Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid."— Presentationens avskrift:

1 Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid.
Bildspelet är grunden i lektionen Lärarhandledning finns i bildspelet om man väljer att skriva ut/ visa anteckningssidor (Visa menyn)

2 Orderträning Stridstekniken är av underordnad betydelse i dessa exempel, även om det inte går att helt bortse från den. Syftet är att komma in i ”orderspråket” och hitta den stil som passar dig bäst. Exemplen är just exempel – inte facit ! Tid: 2 min Viktigt att vi diskuterar rätt saker! Rätt saker nu är inte så mycket hur uppgifterna löses, utan hur ni uttrycker er! Ni behöver inte bryta ner någon order från högre chef, utan blir servade med stridsplanen för plutonen. Er uppgift blir att formulera beslut och order. Exemplen är valda för att belysa olika saker.

3 Uppgift 1 Uppgift: Gruppera ett understöd på höjden Ta hussamlingen ?
Tid: 10 min Stridsparsvis! Redovisa: Beslut Order

4 Exempel på lösning - uppgift 1
Beslut: Inledningsvis skall två grupper ta höjden och ust plut anfall med eld mot gården Därefter skall två grupper frr via dungen och ta gården Slutligen skall de två grupperna på höjden ansluta fram till gården där plut försvarar tagen tg på linje Order: 1. grp, riktgrupp, ta höjden, V del, ust plut anfall, eld mot gården, beredd gruppera i sst V del gården 2. Grp ta höjden, Ö del, ust plut anfall, eld mot gården, beredd gruppera i sst Ö del gården. 3. Grp riktgrupp, frr genom dungen, ta gula huset , beredd fösvara tagen tg i byn 4. Grp frr bakom 3. grp, beredd ta röda huset, beredd försvara tagen tg i byn ? Vem Vad Var Varför ”Hur” Sen Tid: 10 min Lyssna på två redovisningar Diskutera efter varje: strukturen och språket i beslutet fritt, ej ange grupper Innehåll i ordern fastställda uttryck, Vem, Vad Var Varför Hur Sen

5 Budskap Vem Vad Var Varför (Hur) Sen
En order skall klart och tydligt ange: • vilken/vilka uppgift/er som skall lösas, • syftet med uppgiften, om detta inte klart framgår av målbild och genomförandeidé, • vilka resurser som disponeras, • befälsförhållanden. (OrderH A Markstridsförband) Tid: 1 min Kommentera rutan: skriven för bataljon: Destillerad form för plut bruk = VVVVHS

6 Uppgift 4 Uppgift: BYN Gruppera ett understöd i SKOGEN
Ta UDDEN, ust mot HÖJDEN Ta HÖJDEN Understöd sidoplut anfall mot BYN BYN 300 m HÖJDEN ? Redovisa: Beslut Order ENSAMMA TRÄDET Tid: 10 min Enskilt ! UDDEN SKOGEN

7 Exempel på lösning - uppgift 4
? SKOGEN UDDEN HÖJDEN BYN ENSAMMMA TRÄDET Beslut: Inledningsvis skall två grupper ust från SKOGEN med eld mot HÖJDEN och två grupper ta UDDEN Därefter skall två grupper ust från UDDEN med eld mot HÖJDEN och två grupper ta HÖJDEN Slutligen skall tre grupper ust 2 plut anfall mot BYN och en grp utgöra flankskydd i V ri Order: 1. Grp, gruppera i sst i skogskanten, eld mot HÖJDEN, skjutgräns vänster ENSAMMA TRÄDET, beredd frr via UDDEN och ta HÖJDEN till vänster om 2. grp 2. Grp, gruppera i sst i skogskanten, eld mot HÖJDEN, skjutgräns vänster, ENSAMMA TRÄDET, beredd vara riktgrupp, frr via UDDEN och ta HÖJDEN längs fältkanten 3. Grp, ta UDDEN till vänster om 4. grp, beredd ust mot HÖJDEN, beredd frr till HÖJDEN och gruppera till höger om 4.grp 4. Grp, riktgrupp, ta UDDEN, beredd ust mot HÖJDEN, beredd frr till HÖJDEN och utgöra flankskydd i V riktning Tid: 10 min Lyssna på två exemplel Visa lärar exempel Inga buskap på denna bild!

8 Uppgift 4 b Läge: Två grupper ust från SKOGEN och två grp har just tagit UDDEN, inget fientligt Uppgift: Ge order till grupperna vid UDDEN för ust av det fortsatta anfallet BYN 300 m HÖJDEN ? ENSAMMA TRÄDET Tid: 5 min Enskilt ! Redovisa: Order UDDEN SKOGEN

9 Exempel på lösning - uppgift 4 b
3.grp, försvara sst mellan GRANEN och TALLEN, eld mellan högraste trädet på HÖJDEN och HÖJDENS slut, ust 1. och 2. grp anfall bakom er mot HÖJDEN, beredd ansluta i plut kö på grönt sigalskott. 4.grp, försvara sst mellan TALLEN och STENEN, eld mellan högraste trädet på HÖJDEN och HÖJDENS slut, ust 1. och 2. grp anfall bakom er mot HÖJDEN, beredd ansluta i plut kö på grönt sigalskott och utgöra flankskydd i V ri ? UDDEN HÖJDEN ENSAMMA TRÄDET Detta är att stridsleda! Tid: 5 min Lyssna på 2 ordrar! Visa lärarexempel. Återkoppla till VVVVHS Fråga: Varför inte beslut i det här fallet? Svar: Det ryms inom tidigare beslut! Visa gula rutan sist!

10 Uppgift 4 c ? UDDEN HÖJDEN Läge:
ENSAMMA TRÄDET Läge: Två grupper ust från SKOGEN och två grp bryter just in i UDDEN, ena gruppen hamnar i sammanstöt med fi ksp Uppgift: Gruppen i strid försvarar sst, (ust) Den andra gruppen gör omfattning vänster Tid 3 min Enskilt ! Redovisa: Orientering Beslut Order till gruppen som skall göra omfattning Fi

11 Exempel på lösning - uppgift 4 c
UDDEN Fi Orientering: 4. Grp är i strid med fi ksp på lilla åsen Beslut: 4. grp ust er omfattning vänster, deras skjutgräns vänster är sly-buskaget Order: Omfattning vänster, NK fi ksp!, frr via svackan, Inbrytningspunkt; stensamlingen, Detta är att stridsleda! Tid 5 min Lyssna på två exempel! Diskutera: Förstod folk? Fanns VVVVHS med ? Visa lärarexempel. Fråga: Varför beslut nu men inte tidigare? Svar: Delvis ny vsht som inte fanns med i tidigare beslut (även om det ändå rymms inom ramen för detta)

12 ramen för tidigare ställd
Budskap Stridsledning: Order som ges inom ramen för tidigare ställd uppgift Tid: 1 min Visa

13 Uppgift 6 Uppgift: Ta höjden ? Redovisa: Beslut Order 300 m Tid: 5 min
Enskilt ! Redovisa: Beslut Order

14 Exempel på lösning - uppgift 6
Beslut: Inledningsvis skall plut anfalla i kompassriktning på stridskvadrat och ta SKOGSKANTEN Därefter skall två grupper ta DUNGEN med understöd från SKOGSKANTEN Därefter skall de två grupperna i SKOGSKANTEN ta HÖJDEN med understöd från DUNGEN Slutligen skall grupperna i DUNGEN ansluta till HÖJDEN och plut försvara sst på linje Order: Plut stridskvadrat, 1. grp riktgrp, tar i kompass 4715, SKOGSKANTEN ? Fördel: Går snabbt! Nackdel: Svårt att veta vem som gör vad! Inga beredd uppgifter. Tid 5 min Lyssna på 2 exempel Diskutera: (Om någon ger lärarlösning 1 som exempel fråga annan elev om denne vet vad som skall göras om denne är C3. grp När kan korta ordrar vara ok? – Strf tj!) VVVVHS ? Visa lärarexempel. Alt Order: 1.Plut stridskvadrat, 1. grp, riktgrp, tar i kompass 4715, SKOGSKANTEN, beredd ta HÖJDEN, S del 2. grp, tar SKOGSKANTEN N 1. grp, beredd ta HÖJDEN, N del 3. grp, frr bakom 1. grp, beredd ta DUNGEN, S del 4. grp, frr bakom 2. grp, beredd ta DUNGEN, N del Fördel: Tydligt; alla får uppgift och ber uppgift Nackdel: Tar längre tid! Förordas

15 Ta för vana att ge alla grupper en egen order
Budskap Ta för vana att ge alla grupper en egen order Om alla grupper skall göra samma sak och om verksamheten kan ledas med stridsgrupperingsform kan endast denna och order till riktgrupp ges. Tid 1 min Det går nästan inte att vara FÖR tydlig! Men det är jä-ligt lätt att vara för otydlig!

16 Uppgift 7 6 2 5 B 2 4 1 E C 1 3 2 F 1 ? 1 D 4 5 3 A 2 Uppgift:
Tid 10 min Stridsparsvis ! Uppgift: Tagenomsök, byggnad E2 Beredd ta, rensa byggnad F Redovisa: Beslut Order

17 Exempel på lösning - uppgift 7
2 1 D 3 4 5 6 A B C E ? Ordern skall i regel omfatta inledningsvis och ev beredduppgift berör därefter-skedet ”GE ORDER FÖR DET DU SER” !! Order: 1.Grp sst vid A1, eld mot F, ust plut frr över gatan mot C1, Anslut i plut kö när 4. grp passerat gatan. Tid 20 min Nya stridspar, läs 1 av ordrarna för den andre. Jämför och utvärdera inom nya stridsparet, för att förstå varför ni skrivit som ni gjort. Belys skillnaderna. Lyssna på 2 exempel på skillnader. Diskutera. Hur långt skall ordern och beredd ordern sträcka sig! Visa lärar lösning Beslut: Inledningsvis skall en grp ust från A1 mot F och övriga plut frr till C1 Därefter skall två grp ust från C1 när två grp tar C4 Slutligen tar två grp E2 med ust av två grp från C4, där order för anfall mot F sker I ett senare skede tar plut med eget understöd byggnad F Beredd ta C4. 2.Grp frr till C1, ust med eld mot C5-6 när plut tar C4 Beredd ta E2 3. Grp frr till C1, ust med eld mot C2-4 när plut tar C4. Beredd ta E2 4. Grp frr till C1. Beredd ta C4. Plutonens beredduppgift kan bryas ner till beslutet på detta vis

18 Känner du dig begränsad - öva mer!!!
Sammanfattning Orderspråket och orderstrukturen skall vara ett stöd - inte en begränsning! Känner du dig begränsad - öva mer!!! Tid 5 min Det är inte ok att jiddra !!! Ordnung must sein! Frågor ? Påståenden ?

19 Självstudier Självstudieövningar finns på ”nätet” ”Självstudier Orderträning” i mappen Stridsteknik OrderH A Markstridsförband Tid 3 min Var finns självstudierna! OBS Frivilligt!!! Totalt 110 min + 10 min reserv


Ladda ner ppt "Till läraren Lektion om 2 timmar varav 10 min reservtid."

Liknande presentationer


Google-annonser