Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kenneth Ericson 2008-09-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kenneth Ericson 2008-09-23."— Presentationens avskrift:

1 Kenneth Ericson

2 Länsstyrelsen konferens
Borlänge 25/9 Rakel - Sambruk - Sammanhang -

3 Rakel, en resa från svartvitt till digital-TV , var befinner du dig?

4 bara Ambitionen är att förmedla en lägesbild, där Rakel
sätts in i ett sammanhang, som beskriver intressanta organisatoriska möjligheter genom nyttjandet av modern IT-teknik, varav Rakel är en delkomponent. bara

5 Rakel som pratlåda då du tittar på ”Hylands hörna” i svartvitt
Ditt / Kommunens vägval Rakel inordnat som en del av ett digitalt sammanhang Alternativt Rakel som pratlåda då du tittar på ”Hylands hörna” i svartvitt

6 & Avgiftsmodellen = Utmaningen Rakel för mig innebär: En comradio
I samma apparat En mobiltelefon Digital teknik = t ex samtal i grupper Rakel införs! Det analoga släcks ner! Kostnaden är bestämd! Gillar läget!! Ser framåt!! & Avgiftsmodellen = Utmaningen

7

8

9 …sammanhang… …skolan… ..förmåga att hantera kriser… …mervärde… …äldreomsorg… …kommunledningen… …samordning… …tekniska förvaltningar… …effektivisering…

10

11

12 - Överskrid (antals-)avgiftstaket
Utmaningar - Överskrid (antals-)avgiftstaket - Se kommunövergripande - Granska sammanhangen - Våga pröva nya vägar Agera….. Påverka….. Nu…..

13 Rollspelet Staten SKL ATT HUR

14 Larmöverföring i dag Nu; splittrad bild - okänd kostnad
Inbrott Hiss Brand Pump Trygghets- larm m.m. Åtgärder SOS Alarm, Securitas, m. m. Larmöverföring i dag

15 Sammanhanget Teknisk övervakning Kommunika- tionsenhet Åtgärdsan-
passning Resurssam- ordning Nå´t händer Larmöverföring Sambruk Rakel Mina damer och herrar, får jag be om största möjliga tystnad… jag har nå´t viktigt att avslöja. Rakel är bara en del i larmöverföringskedjan.

16 - Vägval - Latmansvarianten - Lej bort allt till extern entreprenör
Teknisk övervakning Nå´t händer Kommunika- tionsenhet Samordning Åtgärdsan- passning Sambruk Resurssam- ordning Rakel Latmansvarianten - Lej bort allt till extern entreprenör

17 Välj själv vilka delar Du / Kommunen & Upphandla de tjänster Du
- Alternativt - Teknisk övervakning Nå´t händer Kommunika- tionsenhet Samordning Åtgärdsan- passning Sambruk Resurssam- ordning Rakel Välj själv vilka delar Du / Kommunen vill ta Eget ansvar för & Upphandla de tjänster Du vill komplettera med

18 - Se sammanhanget - Frågor att fundera över?
Tycker du att det är okey med hanteringstider på 3 minuter och 59 sekunder i snitt vid larm av räddningstjänst till trafikolyckor? Så har det varit vid 39 tillfällen i Alingsås, perioden ! - Se sammanhanget - Tycker du att det är okey att det tar 8 minuter och 57 sekunder i snitt att larma räddningstjänsten på IVPA-uppdrag? - Så har det varit vid 35 tillfällen i Öckerö, perioden ! Hur står det till i Din kommun?

19 efter 12 – 15 minuter näst intill omöjligt
Rädda liv genom HLR efter 12 – 15 minuter näst intill omöjligt 3 minuter och 59 sekunder En minuts fördröjning = 6000 kr i snitt för alla räddningsinsatser inkl automatiska brandlarm 8 minuter och 57 sekunder

20

21 ”Under 2008 undersöka möjlig- heterna till ett sambruk av jourer-
Kommunstyrelsens uppdrag till Kommunchefen ”Under 2008 undersöka möjlig- heterna till ett sambruk av jourer- na inom kommunen (ex: ÖBO AB, hemtjänst, va-jour och räddnings- tjänst) genom optimalt utnyttjande av digital IT-teknik, varav Rakel är en delkomponent” Ks § 59,

22 Utredningsgrupp Eva Saletti, socialförv, samordnare Jonas Andersson, ÖBO AB Jan Ekström, IT Erling Eriksson, Riskhanteringsenh Stefan Ågren, Samhällsbyggnad

23 Utredningsuppdragen -  - Sammanställa kostnader som kommunförvaltningen och ÖBO AB har i dag för larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera. -  - Ta del av IT-teknik som kan administrera all form av teknisk övervakning som förekommer inom kommunens och ÖBO:s verksamhetsområden samt analysera kostnad/nyttan med sådan teknik. -  - Ta del av erfarenheter från kommuner och myndigheter där digital IT-teknik används för samordning av inkommande larm från olika övervakningssystem. -  - Ta del av erfarenheter som hittills framkommit från organisationer som påbörjat införandet av Rakel. -  - Ge exempel på organisatoriska samverkansfördelar som kan uppnås genom att införa Rakel som ett verktyg för att skapa samtalsgrupper där man knyter samman befintliga jour- och beredskapsresurser. -  - Se över möjligheterna att minska anlitandet av larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera.

24 Sammanställa kostnader som
kommunförvaltningen och ÖBO AB har i dag för larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera.

25 Ta del av IT-teknik som kan
administrera all form av teknisk övervakning som förekommer inom kommunens och ÖBO:s verksamhetsområden samt analysera kostnad/nyttan med sådan teknik.  

26 Ta del av erfarenheter från
kommuner och myndigheter där digital IT-teknik används för samordning av inkommande larm från olika övervaknings- system.

27 Ta del av erfarenheter som
hittills framkommit från organisationer som påbörjat införandet av Rakel.  

28 Ge exempel på organisatoriska
samverkansfördelar som kan uppnås genom att införa Rakel som ett verktyg för att skapa samtalsgrupper där man knyter samman befintliga jour- och beredskapsresurser.

29 Se över möjligheterna att
minska anlitandet av larmhanteringstjänster från SOS Alarm, Securitas, etcetera

30 Framtid - brukarperspektiv
Kommun(ika- tionsenhet) Inbrott Hiss Brand Pump Trygghets- larm m.m. Åtgärder ”via Rakel” 112 (SOS Alarm) / Egen regi Andra alternativ

31 ? ? ! Stöd till kommuner och landsting - Idéer och funderingar -
Exempel Nyköping Rättvik Åsele Tjörn Kalmar Stenungsund Halland Öckerö m fl ”Reseledarteam” Kommunala + ”Lyhörda” ”Guider” Länsstyrelser Resmåls- erbjudanden -Rosersberg -Revinge -Sandö + Org- & verk- samhetsexempel - Mobila Guider - Länsvis - Nätverk - Dagens samhälle - De goda exemplen - Guideerbjudanden till Kommuner & Landsting ? ? !

32 ! Sambruk av jour- och beredskap med stöd av Rakel visade sig
Visioner för år 2013 - I landets kommuner finns Rakelabonnemang , ingen kommun fick ”Svarte-Petter” - Kommunen har full koll på sina jour och beredskapsuppdrag , samt vet kostnaden - Entreprenörer konkurrerar om larm- överföringstjänster , 45 sekunders hanteringstid är åter norm Sambruk av jour- och beredskap med stöd av Rakel visade sig lönsamt och lade grunden för den goda krisberedskapsförmågan !

33 S L U T !

34 * Teknikövervakning i egen server
UTREDNINGSUPPDRAG * Dagens kostnader * Teknikövervakning i egen server * Erfarenheter av sådan samordning * Erfarenheter från Rakel * Fördelar med samtalsgrupper * Minska beroendet Ingvar TH Karlsson Kommunchef Öckerö kommun

35 Den “ nya ” IT - milj ö n Internet Open Source
Smarta IT - l ö sningar 2008 Ö cker kommun IT Enheten Nya eller nygamla IT - l ö sningar. IP telefoni Mobilt bredband Tr å dl st Trender inom kommunal IT Open Source Nya prylar IP - telefoni S å fungerar det Internet Hemanvändare Verksamhet med IP växel med traditionell växel Tjänsteföretag som förmedlar anslutning Mobilt bredband Internet Stationär dator Bärbar dator med inbyggd mobilanslutning Mobiltelefon Mobiltelefoni mast Internetanslutning Tjänsteföretag som förmedlar mobiltelefoni och Den nya IT - milj ö n Bärbar dator i trådlöst nätverk Server Sändare / mottagare Internet Stationär dator i fast närverk Bärbar dator med inbyggd mobilanslutning Mobiltelefon Mobiltelefoni mast Fysisk placering i Öckerö kommun Kommunikations enhet Tr å dl ö st Stationär dator i fast närverk Bärbar dator i trådlöst nätverk Kommunikations - enhet Server Sändare / mottagare Internet Trender inom kommunal IT Sambruk l Distansanslutna system Gemensamma h å rdvaruresurser Gemensamma upphandlingar Str ä ngare krav p leverant ö rer avseende kompatibilitet Tr dl st och b rbart I skolan v rden Open Source l Open source, ö ppen k ä llkod r framtagen av olika grupper av anv ndare och syftar till att ge tillg å ng till programkod som inte ligger under Copyright Program baserade p Ö K r ofta men inte alltid billigare n vanliga program. Ibland rentav gratis. F rdelarna med r priset, nackdelen att det finns en risk att man skaffar mindre effektiva l sningar eller kan ha sv rt att f service. P senare tid har flera av de stora programvaruf retagen b rjat ge utomst ende tillg ng till sina program - koder f r att kunna f lja med i Open Source trenden. Dock har man inte s nkt sina priser p de f rdiga programmen. Nya prylar Lättvikts bärbara datorer Mediaspelare Ny generation mobiltelefoner Interaktivt whiteboard Billigare projektorer Interaktivitet mellan samtliga ovanstående

36

37

38


Ladda ner ppt "Kenneth Ericson 2008-09-23."

Liknande presentationer


Google-annonser