Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kenneth Ericson 2008-09-23. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Länsstyrelsen konferens Borlänge 25/9 Rakel - Sambruk - Sammanhang.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kenneth Ericson 2008-09-23. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Länsstyrelsen konferens Borlänge 25/9 Rakel - Sambruk - Sammanhang."— Presentationens avskrift:

1 1 Kenneth Ericson 2008-09-23

2 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Länsstyrelsen konferens Borlänge 25/9 Rakel - Sambruk - Sammanhang -

3 3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Rakel, en resa från svartvitt till digital-TV, var befinner du dig?

4 4 Ambitionen är att förmedla en lägesbild, där Rakel där Rakel sätts in i ett sammanhang, som beskriver intressanta organisatoriska möjligheter genom nyttjandet av modern IT-teknik, varav Rakel är en varav Rakel är endelkomponent. bara

5 5 Rakel som pratlåda då du tittar på ”Hylands hörna” i svartvitt Ditt / Kommunens vägval Rakel inordnat som en del av ett digitalt sammanhang Alternativt

6 6 Rakel för mig innebär: En comradio En mobiltelefon Digital teknik = t ex samtal i grupper Rakel införs! Kostnaden är bestämd! Avgiftsmodellen = Utmaningen = Utmaningen Gillar läget!! Ser framåt!! I samma apparat Det analoga släcks ner! &

7 7

8 8

9 9 …sammanhang…..förmåga att hantera kriser… …effektivisering… …samordning… …kommunledningen… …tekniska förvaltningar… …äldreomsorg… …skolan… …mervärde…

10 10

11 11

12 12 - Överskrid (antals-)avgiftstaket Utmaningar - Se kommunövergripande - Våga pröva nya vägar Agera….. Påverka….. Nu….. - Granska sammanhangen

13 13 ATT HUR Staten SKL Rollspelet

14 14 SOS Alarm, Securitas, m. Nu; splittrad bild - okänd kostnad InbrottHiss Brand Pump Trygghets-larm m.m. Åtgärder Larmöverföring i dag

15 15 Sammanhanget Teknisk övervakning Nå´t händer Kommunika- tionsenhet Larmöverföring Åtgärdsan- passning Sambruk Resurssam- ordning Rakel Rakel är bara en del i larmöverföringskedjan. Mina damer och herrar, får jag be om största möjliga tystnad… jag har nå´t viktigt att avslöja.

16 16 Teknisk övervakning Nå´t händer Kommunika- tionsenhet Samordning Åtgärdsan- passning Sambruk Resurssam- ordning Rakel - Vägval - Latmansvarianten - Lej bort allt till extern entreprenör

17 17 - Alternativt - Välj själv vilka delar Du / Kommunen vill ta Eget ansvar för Upphandla de tjänster Du & Upphandla de tjänster Du vill komplettera med Teknisk övervakning Nå´t händer Kommunika- tionsenhet Samordning Åtgärdsan- passning Sambruk Resurssam- ordning Rakel

18 18 Tycker du att det är okey att det tar 8 minuter och 57 sekunder i snitt att larma räddningstjänsten på IVPA-uppdrag? i snitt att larma räddningstjänsten på IVPA-uppdrag? Frågor att fundera över? Tycker du att det är okey med hanteringstider på Tycker du att det är okey med hanteringstider på 3 minuter och 59 sekunder i snitt vid larm av räddningstjänst till trafikolyckor? - Så har det varit vid 39 tillfällen i Alingsås, perioden 08-01-01 -- 08-06-30! 08-01-01 -- 08-06-30! - Så har det varit vid 35 tillfällen i Öckerö, perioden 08-01-01 -- 08-09-01! Hur står det till i Din kommun? - Se sammanhanget -

19 19 En minuts fördröjning = 6000 kr i snitt för alla räddningsinsatser inkl automatiska brandlarm Rädda liv genom HLR efter 12 – 15 minuter näst intill omöjligt 3 minuter och 59 sekunder 8 minuter och 57 sekunder

20 20

21 21 ”Under 2008 undersöka möjlig- heterna till ett sambruk av jourer- na inom kommunen (ex: ÖBO AB, hemtjänst, va-jour och räddnings- tjänst) genom optimalt utnyttjande av digital IT-teknik, varav Rakel är en delkomponent” Kommunstyrelsens uppdrag till Kommunchefen Ks § 59, 08-05-06

22 22 Utredningsgrupp Eva Saletti, socialförv, samordnare Jonas Andersson, ÖBO AB Jan Ekström, IT Erling Eriksson, Riskhanteringsenh Stefan Ågren, Samhällsbyggnad

23 23 - - Sammanställa kostnader som kommunförvaltningen och ÖBO AB har i dag för larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera. - - Ta del av IT-teknik som kan administrera all form av teknisk övervakning som förekommer inom kommunens och ÖBO:s verksamhetsområden samt analysera kostnad/nyttan med sådan teknik. - - Ta del av erfarenheter från kommuner och myndigheter där digital IT-teknik används för samordning av inkommande larm från olika övervakningssystem. - - Ta del av erfarenheter som hittills framkommit från organisationer som påbörjat införandet av Rakel. - - Ge exempel på organisatoriska samverkansfördelar som kan uppnås genom att införa Rakel som ett verktyg för att skapa samtalsgrupper där man knyter samman befintliga jour- och beredskapsresurser. - - Se över möjligheterna att minska anlitandet av larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera. Utredningsuppdragen

24 24 Sammanställa kostnader som kommunförvaltningen och ÖBO AB har i dag för larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera.

25 25 Ta del av IT-teknik som kan administrera all form av teknisk övervakning som förekommer inom kommunens och ÖBO:s verksamhetsområden samt analysera kostnad/nyttan med sådan teknik. med sådan teknik.

26 26 Ta del av erfarenheter från kommuner och myndigheter där digital IT-teknik används för samordning av inkommande larm från olika övervaknings- system.

27 27 Ta del av erfarenheter som hittills framkommit från organisationer som påbörjat införandet av Rakel. införandet av Rakel.

28 28 Ge exempel på organisatoriska samverkansfördelar som kan uppnås genom att införa Rakel som ett verktyg för att skapa samtalsgrupper där man knyter samman befintliga jour- och beredskapsresurser.

29 29 Se över möjligheterna att minska anlitandet av larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera

30 30 Kommun(ika- tionsenhet)InbrottHiss Brand Pump Trygghets-larm m.m. 112 (SOS Alarm) / Egen regi Andra alternativ Åtgärder ”via Rakel” Framtid - brukarperspektiv

31 31 Stöd till kommuner och landsting ”Reseledarteam” Kommunala + ”Lyhörda” ”Guider” Länsstyrelser Resmåls- erbjudanden -Rosersberg -Revinge -Sandö + Org- & verk- samhetsexempel - Mobila Guider - Länsvis - Nätverk - Dagens samhälle - De goda exemplen - Guideerbjudanden till Kommuner & Landsting Exempel Nyköping Rättvik Åsele Tjörn Kalmar Stenungsund Halland Öckerö m fl - Idéer och funderingar - ? ! ?

32 32 Visioner för år 2013 Visioner för år 2013 - I landets kommuner finns 21 396 Rakelabonnemang Rakelabonnemang, ingen kommun, ingen kommun fick ”Svarte-Petter” fick ”Svarte-Petter” - Kommunen har full koll på sina jour- och beredskapsuppdrag - Entreprenörer konkurrerar om larm- överföringstjänster Sambruk av jour- och beredskap med stöd av Rakel visade sig lönsamt och lade grunden för den goda krisberedskapsförmågan, samt vet, samt vet kostnaden kostnaden, 45 sekunders, 45 sekunders hanteringstid är åter norm hanteringstid är åter norm !

33 33 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan www.skl.se/trygghetS L U T !

34 34 * Fördelar med samtalsgrupper * Minska beroendet * Dagens kostnader * Teknikövervakning i egen server * Erfarenheter av sådan samordning * Erfarenheter från Rakel UTREDNINGSUPPDRAG Ingvar TH Karlsson Kommunchef Öckerö kommun

35 35 Smarta IT-lösningar 2008 Öckerökommun IT-Enheten Nya eller nygamla IT-lösningar. IP-telefoni Mobilt bredband Trådlöst Trender inom kommunal IT Open Source Nya prylar IP-telefoni IP-telefoni Såfungerar det Internet Hemanvändare Verksamhetmed IP-växel Hemanvändare Verksamhetmed traditionell växel Tjänsteföretag som förmedlarIPtelefoni Internet anslutning Tjänsteföretag som förmedlarIPtelefoni Mobilt bredband Internet Stationär dator Bärbar datormed inbyggd mobilanslutning Mobiltelefon Mobiltelefoni mast Internetanslutning Tjänsteföretag som förmedlar mobiltelefoni ochInternet Trådlöst Stationär dator i fastnärverk Bärbar datori trådlöst nätverk Kommunikations- enhet Server Sändare/ mottagare Internet Trender inom kommunal IT Sambruk Distansanslutnasystem Gemensamma hårdvaruresurser Gemensamma upphandlingar Strängare krav påleverantörer avseende kompatibilitet Trådlöst och bärbart Iskolan Ivården Open Source Open source,öppen källkodär framtagen av olika grupper av användare och syftar till att ge tillgång till programkod som inte ligger under”Copyright” Program baserade påÖKär ofta men inte alltid billigareän vanliga program. Ibland rentav gratis. Fördelarna medÖKär priset, nackdelen att det finns en risk att man skaffar mindre effektiva lösningar eller kan ha svårt att fåservice. Påsenare tid har flera av de stora programvaruföretagen börjat ge utomstående tillgång till sina program-koder för att kunna följa med i Open Source trenden. Dock har man inte sänkt sina priser påde färdiga programmen. Nya prylar Lättvikts bärbara datorer Mediaspelare Ny generation mobiltelefoner Interaktivt whiteboard Billigare projektorer Interaktivitet mellan samtliga ovanstående Den“nya”IT-miljön Bärbar dator i trådlöst nätverk Server Sändare / mottagare Internet Stationär dator i fast närverk Bärbar dator med inbyggd mobilanslutning Mobiltelefon Mobiltelefoni mast Fysisk placering i Öckerö kommun Kommunikations- enhet

36 36

37 37

38 38


Ladda ner ppt "1 Kenneth Ericson 2008-09-23. 2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Länsstyrelsen konferens Borlänge 25/9 Rakel - Sambruk - Sammanhang."

Liknande presentationer


Google-annonser