Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inköp i förändring – Lägesrapport 2009-09-15 Mikael Wallgren Anders Kron

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inköp i förändring – Lägesrapport 2009-09-15 Mikael Wallgren Anders Kron"— Presentationens avskrift:

1 Inköp i förändring – Lägesrapport 2009-09-15 Mikael Wallgren Anders Kron http://kron-och-wallgren.webs.com/

2 Intervjuer Vi har nu genomfört 20 st. intervjuer Återstår 2 – 3 intervjuer med handelsföretag Branscher –Tjänstesektorn (12 hittills) –Tillverkande företag (7 hittills) Privat/offentlig(7 st offentliga, 12 st privata hittills) 3 VD-intervjuer och 19 inköpschefer ”Grovmanus” framtaget, under förädling Cases skall skrivas för de intervjuade företagen http://kron-och-wallgren.webs.com/

3 Nuvarande disposition InledningInköparens resa - Från förrådet till styrelserummet Kap 1 Inköp som en del av kärnverksamheten Kap 2Inköps plats i organisationen Kap 3Inköps olika roller och uppgifter Kap 4Styrning av inköp Kap 5Kompetens och egenskaper hos inköpare Kap 6Stöd för inköpsverksamheten Kap 7Framtidsfrågor för inköp http://kron-och-wallgren.webs.com/

4 Kapitel 1- Inköp som en del av kärnverksamheten Vad är kärnverksamhet? När är inköp en del av kärnverksamheten? –Inköps andel av förädlingsvärdet –Inköpsstrategins integration med övergripande strategi –Risknivån på inköp Effekter av att inköp tillhör kärnverksamheten –”Inköps positiva spiral” http://kron-och-wallgren.webs.com/

5 Kapitel 1- Inköpsstrategiernas utveckling Inköps andel i kärnaffären / Fokus på inköp Kontroll på inköpsverksamheten Hög X X ”Normalt” samband mellan fokus och kontrollbehov X LOU – ett specialfall ”LOU inget problem” ”LOU skapar problem” http://kron-och-wallgren.webs.com/

6 Kapitel 2 – Inköps plats i organisationen Lite inköpshistorik Var i organisationen finns inköp? Vad avgör inköps organisatoriska placering? Möjlighet att påverka status och placering i organisationen –Åtgärder som stärker inköps status och position http://kron-och-wallgren.webs.com/

7 Kapitel 3 – Inköps olika roller och uppgifter Vad är inköpsenhetens roll i en organisation och vilka uppgifter ansvarar man för? Vilken roll har inköp i de intervjuade organisationerna? –Från operativ till stödjande roll –Från stödjande till strategisk roll –Inköps strategiska roll –Nuläget i de intervjuade organisationerna Hur har rollen utvecklats / nya roller Koppling mellan inköps roll och kärnverksamheten Något om önskad roll och framtid –Konflikt i rollerna prispressare – affärsutvecklare –Indirekta inköp – den vita fläcken http://kron-och-wallgren.webs.com/

8 Kapitel 3 - Inköps olika roller och uppgifter Inköps mix av olika roller

9 Kapitel 3 - Inköps olika roller och uppgifter Om inköps andel av förädlingsvärdet är låg: blir rollen otydlig saknas fokus på att driva inköpsutveckling finns ingen drivkraft att arbeta med strategiska arbetsuppgifter leder till att inköp arbetar ännu mer operativt leder till ännu lägre status i organisationen leder till problem att rekrytera kompetenta medarbetare ger en ännu mer tillbakadragen plats i organisationen. ”Inköps negativa spiral” http://kron-och-wallgren.webs.com/

10 Kapitel 4 - Styrning av inköp Att mäta och styra inköp Vilken inköpsstyrning har man i de intervjuade organisationerna? Styrningen av själva inköpsenheten Samband mellan inköpsstyrning och integration med kärnverksamheten http://kron-och-wallgren.webs.com/

11 Kapitel 4 - Styrning av inköp Finns det något samband mellan styrning och rolluppfyllelse samt integration med affären? Producerande företag + vissa tjänsteföretag Tjänsteföretag i allmänhet Offentliga org, lyder under LOU 6 av de intervjuade företagen 3 av de intervjuade företagen 4 av de intervjuade företagen Inköpsstyrningen är integrerad med verksamhetsstyrningen i hela organisationen Styrtal finns för inköp, men de är ej utdistribuerade i organisationen Saknar tydlig inköpsstyrning http://kron-och-wallgren.webs.com/

12 Ledningens syn på inköp Inköps plats i organisationen Relevanta mätetal på inköp Inköp som en operativ och administrativ funktion Låg ställning, liten påverkan Antal order, administrativ ledtid, processer etc. Inköp som en kommersiell funktion Rapporterar till ledningenBesparingar, ROI-mått, inflationsuppföljning etc. Inköp som en del i den integrerade logistik- styrningen Inköp är integrerat med andra produktionsrelaterade funktioner Besparingar, kostnadsminskningar, leverantörssäkerhet, kassation, minskning av ledtider etc. Inköp som en strategisk verksamhetsfunktion Inköp finns med i högsta ledningen ”Bör-kostnader”, minskning av leverantörsbasen, nya lågkostnadsleverantörer, tidig involvering i projekt etc. Kapitel 4 - Styrning av inköp http://kron-och-wallgren.webs.com/

13 Kapitel 5 – Kompetens och egenskaper hos inköpare Historisk exposé –Bakgrund och nuläge Metoder för kompetensutveckling Teorier kring kompetenskrav på inköpsfunktionen Hur har kraven på inköp förändrats i samband med inköps förändrade roll? Kompetenser och personliga egenskaper hos inköparen Framtid http://kron-och-wallgren.webs.com/

14 Kapitel 5 - Inköps behov av kompetens Kompetens och egenskaper hos inköpare, exempel på önskad profil www.freewebs.com/kron-och-wallgren KompetensKommuni- kativ UtåtriktadDrivandeLedaregen- skaper Expert ”Inköpar- kompetens” -Marknadskomp leverantörer -LOU -Juridik (x) ”Teknisk/ produkt kompetens” -Marknadskomp produkter -Entreprenadkomp (x) x ”Affärs- kompetens” -Förhandlingar, villkor mm -Marknadskomp kunder -Organisationskomp xxxx(x)

15 Kapitel 6 - Stöd för inköpsverksamheten Vilket inköpsstöd har man i de intervjuade organisationerna? –Inköpsdokumentation –IT-stöd Integrerat med affärssystemet Integrerat med produktionssystemet Upphandlingsstöd Beställningssystem Avtalsregister / avtalsdatabas Leverantörsregister Spendverktyg Koppling mellan stödet för inköp och integration med kärnverksamheten http://kron-och-wallgren.webs.com/

16 Publicer- ing/ katalog Upphandling Avtals- databas Inköp/ avrop Leverans Gods- mottagning E-faktura Statistik IBX (D, E) ProcWare (A, B, E) BasWare (A, B, D, E) CTM (LoU ny del) Avantra IFS (A, B, D, E) Logitall (B) Proceedo (A,C,E) Freesourcing (A) American Express Oracle (A, B, D, E) IBX (ej LoU) Avantra CTM IBM Prelima Xyz Bygga eget Behov av systemstöd A Listor till inköpsenheten B Egen marknadsplats hos inköpsenheten C Inköpt marknadsplats (ASP-tjänst) D Helt extern marknadsplats E Punch-out till leverantörens hemsida Kapitel 6 – Stöd för inköpsverksamheten http://kron-och-wallgren.webs.com/ Exempel

17 Kapitel 7 - Framtiden för inköp Globalisering Outsourcing –Generellt –Av inköpsfunktionen Inköp får ansvar för allmän kostnadsreducering Inköp alltmer integrerad del av processen http://kron-och-wallgren.webs.com/

18 Vidare arbete Slutföra intervjuarbetet Framtagande av delrapporter Avstämning med de intervjuade personerna kring cases, svar, slutsatser etc. Avstämning med International Purchasing survey Förlagskontakter löpande under arbetet Slutrapport i form av presentation, kompendium, study el. liknande samt ev. bokpublicering http://kron-och-wallgren.webs.com/


Ladda ner ppt "Inköp i förändring – Lägesrapport 2009-09-15 Mikael Wallgren Anders Kron"

Liknande presentationer


Google-annonser