområdet Preparering, mål och start, nät, publikavspärrning Samarbetar med tävlingsledningen både administrativt och tekniskt Kontrollerar anmälningslistan om det är final och säkrar upp att regelverk följts Säkrar att sjukvård finns Kontrollerar tidtagning Deltar i jurymötet och lagledarmötet Claes Claes

16 Tävlingsorganisation
Nationell TD & 3:e jury Under Race Måste vara närvarande och övervaka tävlingen Arbetar nära tävlingsledningen, juryn och lagledare Observerar att gällande regler efterföljs under hela racet Rådgivare till organisationen gällande regler Efter race Hanterar eventuella jurybeslut Signerar officiella resultatlistan Skriver Nationell TD-rapport om final Återkopplar till SSF baserat på reflektioner man gjort under tävlingen Claes Claes

17 Tävlingsorganisation
Tävlingssekreteraren roll Ansvarig för det administrativa arbetet kring tävlingen. Inbjudan, information på hemsida Hantera anmälningar, hämta från IdrottOnline Förbereda för lottning Ta emot officiella protester och lämna till juryn. Föra anteckningar vid lagledar- och jurymöten. Rapportera resultat till IdrottOnline Regelverk kring lottning SSF Timing Förbereda för Online Timing om möjligt Erfarenheter från Åke Moänge Åke Åke

18 Jury Tävlingsjury SL/GS Tävlingsjury SG/DH
Banchef 3:e jury Tävlingsledaren (ordförande) Tävlingsjury SG/DH Nationell TD (ordförande) Tävlingsledaren Kontrollera arrangemanget och att regler efterlevs Besiktiga banan före start (i god tid) så justeringar kan göras i tid Besluta vid protester och vid ändringar av planen Claes Claes

19 Övning 1 Kan man vara anmälda till mer än en (1) tävling samma dag
a) Ja b) Nej Kan arrangören begränsa antalet startande i en tävling ?

20 Övning 2 Är det tillåtet för utländska åkare att delta i en USM-final
a) Ja b) Nej Är det tillåtet att ta ut en högre anmälningsavgift än den som anges i Alpina tilläggsregler

21 Tävlingsorganisation
Bansättarens roll Riktlinjer och Regler från SSF per gren God kännedom om bansättning och regler Meddela tävlingsledaren antal portar Tillsammans med banchef bestämma var reservkäppar ställs ut Tänka på åkarens säkerhet när banan sätts I god tid inför båda åkaren vara klar med bansättningen Claes Claes

22 Diskussion Nationell TD 3:e jury Tävlingsledaren Banchef
Tävlingssekreteraren Claes – Åke - Karin

23 LUNCH Åter 13:30

24 Avsnitt Genomförande

25 Planering i god tid Har vi tillräckligt med folk som hjälper till?
Har vi tävlingsledare och har han/hon utbildning för sin uppgift att leda tävling / Final? Kontakt med Svenska Skidförbundet vad gäller finaler Kontakt med anläggningen Har vi egen utrustning, eller måste vi hyra in? Rätt tidtagningsutrustning Andra krav Har vi tillräckligt med folk som hjälper till? Claes och Åke Åke

26 Tävlingsarrangemanget
Tävlingsprogram/inbjudan Sätt ett realistiskt tidsprogram, tänk igenom det noga Effektiv tävling Använd mall för program och gärna FIS-program för 15-16 Fundera och gå igenom det en gång till – Tänk på allt Presentera inbjudan på hemsidan före tävlingen. Cirka 3-4 veckor i förväg Enbart beslutade anmälningsavgifter får tas ut av aktiva (nästa sida) Viktiga hålltider presenteras som är preliminära fram till lagledarmötet Definitivt tidsprogram presenteras på lagledarmöte Anslå programmet vid sekretariat, start och mål. Informera om ev. programändringar via speakern Claes och Åke Claes

27 Tävlingsarrangemanget
Ungdom USM 200:- DH och SG 150:- SL och GS 100:- Parallelltävlingar 150:- Träningsavgift DH, gäller per träningsdag 100:- När tränings sker på tävlingsdag 0:- LVC finaler för 10-11år & år, SL/GS 100:- LVC finaler för 10-11år & år, SG 150:- Claes och Åke Claes

28 Några dagar innan Bemanning är klart
Tävlingsmöte för genomgång av detaljer Tävlingsledaren stämmer av checklistan inför tävling och har koll Tävlingssekretariatet har laddat ner anmälda Från IdrottOnline Koll på antal startande – Kvoter från exempelvis kval inför finaler Information Information på hemsida Förberett för Online Timing Utrustning är OK Åke Åke

29 Planering dagen innan Beroende på tävlingsgren och status på tävling
Genomgång med Nationell TD och/eller 3:e jury Backen Banan Säkerhet Anmälda (regler) Rätt data i SSF Timing Tävlingssekretariatet har laddat ner anmälda Från IdrottOnline Justerat med eventuella av- eller efteranmälningar Åke Claes

30 Planering dagen innan Lagledarmöten
Lagledarmöten sker på tid och plats enligt inbjudan dagen innan om det är möjligt. Annars på plats innan besiktning För finaler är det kutym att genomföra det dagen innan tävling Lagledarmötet är inte någon beslutande ”instans”. Enbart rådgivande. Det är juryn som bestämmer med stöd av reglerna. Korta och koncisa möten – Var förberedd, använd checklista. Använd gärna den mall som finns på FIS hemsida Åke Claes

31 Planering dagen innan Lottning
Juryn kan bestämma vilken typ av lottning som ska sek (rekommenderar datalottning i SSF TA) Lottning kan göras tidigast 3 dagar före tävling Vid nationella mästerskap ska offentlig lottning ske Rätt ranking måste används om det är finaler Första gruppen innehåller normalt de 15 bästa rankade Åke Åke

32 Planering på plats Jurybesiktning Möte med juryn efter besiktning
Tävlingsledare / TD – 3:e jury / Banchef + Lagledare/Tränare Ingen (varken åkare eller tränare) får vara i banan före eller efter jurybesiktning Möte med juryn efter besiktning Nationell TD vill ofta prata med portdomare (regler) Tekniska avstämningar med tidtagare Claes Claes

33 Planering på plats Sekretariatet
Skall vara öppet i god tid före besiktning (60 min) Start- och resultatlistor skall finnas för åkare, ledare och tränare. För åkare/alla på officiell anslagstavla Startlista vid start och mål ska vara uppsatt i god tid före alla tävlande kommer. För ledare/tränare rekommenderar vi 2 ex (inklusive plocklista) Nummerlappar Delas ut till lagledare efter lottningen Delar man ut nummerlappar på tävlingsdagen skall det göras i god tid. Åke Åke

34 Efter åk 1 tävling Tidtagare rapportering åk 1
Jury skriver under diskningsprotokoll Jurybesiktning bana åk 2 Diskningar ? Tekniska avstämningar med tidtagare Startlistor åk 2 och kontrollera startordning Claes

35 Efter tävling Resultat och protesttid På plats Protesttid
Preliminärt resultat omedelbart efter sista åkare gått i mål Alla portdomarprotokoll måste kontrolleras. Diskningar snarast möjligt efter att sista åkare gått i mål Protesttid Börjar direkt när speakern meddelat om det är några diskningar eller inte. Rekommenderar protesttid 15 minuter efter det gjorts och ev. diskningslista är uppsatt. Meddela detta på lagledarmötet. Officiellt resultat Direkt efter det att protesttiden gått ut Åke Claes

36 Efter tävling Rapporter till SSF Kontroll av resultatlista
Ladda upp resultat till SSFTA/Idrott Online Resultat från av SDF/SSF/FIS sanktionerade tävlingar skall direkt efter tävling rapporteras via IdrottOnline, i första hand med xml-fil och i andra hand med pdf-fil. Officiella resultatlistor för SM-, JSM-, USM- och Veteran-SM- tävlingar insänds omgående som pdf-fil, senast inom två (2) dagar eft er tävling, med e-post till SSF. Officiella resultatlistor för övriga mästerskapstävlingar insänds omgående som pdf-fil, senast inom två (2) dagar efter tävling, med e-post till berörda SDF. Claes och Åke Åke

37 FIKA

38 Övning 4 - Påståenden Om arrangören missat att lotta in en åkare och där man som arrangör är ansvarig för felet. Var placeras åkaren in ? a) Som sista startande i åk 1 och därefter enligt regelverket i åk 2 Hur ska den tävlande bära sin nummerlapp? a) Korrekt påsatt och väl synlig utanpå överdragskläder/jacka Vilka krav ställs på en föråkare ? a) Inga speciella, vi brukar låta våra yngre åkare vara föråkare som en kul grej

39 Övning 5 - Påståenden Vi ska använda gula flagger under träning/tävling. Hur ska dessa placeras ut och när? a) Vi informerar på lagledarmöte och sen tar portdomarna med sig dom innan tävlingen börjar Om åkare vinkas av med gul flagg under SG/DH måste man stanna direkt och sen ? Omedelbart bege sig upp till start för att åka om Eller Ej fortsätta sitt åk och ej heller åka om Starta från den plats man blev gul flaggad

40 Övning 6 Vilka startintervaller används i alpin ?
30 sekunder på alla grenar förutom störtlopp där man kan bestämma utifrån säkerheten Åkaren kommer för sen till start pga av att man missade att åka upp. Vad säger startdomaren då? Du får tyvärr inte starta då du kom för sent Får man använda trådlös tidtagning Självklart! Så länge alla är med på det vid lagledarmötet och det beslutades.

41 Diskussion Genomförande av lagledarmöte
Samarbete med TD/3:e jury under tävlingen Resultat och protester Rapporter – Formalia till SSF Claes – Åke - Karin

42 Viktiga regler Åkarens utrustning Åkarens ansvar
Protester/Diskvalifikationer Claes

43 MIDDAG Claes – Åke - Karin

44 Söndag

45 Övrigt Korta övningar Sjukvård Säkerhet Ungdomstävlingar
FIKA Ungdomstävlingar FIS Program 2014/2015 Tidtagningssystemet – För dom som vill Claes Claes

46 Avsnitt Säkerhet

47 Övning 1 Får man som arranger bygga hopp/hinder i en störtloppsbana ?
Bara om dom är max 1 meter höga Det är helt korrekt att det räcker att starta (inte gå i mål) på ett träningsåk inför DH? Ja! Det räcker med att du gått igenom startgrinden. Åkaren behöver inte åka hela banan in i mål. Hur bred måste backen vara för att få tillåtelse att genomföra en SG och DH? Finns inget fastställt mått. Det är juryn som avgör om det är för smalt eller inte. Ska vi genomföra ett obligatoriskt åk inför en Super-G samma dag som tävling Nej! Ja!

48 Övning 2 Får en storslalomtävling genomföras i endast ett åk?
Nej! Två åk är det som krävs för att få ett giltigt resultat i en storslalomtävling Som tävlingsledare ser jag 2 åkare besiktiga utan hjälm. Jag säger genast till dom och meddelar att dom kan bli diskade ifall hjälm inte tas på omedelbart Bansättaren kan om han/hon vill utesluta alla kombinationer vid ungdomstävlingar? Ja! Om banchefen bedömer att det är lämpligt utifrån förhållanden (snö/antal startande/tidsaspekt)

49 Sjukvård Hur ska sjukvården organiseras och vem har det yttersta ansvaret för det som görs vid ett olycksfall? Försök alltid att hitta en läkare som finns tillhands i backen. Medical plan är bra att göra – Framför allt på fartgrenar Finns ordinarie skidpatrull i anläggningen? Och ska den i så fall anlitas? Avstånd till sjukhus/sjukstuga. Förvarna om att det ska arrangeras tävling Claes Claes

50 Säkerhet Nätning Målområde Yttre föremål Stängd arena Claes
Rätt vända käppar Dubbla nät Rätt avstånd mellan näten Nederkant på näten ska gå ända ner Målområde Gott om utrymme att stanna Ingen möjlighet för andra att komma innanför avspärrningen Säkra att åkare skyndsamt tar sig ut från målområdet – Tänk på nästa åkare som kommer Yttre föremål Gå igenom området kring backen - stenar, stolpar, snökanoner som måste nätas in ? Stängd arena Ingen möjlighet för andra att ta sig in i banområdet Vakter vid översläpp Vid fartgrenar ökar kraven. I princip ska området vara helt stängt Claes Claes

51 Säkerhet Fartgrenar http://www.youtube.com/watch?v=WeISx-rNA9Q
Träning Claes Claes

52 Radiosportens alpine expert Torgny Svensson tycker att störtloppen har blivit för mesiga i jakten på förhöjd säkerhet. Publicerat fredag 23 januari 2009 kl 16:53 Debatten om ytterligare höjd säkerhet kring störtloppen har tagit ny fart, efter att schweizaren Daniel Albrecht kraschat rejält. ”Måste vara spektakulärt” Men Radisportens alpine expert Torgny Svensson vill inte ha ner farten (och därmed minska olycksrisken) i störtlopp. Man har ofta gått för långt i säkerhetstänkandet i dag. Det måste vara spektakulärt för oss i publiken, säger Svensson. Störtlopp blir alltid en avvägning mellan säkerhet och att testa modet och skidtekniken hos åkarna. ”Det kommer hända igen” Svensson menar att det aldrig går att förhindra att fler olyckor inträffar i samband med störtlopp. Det händer när man ramlar i den höga hastigheten och det kommer att hända igen tyvärr, säger Svensson.

53 Övrigt Ungdomstävlingar Träningsbidrag - Prispengar
Tidtagningssystemet – För dom som vill Claes Claes

54 Avsnitt Summering

55 Summering Nationell TD 3:e jury Tävlingsledaren Tävlingssekreteraren
Claes – Åke - Karin

56 Summering Genomförande av lagledarmöte
Samarbete med TD under tävlingen Resultat och protester Rapporter – Formalia till SSF Claes – Åke - Karin

57 Frågor

58 Stöddokument Aktuella Tilläggsregler till Alpina tävlingsregler
Aktuella Alpina tävlingsregler (endast nationella tävlingar) Lathund för alpin tävl.org Nu skall vi ha tävling –

59 Lycka till i vinter med era tävlingar
SLUT Lycka till i vinter med era tävlingar


Ladda ner ppt "Tävlingsarrangörsutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser