Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Bazar Business School Agenda Vad är Bazar Business School? Resultat och resultatuppföljning Metod och metodutveckling Framgångsfaktorer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Bazar Business School Agenda Vad är Bazar Business School? Resultat och resultatuppföljning Metod och metodutveckling Framgångsfaktorer."— Presentationens avskrift:

1

2 Välkommen till Bazar Business School

3 Agenda Vad är Bazar Business School? Resultat och resultatuppföljning Metod och metodutveckling Framgångsfaktorer Lärdomar Utvärderare Anna Eklöf, Ernst & Young

4 Vad är Bazar Business School? Bakgrund 2010 förstudie med besök i Minneapolis (Västerås, Södertälje, Malmö, Göteborg) 2011 stöd från ESF och TVV beviljades Bazar Business School och Bazar Marknadsplats

5 Vad är Bazar Business School? Entreprenörsutbildning För personer som har en idé och vill göra en förändring - men har begränsade kunskaper om marknaden och företagande i Sverige. Projektets målgrupp: Långtidsarbetslösa och försörjningsstödstagare.

6 Vad är Bazar Business School? Mervärde - innehåll Teoretiska och praktiska kunskaper om företagande Introduktion till näringslivet och nya nätverk Handledning och språkstöd Datakunskap och studiematerial

7 Vad är Bazar Business School? Kärnvärde – vad vi skapar Vi visar möjligheterna i näringslivet och på arbetsmarknaden Stärker och rustar individen att gå till egen försörjning Utökat kontaktnätverk och förbättrade förutsättningar Berikar näringslivet och skapar arbetstillfällen Ökar integration och främjar mångfald i samhället

8 Resultatuppföljning Mål – 50% av deltagarna ska gå till arbete eller studier 7 verksamheter sysselsätter hittills 16 personer, varav 9 från BBS 15 personer har jobb, ytterligare 5 personer väntar på svar 8 personer går vidare till studier (har börjat/har startdatum) 24 personer arbetar aktivt med sina affärsplaner

9 Resultatuppföljning Mål – 10 solida företag efter tre år Korean House, Klara Bin Yongsoon Teknikstäd Limited, fd. Maria hushållsnära tjänster, Maria Ali Omar Eskilstuna Halal kött, Ibrahim Mohammed Orientalisk livsmedelsbutik i Årby, Fayad Al Zahabi THOSIMEX AB, import-export, Thomas PayPay Azaria Fashion, Franquie Nzwenkeu (Zion Temple Celebration Center), Espérance Benigni Ndikumana

10 Resultat Klara Bin Youngsoon Khoni Levin Maria Omar Ali Mihai Calugar

11 Metod och metodutveckling Utbildning Teorilektioner Datalektioner Handledning

12 Metod och metodutveckling Utbildning Lektioner Lektionerna innehåller vedertagna teorier och modeller från högskolan Genomgång av begrepp och termer Praktiska exempel och kopplingar till egna erfarenheter Inbjudna föreläsare Studiebesök och studieresor Mässor och externa evenemang

13 Metod och metodutveckling Utbildning Behovsanpassning Språkstöd Fördjupningsmaterial Individuella extralektioner Revideringar av mål och justerad plan

14 Metod och metodutveckling Utbildning Prov och bedömningskriterier Skriftliga delprov 3 st Prov på sitt modersmål Muntliga prov Omprov 51% för godkänt Prestationen nämns i intyget

15 Metod och metodutveckling Utbildning Datalektioner Datalektionerna följer kursblocken parallellet med praktiska övningar

16 Metod och metodutveckling Utbildning Datalektionerna består av tre delar Hantera dator Att söka på internet Officepaketet Windows Säkerhet Vårda datorn

17 Metod och metodutveckling Utbildning Datalektioner del 2 Att söka på internet Filtrera och verifiera information Säkerhet på internet

18 Metod och metodutveckling Utbildning Datalektionerna del 3 Officepaketet Word -skapa enkätformulär (marknadsundersökning) Word - reklamblad (marknadsplan) Excel – inmatning av data och analys (marknadsundersökning) Excel – budget och kalkylering (företagsekonomi) Power Point (presentation och presentationsteknik)

19 Metod och metodutveckling Handledning Personlig SWOT –analys En kartläggning av sina styrkor och svagheter samt de möjligheter och risker som kommer från omgivningen. Vi ser det som ett viktigt verktyg för att bedöma sin personliga situation och utgångsläge för att skapa en realistisk handlingsplan.

20 Metod och metodutveckling Handledning Målformulering Utifrån sitt personliga utgångsläge formuleras SMARTa mål. Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt Tidsbestämt Det spelar ingen roll hur fort du springer - om du springer åt fel håll!

21 Metod och metodutveckling Handledning Affärskoncept Utvärdering av affärsidé PESTEL marknadsundersökning Smakprover Enkätundersökning Konkurrentanalys Konsumtionsmönster och samhällstrender

22 Metod och metodutveckling Handledning CV och personlig presentation – en del av affärsplanen CV Personligt brev Ansökan praktik Ansökan arbete

23 Metod och metodutveckling Handledning CV och presentation Presentation av affärsidé/mål Presentation inför grupp Feedback från jury Intyg från utbildningen

24 Framgångsfaktorer Värdegrund Öppet sinne och förståelse Respekt och tro på individen Flexibilitet och behovsanpassning Möta personen där den befinner sig Tydlighet och professionalitet

25 Framgångsfaktorer Metodvalet Teorilektioner Datalektioner Handledning Nätverkande med näringslivet

26 Framgångsfaktorer Arbetssätt Projektet bygger på mångfald Kraften kommer från deltagaren själv Individuella mål och stöd för att nå dem Gemenskap mellan deltagare och personal

27 Lärdomar och slutsatser Teoripaketet Metoden Handledare med områdeskompetens Utnyttja befintligt nätverk Beakta tiden för en eventuell fortsättning Bazar Business School


Ladda ner ppt "Välkommen till Bazar Business School Agenda Vad är Bazar Business School? Resultat och resultatuppföljning Metod och metodutveckling Framgångsfaktorer."

Liknande presentationer


Google-annonser