Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-att förebygga, upptäcka och åtgärda Kaj-Mikael Wredlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-att förebygga, upptäcka och åtgärda Kaj-Mikael Wredlund."— Presentationens avskrift:

1 -att förebygga, upptäcka och åtgärda Kaj-Mikael Wredlund

2  Uppkommer pga individuella och samhälleliga faktorer.  Upprätthålls av både individen och samhället.  Vem som helst kan utveckla ett beroende.

3  Fenomenet är okänt.  Vårt samhälle betonar häftiga upplevelser och omedelbar belöning.  Beroendeskapande beteende uppmuntras bland dem som strävar efter (och behöver få uppleva) oberoende.  Mera kunskap ger större förståelse.  Bearbetad kunskap blir värderingar.

4  När man börjar omprioritera sina vanor till förmån för den lustfyllda upplevelsen på bekostnad av studier, arbete, ekonomi, hälsa, sociala kontakter och annat som man hittills ansett viktigt.  Beteendet är ofta mera tvångsmässigt än lustfyllt och är ofta ägnat att hålla obehagliga tankar och känslor på avstånd.

5  Dett limbiska systemets belöningsbanor påverkas med neurologiska förändringar som följd.

6  När förvandlas bruk till missbruk ?  Experimentellt bruk.  Rekreationellt bruk.  Problematiskt bruk.  Begreppet missbruk har delvis överlappande men olika betydelser i juridisk, medicinsk och moralisk mening.

7  Fysiska tecken: stickmärken, skrap- och rivmärken, sämre hygien, muskelryckningar, nedsatt aptit, sug efter sötsaker, kraftigt förstorade eller förminskade pupiller, röda ögonvitor.  Psykiska tecken: kraftiga humörsvängningar, skrattanfall, ökad konfliktbenägenhet, nedstämdhet, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, likgiltighet för skolan, anmärkningsvärd trötthet.

8  Sociala tecken: sämre relationer till föräldrar och syskon, frånvaro från hemmet, skolk, sena hemkomster eller frånvaro utan rimlig förklaring, ändrad umgängeskrets.  Övriga tecken: Ändrade värderingar, stölder, lögner, missbruksverktyg samt i vissa fall dofter på kläder eller i rummet.

9  Missbruket kan pågå länge utan att det märks.  Missbruket förnekas el. bagatelliseras när det upptäcks.  MEN intervention är nödvändigt !  SE HELA livssituationen!

10  Det finns ett samband med tobaksrökning.  Vinner terräng, populariseras medvetet, alkoholanvändningen minskar,cannabisanvänd- ningen ökar.  Den ökade användningen syns i antalet klienter vid mental- och missbrukarvården.

11  Beroendeframkallande.  Psykomotoriska och kognitiva försämringar.  Olycksfallsrisken ökar.  Försämrad allmänkondition, hjärt o kärlsjukdomar (jämförbart med nikotin).  Psykotiska symptom och/eller påskyndad schizofreniutveckling.  Cancerframkallande.

12  Nätberoende; en stor del av den vakna tiden tillbringas vid nätet med spel och chat.  Porrberoende.  Sker på bekostnad av sociala relationer och påverkar välmåendet.  Nedstämdhet (enl. Mia-Veera Koivisto, 2011)  Spelberoende (vid webben och/ eller automater); som ovan men med ekonomiska skadeverkningar.  Övriga: Shopping, snatteri, fixering vid utseende (ätstörningar, överdriven motion).

13  Cannabis  Efedrin, Ketamin, Spice, Dragonfly, Butylon, MDPV etc  Är tillgängliga och inte alltid narkotikaklassade  Sänds till beställaren per post  Diskussionsfora där effekter och erfarenheter diskuteras, ”rådgivning”. ( t ex dancesafe.org och ecstacydata.org)

14  Minska tillgång  Minska efterfrågan

15  - koordinering  - forskningsbaserad kunskap  - erfarenhetsbaserade metoder  - kontinuitet  - specifikation, beakta målgruppen  - nyansering

16  Ökad kontroll  Sundare festkultur  Ökade skyddsfaktorer  Upplysning  Värdediskussioner och övningar

17  Forskare: inte skrämsel, inte varnande exempel, inte kampanjer, inte program, inte punktinsatser utan istället föräldraengagemang och aktiviteter som ökar den sociala kompetensen.  De unga: Mera varnande exempel! Mera om verkligheten och följderna, mera om vad som händer i hjärnan!

18  Bli sedd, hörd och förstådd  Känna sig uppskattat och omtyckt  Känna sig Älskat  Få visa sina känslor  Känna sig tryggt nu och inför framtiden  Hitta sitt ”jag”  Pröva sina tankar och åsikter  Veta vad du tycker, tänker och känner

19


Ladda ner ppt "-att förebygga, upptäcka och åtgärda Kaj-Mikael Wredlund."

Liknande presentationer


Google-annonser