Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Eskemyr2007-03-17 Lite sånt vi redan vet Världen vi lever i förändras allt snabbare Verksamheten står inför utmaningar och måste kunna anpassa sig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Eskemyr2007-03-17 Lite sånt vi redan vet Världen vi lever i förändras allt snabbare Verksamheten står inför utmaningar och måste kunna anpassa sig."— Presentationens avskrift:

1 Hans Eskemyr2007-03-17 Lite sånt vi redan vet Världen vi lever i förändras allt snabbare Verksamheten står inför utmaningar och måste kunna anpassa sig snabbare IT – en del av problemet IT måste vara en del av lösningen Denna Powerpoint är endast för internt bruk Får ej spridas.

2 Hans Eskemyr2007-03-17 Situationen enligt Gartner -80% av IT-kostnaderna är relaterade till den operativa nivån -50% av incidenterna återupprepas -60% av projekten levererar ej affärsfördelar -40% av personalen används ej effektivt

3 Hans Eskemyr2007-03-17 Domän- hantering Kapacitet Redundans Hem- arbete Datalagring Virus- skydd Policies Bandbredd Dokument- hantering Brandväggar Utformning Topologi Övervakning E-Strategi E-post Fjärr- support Mjukvaru- distribution Kontors- verktyg Klient- mjukvara Helpdesk Navigation Varumärkes- hantering Närvaro Standarder Översättning Content Mgmt Användar- profiler Prioritera IT-tjänster Användares behov Användar-admin Kapacitets-planering Arkitektur Verktygs- val Integritet för transaktioner Affärs- processer Personberoende 3e-parts leverans E-handel Nätverk, infrastruktur Hårdvara Desktop Organi- sation WEB Externa användare Ökad komplexitet…

4 Hans Eskemyr2007-03-17 Ökade krav Tillgänglighet Prestanda Högre värde av IT-tjänsterna

5 Hans Eskemyr2007-03-17 IT-tjänsterna måste svara upp till detta! Mål Höja kvaliteten Minska kostnaderna Öka flexibilitet (minskad tid, risk) Hur gör vi för att lyckas ? Införa strukturerade processer Förenkla processerna Öka automatisering Använda duktiga människor

6 Hans Eskemyr2007-03-17 ITIL – IT Infrastructure Library Generiskt ramverk Best practise Processer för att leverera IT-tjänster Tydliga roller, ansvar De facto och ISO-standard Stort stöd 10.000-tals användare

7 Hans Eskemyr2007-03-17 Operativa processer Service Desk Incident Management Change Management RFC Release Management Problem Management Incidenter från användare IT Drift Larm Configuration Management

8 Hans Eskemyr2007-03-17 Taktiska processer Financial Management for IT Services Mätning & Mål Capacity Management Availability Management IT Service Continuity Management (Framtida) affärsbehov Rapporter, larm & avvikelser Kunder Service Level Management

9 Hans Eskemyr2007-03-17 Service Deskens organisation Third line First line Second line Kunder/användare IT-avdelningen Service Desk Specialister Leverantörer Fourth line Koordinator

10 Hans Eskemyr2007-03-17 Incident Management Återställer till tjänstens normalläge snarast möjligt, genom ”work around”, rättning, åtgärd, kunskap Minimera effekter för verksamheten Proaktivt identifiera förbättringar för verksamheten Minimera risker för förlorade incidenter/ärenden Definition av incident: ”Alla händelser som avviker från normal funktion av en tjänst och som orsakar eller kan orsaka ett avbrott i eller störning av tjänsten.” Fokus: Återställ till normal funktion av tjänsten snarast möjligt

11 Hans Eskemyr2007-03-17 Problem Management Minimera effekter för verksamheten av incidenter och problem Förhindra att samma fel (incidenter) återkommer Skapa lösningar på problem Uppdatera ”Known Errors”/kunskapsdatabas Known Error = Ett problem för vilket orsaken fastställts och en permanent eller temporär lösning tagits fram Proaktivt identifiera möjliga (troliga) framtida problem och lösningsförslag för att förekomma Definition av problem: ”Den underliggande orsaken till en eller flera incidenter.” Fokus: Identifiera orsaken till incidenter och skapa en lösning

12 Hans Eskemyr2007-03-17 Change Management Skapa standardmetoder för att hantera förändringar Beslut om ändringar ska fattas av behörig Minimera antal och betydelsen av incidenter orsakade av förändringar RFC kan komma från problem, kund, omvärldsbevakning… Fokus: Säkerställa att beslutade metoder och rutiner används för att hantera alla ändringar med syfte att minimera incidenter som följd av ändringar En RFC (Request for Change) kategoriseras och beslut kan fattas på olika nivåer. Många beslut fattas av Change Advisory Board – en tillsatt grupp som behandlar större förändringar

13 Hans Eskemyr2007-03-17 Release Management Release Management används för större eller viktigare hårdvaruutrullningar större mjukvarutrullningar paketering av flera ändringar Skapar och kontrollerar installationsprocedurer Genomför korrekta, testade och auktoriserade förändringar enligt en Release Policy Underhåller ”bibliotek” med godkända programvaror Mall att använda och jämföra med i övriga processer Fokus: Genomföra utrullningar av mjuk- och hårdvara Release: auktoriserad förändring av mjuk- och/eller hårdvara Versionshantering ett nyckelbegrepp

14 Hans Eskemyr2007-03-17 Microsoft Operations Framework Organisations- modell Risk- modell Referens- arkitektur Process- modell

15 Hans Eskemyr2007-03-17 MOF - omfattning Anspänningar pga olika fokus Mekanism att hantera spänningar Organisationsmodell Ökat beroende av tillgänglighet till IT Inbyggd, proaktiv riskhantering Riskmodell Strukturer att bemöta komplexitet Processmodell SituationBehov Lösning Ökad komplexitet inom IT

16 Hans Eskemyr2007-03-17 MOF Innehåll Processmodell Föreskrivande innehåll ITILs grundprocesser + tillägg / komplettering Tydligare granskningsanvisningar Organisationsmodell Roller och ansvar Riskmodell Riskhantering som en naturlig del av alla processer

17 Hans Eskemyr2007-03-17 MOFs Riskhantering Varje processägare måste: Identifiera potentiella risker Utvärdera sannolikheten av risken Planera aktiviteter för att minska eller eliminera risken Förstå konsekvensen / sårbarheten av risken Planera för att mildra kvarvarande risker Identifiera indikatorer för övervakning och att initiera plan för att hantera konsekvens

18 Hans Eskemyr2007-03-17 Riskhantering

19 Hans Eskemyr2007-03-17 MOF Continuous Improvement Roadmap Hur kommer vi dit? När är vi framme? Var är vi nu? Var vill vi vara?

20 Hans Eskemyr2007-03-17 Infrastructure Optimization IT personal upptagna med eldsläckning Användare skapar egna lösningar IT personal utbildade i best practice, exvis MOF, ITIL, etc. Användare vill ha grundläggande IT- tjänster IT personalen hanterar effektiva, kontrollerade miljöer Användare har de rätt verktyg, hög tillgänglig- het och tillgång till info IT är en strategisk resurs Användare ser IT som en partner och katalysator för affärsprocesser IT processer ej definierade Hög komplexitet pga dåliga processer och minimal central kontroll Central administration av säkerhet Standardarbetsplats används, dock ej genomgående SLA kopplade till affärsbehov Tydliga och genomgående använda standarder, säkerhet, processer (MOF, ITIL) Ständig förbättring en del av kulturen Information lättåtkomlig och säker överallt Versioner och release- status på PC okänd Ingen gemensam struktur för åtkomst Flera katalogtjänster för autentisering Viss automation för distribution av program Automatisk identitets- och tillgångshantering Automatiserad system management Självbetjäning och karantänzoner används av systemen för att säkerställa efterlevnad och hög tillgänglighet


Ladda ner ppt "Hans Eskemyr2007-03-17 Lite sånt vi redan vet Världen vi lever i förändras allt snabbare Verksamheten står inför utmaningar och måste kunna anpassa sig."

Liknande presentationer


Google-annonser