Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid. Bildspelet är grunden i lektionen Lärarhandledning finns i bildspelet om man väljer att skriva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid. Bildspelet är grunden i lektionen Lärarhandledning finns i bildspelet om man väljer att skriva."— Presentationens avskrift:

1 Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid. Bildspelet är grunden i lektionen Lärarhandledning finns i bildspelet om man väljer att skriva ut/ visa anteckningssidor (Visa menyn)

2 Orderträning Stridstekniken är av underordnad betydelse i dessa exempel, även om det inte går att helt bortse från den. Syftet är att komma in i ”orderspråket” och hitta den stil som passar dig bäst. Exemplen är just exempel – inte facit !

3 Uppgift 1 ? Uppgift: Gruppera ett understöd på höjden Ta hussamlingen Redovisa: Beslut Order

4 Exempel på lösning - uppgift 1 Beslut: Inledningsvis skall två grupper ta höjden och ust plut anfall med eld mot gården Därefter skall två grupper frr via dungen och ta gården Slutligen skall de två grupperna på höjden ansluta fram till gården där plut försvarar tagen tg på linje Order: 1. grp, riktgrupp, ta höjden, V del, ust plut anfall, eld mot gården, beredd gruppera i sst V del gården 2. Grp ta höjden, Ö del, ust plut anfall, eld mot gården, beredd gruppera i sst Ö del gården. 3. Grp riktgrupp, frr genom dungen, ta gula huset, beredd fösvara tagen tg i byn 4. Grp frr bakom 3. grp, beredd ta röda huset, beredd försvara tagen tg i byn ? VemVadVarVarför ”Hur” Sen

5 Budskap Vem Vad Var Varför (Hur) Sen En order skall klart och tydligt ange: vilken/vilka uppgift/er som skall lösas, syftet med uppgiften, om detta inte klart framgår av målbild och genomförandeidé, vilka resurser som disponeras, befälsförhållanden. (OrderH A Markstridsförband)

6 Uppgift 4 300 m ? Uppgift: Gruppera ett understöd i SKOGEN Ta UDDEN, ust mot HÖJDEN Ta HÖJDEN Understöd sidoplut anfall mot BYN Redovisa: Beslut Order SKOGEN UDDEN HÖJDEN BYN ENSAMMA TRÄDET

7 Exempel på lösning - uppgift 4 Beslut: Inledningsvis skall två grupper ust från SKOGEN med eld mot HÖJDEN och två grupper ta UDDEN Därefter skall två grupper ust från UDDEN med eld mot HÖJDEN och två grupper ta HÖJDEN Slutligen skall tre grupper ust 2 plut anfall mot BYN och en grp utgöra flankskydd i V ri Order: 1. Grp, gruppera i sst i skogskanten, eld mot HÖJDEN, skjutgräns vänster ENSAMMA TRÄDET, beredd frr via UDDEN och ta HÖJDEN till vänster om 2. grp 2. Grp, gruppera i sst i skogskanten, eld mot HÖJDEN, skjutgräns vänster, ENSAMMA TRÄDET, beredd vara riktgrupp, frr via UDDEN och ta HÖJDEN längs fältkanten 3. Grp, ta UDDEN till vänster om 4. grp, beredd ust mot HÖJDEN, beredd frr till HÖJDEN och gruppera till höger om 4.grp 4. Grp, riktgrupp, ta UDDEN, beredd ust mot HÖJDEN, beredd frr till HÖJDEN och utgöra flankskydd i V riktning ? SKOGEN UDDEN HÖJDEN BYN ENSAMMMA TRÄDET

8 Uppgift 4 b 300 m ? Läge: Två grupper ust från SKOGEN och två grp har just tagit UDDEN, inget fientligt Uppgift: Ge order till grupperna vid UDDEN för ust av det fortsatta anfallet Redovisa: Order SKOGEN UDDEN HÖJDEN BYN ENSAMMA TRÄDET

9 Exempel på lösning - uppgift 4 b 3.grp, försvara sst mellan GRANEN och TALLEN, eld mellan högraste trädet på HÖJDEN och HÖJDENS slut, ust 1. och 2. grp anfall bakom er mot HÖJDEN, beredd ansluta i plut kö på grönt sigalskott. 4.grp, försvara sst mellan TALLEN och STENEN, eld mellan högraste trädet på HÖJDEN och HÖJDENS slut, ust 1. och 2. grp anfall bakom er mot HÖJDEN, beredd ansluta i plut kö på grönt sigalskott och utgöra flankskydd i V ri ? UDDEN HÖJDEN ENSAMMA TRÄDET Detta är att stridsleda!

10 Uppgift 4 c ? UDDEN HÖJDEN ENSAMMA TRÄDET Fi Läge: Två grupper ust från SKOGEN och två grp bryter just in i UDDEN, ena gruppen hamnar i sammanstöt med fi ksp Uppgift: Gruppen i strid försvarar sst, (ust) Den andra gruppen gör omfattning vänster Redovisa: Orientering Beslut Order till gruppen som skall göra omfattning

11 Exempel på lösning - uppgift 4 c UDDEN Fi Orientering: 4. Grp är i strid med fi ksp på lilla åsen Beslut: 4. grp ust er omfattning vänster, deras skjutgräns vänster är sly-buskaget Order: Omfattning vänster, NK fi ksp!, frr via svackan, Inbrytningspunkt; stensamlingen, Detta är att stridsleda!

12 Budskap Stridsledning: Order som ges inom ramen för tidigare ställd uppgift

13 Uppgift 6 ? Uppgift: Ta höjden Redovisa: Beslut Order 300 m

14 Exempel på lösning - uppgift 6 Beslut: Inledningsvis skall plut anfalla i kompassriktning på stridskvadrat och ta SKOGSKANTEN Därefter skall två grupper ta DUNGEN med understöd från SKOGSKANTEN Därefter skall de två grupperna i SKOGSKANTEN ta HÖJDEN med understöd från DUNGEN Slutligen skall grupperna i DUNGEN ansluta till HÖJDEN och plut försvara sst på linje Order: 1.Plut stridskvadrat, 1. grp riktgrp, tar i kompass 4715, SKOGSKANTEN ? Alt Order: 1.Plut stridskvadrat, 1. grp, riktgrp, tar i kompass 4715, SKOGSKANTEN, beredd ta HÖJDEN, S del 2. grp, tar SKOGSKANTEN N 1. grp, beredd ta HÖJDEN, N del 3. grp, frr bakom 1. grp, beredd ta DUNGEN, S del 4. grp, frr bakom 2. grp, beredd ta DUNGEN, N del Fördel: Går snabbt! Nackdel: Svårt att veta vem som gör vad! Inga beredd uppgifter. Fördel: Tydligt; alla får uppgift och ber uppgift Nackdel: Tar längre tid! Förordas

15 Budskap Ta för vana att ge alla grupper en egen order Om alla grupper skall göra samma sak och om verksamheten kan ledas med stridsgrupperingsform kan endast denna och order till riktgrupp ges.

16 Uppgift 7 F 2 1 D 3 4 5 6 1 2 4 3 2 5 1 2 1 A B C E ? Uppgift: Tagenomsök, byggnad E2 Beredd ta, rensa byggnad F Redovisa: Beslut Order

17 Exempel på lösning - uppgift 7 F 2 1 D 3 4 5 6 1 2 4 3 2 5 1 2 1 A B C E ? Beslut: Inledningsvis skall en grp ust från A1 mot F och övriga plut frr till C1 Därefter skall två grp ust från C1 när två grp tar C4 Slutligen tar två grp E2 med ust av två grp från C4, där order för anfall mot F sker I ett senare skede tar plut med eget understöd byggnad F Order: 1.Grp sst vid A1, eld mot F, ust plut frr över gatan mot C1, Anslut i plut kö när 4. grp passerat gatan. 3. Grp frr till C1, ust med eld mot C2-4 när plut tar C4. Beredd ta E2 4. Grp frr till C1. Beredd ta C4. Beredd ta C4. 2.Grp frr till C1, ust med eld mot C5-6 när plut tar C4 Beredd ta E2 Ordern skall i regel omfatta inledningsvis och ev beredduppgift berör därefter-skedet ”GE ORDER FÖR DET DU SER” !! Plutonens beredduppgift kan bryas ner till beslutet på detta vis

18 Sammanfattning Orderspråket och orderstrukturen skall vara ett stöd - inte en begränsning! Känner du dig begränsad - öva mer!!!

19 Självstudier Självstudieövningar finns på ”nätet” ”Självstudier Orderträning” i mappen Stridsteknik OrderH A Markstridsförband


Ladda ner ppt "Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid. Bildspelet är grunden i lektionen Lärarhandledning finns i bildspelet om man väljer att skriva."

Liknande presentationer


Google-annonser