Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖTP-spåret Sambruksplattformen upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-12-01/02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖTP-spåret Sambruksplattformen upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-12-01/02."— Presentationens avskrift:

1 ÖTP-spåret Sambruksplattformen upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-12-01/02

2 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

3 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

4 Konkreta leveranser OCH kontinuitet Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Nästa e-tjänst... ÖTP-delar... Uppsyn

5 ”Gul-lapps-övning”: Kandidater till aktiviteter inom ÖTP 2005 34Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO Poäng:21+0+13+0 16Integrationsstrategi/lösningar 0+5+11+0 13Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 1+5+3+4 11Workflow 8+0+3+0 6Medborgarportal 5+1+0+0 8Web Services 0+0+3+5 3E-blankett 0+3+0+0

6 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

7 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett Specifika aktiviteter 2005 Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005 Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005

8 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

9 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

10 E-blankett vs interaktiv webb-appl. De två huvudvarianterna av e-tjänster: –E-blankett Ex: www.kontakten.se (nu nerlagd), tjänster i Infratjänsten, vissa av SignOn:s tjänster –Interaktiv webb-applikation Ex: www.foretagsregistrering.se (delvis), www.nacka24.nacka.se, internetbankerna, försäkringsbolagen, webb-butiker

11 Extremerna E-blankettWebb-blankettInteraktiv webb-applikation Ofta blankett- hotell, snabbare att införa. Ibland verkligt dålig datavalidering, komplicerat ordna förifyllnad eller online- validering. Ibland krångliga produkter som Acrobat. Viss likhet med e-blankett. Ofta tjänste-hotell. Eventuell förifyllnad, eventuell validering. Inlåsning i verktyg. Html istället för t ex Acrobat. Kan ge tät koppling med verksamhets- applikation Kan ge god användbarhet/ ergonomi. Html. Kräver förvaltning.

12 E-blanketts-tratten konceptuellt Scanning Andra källor E-blanketter Grov-indatakontroll Grov-komplettering Handläggning steg 1 Handläggning steg n... Beslut Meddela beslutet UtskickBrev, e-post etcMina Sidor Verksam- hets- appli- kation Mottagning

13 Interaktiv webb-appl konceptuellt Scanning Andra källor E-blanketter Grov-indatakontroll Grov-komplettering Handläggning steg 1 Handläggning steg n... Beslut Meddela beslutet UtskickBrev, e-post etcMina Sidor Verksam- hets- appli- kation Interaktiv webb-appl Stark data- validering Ev länkning Mottagning

14 Indatakvalitet Medborgarservice –Tvingas fylla i en massa saker som myndigheterna redan vet –Tvingas följa trassliga telefontider under arbetstid –Ingen överblick över ärendena Effektivitets- förstörare: –Kompletteringar Dålig indatakvalitet –Telefonsamtal Medb frågar om status Handl jagar medb

15 Indatakvalitet Problembild vid alltför simpla formulär –Trol ej anpassning av användardialog successivt efter vad som tidigare kryssats i (dvs ”logiskt döda fält” fortfarande ifyllbara) –Trol ej presentation av strikt korrekta värdeförråd (t ex drop-down-listor) – vem ska översätta ”Gymnasiet i Lidköping” till ”Lidköpings gymnasium”... –Trol ej verksamhetslogik som tätt samverkar med användargränssnittet –Trol ej stark indatavalidering

16 E-tjänst Ny webb- applikation Register- hållande myndighet etc e-leg / e-underskr- koll etc Existerande verksamhets- applikation Interaktiv web-appl Anpassnings- skikt (med adaptrar) = E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services) = Anpassnings-logik = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst Medborgare Företag Handläggare etc Interaktiv web- app med viss vsh- logik och stark online-validering

17 E-blankett, webb-blankett etc Enligt vad t ex Infratj. erbjuder Medborgare Företag Handläggare etc Existerande verksamhets- applikation = E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services) = Anpassnings-logik = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst För sällan-ärenden. Enkel blankett, ev med viss förifyllnad och viss enkel validering Kom- mun- webb Mina Sidor Global webb- appl via Infratjänsten Följa ärende- historik e-leg / e-underskr- koll etc Register- hållande myndighet etc Ankomst- stämpling, notifiering mm mm Trol. ej Sköts av Infratj. Trol. ej, möjligen förifyllnads- data Trol. ej, snarare inloggn via E-blank-hotell etc Sköts trol. av Infratj. Sköts trol. av Infratj. Kö behövs. Anpassnings- skikt (med adaptrar) E-blankett t ex Infratjänsten Mottagning/ Utskick

18 Hypotetisk detalj-jämförelse upphandling Bistånd Mott/Utsk/MinaSidorNejJa AnvändargränssnittInteraktiv web-app (relativt stor del)eBlankett-utveckling samt hotellkostnad (trol relativt liten del) Sofia-adapterJa (relativt liten del *)Ja (relativt liten del *) + ev förifyllnad WM Omsorg-adapterJa (relativt liten del *)Ja (relativt liten del *) + ev förifyllnad Procapita-adapterJa (relativt liten del *)Ja (relativt liten del *) + ev förifyllnad ISOX-adapter mfl...Ja (relativt liten del *)Ja (relativt liten del *) + ev förifyllnad RFV-SHS-adapter (tunn)Ja (liten del)Ja (mindre del, förifyllnad, oklart hur) CSN-SHS-adapter (tunn)Ja (liten del)Ja (mindre del, förifyllnad, oklart hur) eID-legimitation-adapterJa (relativt liten del)Nej, torde redan ingå i hotellet eID-underskrift-adapterJa (relativt liten del)Nej, torde redan ingå i hotellet Ägs/bekostas:Bekostas med skr-sydd utv och ägs sedan av Sambruk Bekostas av månads/trafik-avg, ägs av infratjänsteleverantör ? Upphandling av skräddarsydd utveckling Avrop av Infratjänst för eBlankett- hotell samt Mott/Utsk/MinaSidor samt avrop av ev mindre skräddarsydd utv? *) Om det går på vetttigt sätt få resp std-syst-lev att leverera, oklart läge. ELLER kan vara gammaldags batchlösning!

19 Sammanfattning för & emot E-blankett +Bra för sällan-ärenden +Billigare utveckling +Införandetid +Efterliknar pappersflöden –Risk för rörig användbarhet/ergonomi –Ofta ej helt online –Vanligen dålig indatakvalitet, kanske inte höjer effektiviteten mycket –Efterliknar pappersflöden –Inlåsning i E-blankett-produkt och/eller blanketthotell Interaktiv webb-appl +Bra för ofta-ärenden –Dyrare utveckling –Införandetid –Behöver annan inkoppling i verks-appl +Bra användbarhet/ergonomi +Kan vara helt online +Kan ge god indatakvalitet och därmed bättre effektivisering +Asfalterar inte kostigarna –Krävs förvaltning av appl

20 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

21 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

22 E-tjänst Bistånd Ny webb- applikation Medborgare Företag Handläggareetc Handläggareetc Register- hållande myndighet etc e-leg / e-underskr- koll etc Existerande verksamhets- applikation Anpassnings- skikt (med integrations- logik) Online- anrop Batchvis / Online-anrop Online-anrop för authentication/ identifiering Inloggning med eID Härigenom hanteras även authorisation/roll RFV / CSN eID Interaktiv web- app med viss vsh- logik och stark online-validering Bistånd – inget extra katalog- behov = E-tjänstens definierade nyttomeddelanden (anrop via Web Services) = Anpassnings-logik = Proprietära/specifika anrop per verksamhets- applikation/tjänst

23 Användarkatalog/roller/ metakatalog/eID/SingleSingOn... Gigantiskt problem- område –Dels administration av användarinfo –Dels trassel för användarna att logga in mm –Dels kostnader –Dels säkerhetsproblem (se bl a ”Säkerhets- klassning e-tjänster” 2004) Lösningar? –Ofta tyvärr dyra –Ger ibland inlåsning –Införandebeslut måste jämföras med effektivitetsvinsten –Utvecklingen går dock framåt

24 Nu? Bistånd behövde inget jätteavancerat Men behovet börjar ”flåsa oss i nacken” Bör utredas (utgöra aktivitet inom ÖTP 2005)

25 Sambruk fokuserar på e-tjänster... eID Enkel identifiering (vid låga/moderata säkerhetskrav) Kommuninvånar-register Roll-katalog (”stor” produkt” – enklare LDAP-införande) Infratjänsten Brandväggshantering

26 Ambitionsnivåer SingleSignOn – logga in flera gånger (dock kanske samma user/pw/eID)? Klara många leverantörer av CM-verktyg, webb-servrar, portal-servrar, app-servrar Metakatalog, mest för internt bruk? Använda vår upphandlingsmakt för att successivt få öppnare ”stuprör”

27 Open Source inom katalogområdet Bengt-Åke Boman / Anders Liling

28 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

29 Arbetsflödeshantering – process-stöd – workflow De flesta av kommunernas ärendetyper (verksamhetsprocesser) kan beskrivas som arbetsflöden Workflow-system skulle kunna ha stor potential – både front-end och back-end

30 Workflow-typer T ex Engagemangsbild för en kunds alla förhållanden hos leverantören – ”front-end-workflow”. Traditonellt sett dokumenthantering och workflow nära användaren Eller integrerad supply chain management eller att förse bokföringen med info – ”back-end-workflow”. Traditionellt sett ofta ingående i det man kallat EAI, Enterprise Application Integration Std.syst A Std.syst B Skr.sytt. syst C Engage- mangs- bild Front- end- workfl Bokf- syst Back- end- workfl

31 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag Handläggare etc Register- hållande myndighet etc Existerande verksam- hets-applikation Ev. processtöd Ofta torde endast ev. tillkommande processtöd ligga här I vissa fall ska man samverka med processer hos ”annan part” Ofta torde huvudsakligt processtöd ligga här idag Workflow och processer, idag Helst inte process-stöd här Ev. proces- stöd

32 Bryta ut? Men verksamhetsapplikationernas workflow idag verkar egentligen ganska enkelt... ginge det att bryta ut till separat workflowmotor? Hur ”söver man ner” existerande stuprörsapplikationers inbyggda workflow i så fall?

33 E-tjänst Ny webb- applikation Medborgare Företag Handläggare etc Register- hållande myndighet etc Existerande verksam- hets-applikation Ev. processtöd Workflow och processer, strax? Ev. proces- stöd Workflow-motor Processtöd Kan huvudsakligt processtöd ligga här strax? ? ?

34 Front-end vs back-end Idag är dessa ofta två världar t ex: –WM-Data LEX front-end –MS BizTalk back-end Få produkter klarar båda sakerna

35 Samverkan? Funkar detta? Master-workflow? Back-end? Ärendet initieras av medborgare t ex på webb Workflow- beslut Stuprörs- appl Handläggare Manuella steg Workflow- beslut Dok-hant inkl front-end workflow Ärendet klart – beslut meddelas

36 Workflowstyrningen Risk för inlåsning i workflow-verktyget BPEL, standard för workflow (dock endast för Web Services) Brukar behövas –Adaptrar –Skräddarsydda plug-ins Ofta tät samverkan med EAI (integration)

37 Vad klarar vi nu med ”ren” workflow istället för stuprörs-appl? Användargränssnitt kan vi klara med webb- blanketter eller ”tunnare” interaktiva webb-appl Verksamhetslogiken – flödesstyrningen klarar vi med workflow-motorn Men hur/var lagrar vi datat?

38 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

39 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

40 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

41 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

42 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

43 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

44 Programpunkter 1300 Inledning och presentation av samtliga deltagare 1315 Återkoppling från 2004-11-10 ÖTP workshop 1330 Förslag/diskussion ÖTP:s verksamhetsplan 2005 1400 Kort jämförelse interaktiv webb-appl. och eBlankett 1430 Fika 1500 Användar- och rollkatalog för medborgare 1545 Eliminera stuprörsappl. med workflow? 1630 Övriga frågor 1700 Slut för dagen 08.00Fortsatt diskussion efter att man “sovit på saken 08.30Sammanfattning och hur går vi vidare 09.00Förbered presentation av ÖTP projekt för hela gruppen 09.30Kaffe 10.00Presentationer

45 Sven-Håkan Olsson Sambruk/ÖTP 0708 – 84 01 34 sven-hakan.olsson@definitivus.se OETP_bilder_1-2dec04_v10.ppt


Ladda ner ppt "ÖTP-spåret Sambruksplattformen upptaktsmöte Öppen Teknisk Plattform – ÖTP 2004-12-01/02."

Liknande presentationer


Google-annonser