Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grön Flagg Praktiskt och effektivt verktyg för miljöfostran © Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry & Natur och Miljö rf 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grön Flagg Praktiskt och effektivt verktyg för miljöfostran © Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry & Natur och Miljö rf 2012."— Presentationens avskrift:

1 Grön Flagg Praktiskt och effektivt verktyg för miljöfostran © Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry & Natur och Miljö rf 2012

2 Den nationella strategin för fostran och utbildning för hållbar utveckling fastställdes 2006 av utbildningssektionen vid Kommittén för Hållbar utveckling, som verkar under Miljöministeriet. Ett mål i strategin är att 15 % av daghemmen, skolorna och läroinrättningarna har fått en extern utmärkelse (Grön Flagg) eller ett certifikat över sin verksamhet för hållbar utveckling före utgången av 2014. Ifall målen uppnås betyder det för Grön Flaggs del att programmet har 1000 deltagare år 2014. FRAMTIDSVISIONER

3 FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Programmet förverkligar läroplanens målsättningar Aktivt medborgarskap, Hållbar framtid och flera andra ämneshelheters målsättningar.

4 I Grön Flagg-programmet deltar i Finland Ca 300 daghem, skolor och läroinrättningar Över 85 000 barn, ungdomar och vuxna  Programmets inverkan sträcker sig ännu längre GRÖN FLAGG Företag Skolans elever och personal Familjer Grannskolor Ämbetsverk Institutioner

5 Grön Flagg är en del av det internationella Eco- Schools -programmet Takorganisationen för Eco-Schools är Foundation for Environmental Education (FEE). I Eco-Schools verksamheten deltar 47 länder 35 000 daghem, skolor och läroanstalter 10 miljoner barn och ungdomar INTERNATIONELLA ECO-SCHOOLS -PROGRAMMET

6 Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f. (Sykse) har anpassat Eco-Schools -programmet till finska förhållanden och ansvarar för programmets verksamhet i Finland. Natur och Miljö r.f. (NoM) administrerar Grön Flagg på svenska. NoM är den svenskspråkiga riksorganisationen för miljövård. Verksamheten omfattar bl.a. kampanjer, läger och publikationsverksamhet. NoM upprätthåller två naturskolor och ger ut tidskriften Finlands Natur. SYKSE OCH NATUR OCH MILJÖ

7 Deltagande: Barn och unga planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten Fostran för hållbar utveckling integrerat i vardagen Minskning av miljöbelastningen Fortsatt utveckling: Långsiktighet och planmässighet Samarbete med det omgivande samhället PRINCIPER

8 Grön Flagg fungerar p.g.a. Projekt med avgränsade teman En verksamhetsmodell för ständig utveckling Fortgående stöd PRAKTISKT OCH EFFEKTIVT VERKTYG

9 GRUNDTEMAN Vatten Energi Minskning avfall ÖVRIGA TEMAN Närmiljön Hållbar konsumtion Vårt gemensamma jordklot SEX TEMAN

10 Temat bearbetas ur olika synvinklar under projektets gång: Kunskap: integrering i läroämnen, projekt Upplevelser: konst, handarbete, besök, utfärder Aktivitet: rutiner som minskar på miljöbelastningen SEX TEMAN

11 Grön Flagg verksamheten skall inledas med något av de tre internationella grundteman vatten, energi eller minskning av avfall Förflyttning till nivån för Hållbar Grön Flagg förutsätter minst tre olika förverkligade och godkända Grön Flagg-projekt, alla med olika teman. Minst två av projektens teman skall vara något av de tre grundteman. SEX TEMAN

12 Grön Flagg baserar sig på principen om ständig förbättring, som härstammar från kvalitets- och miljömärkningssystem. I Grön Flagg är principen förädlad till att betjäna utvecklingsprojekt inom pedagogiken. STÄNDIG UTVECKLING

13 Verksamhetsplan Mål Kartläggning Tema Miljöråd och -team Verksamhet Rapportering Slutkartläggning

14 FORTSATT STÖD Från Natur och Miljö r.f. Grön Flagg-materialmapp och information Utvärdering av verksamhetsplan och slutrapport Nyhetsbrev 6 ggr under läsåret (Sykse)‏ Rådgivning Utbildningstillfällen och seminarier Möjlighet till internationellt samarbete via Eco- Schools nätverket

15 FORTSATT STÖD Lokala främjare stöder verksamheten (6 svenskspråkiga främjare)‏ Utbildning och träffar Rådgivning Besök hos deltagarna

16 KRITERIER Grön Flagg-programmet har kriterier, som baserar sig på det internationella Eco-Schools- programmets principer. Daghemmets/skolans Grön Flagg-projekt utvärderas på basen av dessa kriterier. Med kriteriernas hjälp utvärderas bl.a. verksamhetens kvalitet, kontinuitet och målinriktning och barnens/elevernas deltagande.

17 VERKSAMHETENS RESULTAT Grön Flagg-verksamheten ger resultat inom: Ekologisk Social och Ekonomisk hållbarhet

18 VERKSAMHETENS RESULTAT Vattenförbrukningen har minskat betydligt. En del av deltagarna har minskat sin förbrukning med över 40%. Vattenanvändningen har minskat bl.a. genom nya sätt att tvätta händerna att äta tallriken ren förnyade städmetoder att reparera läckande kranar 1. Ekologisk hållbarhet

19 VERKSAMHETENS RESULTAT Energikonsumtionen har många daghem och skolor lyckats minska med över tio procent. Minskningen har uppnåtts bl.a. genom Att släcka onödiga lampor och apparater Effektivera vädringen Sänka rumstemperaturen 1. Ekologisk hållbarhet

20 Minskning av avfall Avfallsmängderna som förs till soptippen har minskat betydligt hos alla daghem och skolor som är med i programmet. Det här har skett genom eftertänksamhet i konsumtionen, återanvändning och sortering. VERKSAMHETENS RESULTAT 1. Ekologisk hållbarhet

21 VERKSAMHETENS RESULTAT Verksamhetsmodellen visar hur ni kan utveckla den sociala hållbarheten: Barnens och ungdomarnas deltagande – aktivt medborgarskap Utökat samarbete mellan lärarna Samarbete med det omgivande samhället Samhällelig påverkan 2. Social hållbarhet

22 VERKSAMHETENS RESULTAT Som ett resultat av verksamheten uppstår betydliga ekonomiska inbesparingar Investeringar Avfallsavgifter Elräkningar Fastighetens energikonsumtion Vattenavgifter 3. Ekonomiskt hållbarhet

23 ATT DELTA I GRÖN FLAGG PROGRAMMET Vad krävs? Vad ger det? Deltagaravgifter

24 ATT DELTA Fortlöpande verksamhet Barnens/ungdomarnas insats viktig i alla skeden! Nytt tema och nya målsättningar i varje projekt Bestående förändringar i verksamhetsrutinerna Verksamhet för hållbar utveckling som en del av vardagen ”Vad krävs?”

25 ATT DELTA En fungerande och inspirerande modell Färdigt material med tips på verksamhet Stöd för fostran i hållbar utveckling och för att utveckla miljöprogram Rådgivning, utbildning, utvärdering Gemenskap Positiv publicitet Internationella kontakter ”Vad ger det?”

26 ATT DELTA Deltagaren sätter upp sina egna mål och planerar sin verksamhet Programmets verksamhetsmodell och kriterier visar vägen till en framgångsrik verksamhet Passar såväl daghem som yrkesläroanstalt Flaggan förutsätter och certifierar en högklassig verksamhet! Precis men flexibel

27 ATT DELTA Sykse och Natur och Miljö är ideella föreningar, som inte eftersträvar vinst. Grön Flagg finansieras med understöd från miljö- och undervisningsministerierna och samarbetspartner samt med läsårsavgifter. Deltagaravgifter 2012-2013 Högst 100 barn/unga250 € Över 100 barn/unga 500 € Hållbar Grön Flagg100 € Läsårsavgifter

28 ATT DELTA Läsårsavgiften täcker: Grön Flagg-mappen och nya material Nyhetsbrevet (6 nr/år)‏ Rådgivnining per telefon och e-post Skriftlig utvärdering av verksamheten Den Gröna flaggan (inhemsk, av god kvalitet)‏ Eco-Schools-avgiften och internationella tjänster Tidskriften Finlands Natur (6 nr/år)‏ Sykses tidskrift Ympäristökasvattaja (4 nr/år) Rabatt på Sykses utbildningar Läsårsavgifter

29 TILLÄGGSINFORMATION OCH ANMÄLNING Anmälningsblanketten finns på www.naturochmiljo.fi  Grön Flagg Natur och Miljö r.f. GF-koordinator Maria Aroluoma E-post: gronflagg@naturochmiljo.fi Tfn: (045) 2700 312


Ladda ner ppt "Grön Flagg Praktiskt och effektivt verktyg för miljöfostran © Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry & Natur och Miljö rf 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser