Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S VERIGE BEHÖVER ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR ! D EL 2: F OLKHÄLSAN EFTER 1997 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 1 Copyright Hallberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S VERIGE BEHÖVER ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR ! D EL 2: F OLKHÄLSAN EFTER 1997 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 1 Copyright Hallberg."— Presentationens avskrift:

1 S VERIGE BEHÖVER ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR ! D EL 2: F OLKHÄLSAN EFTER 1997 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 1 Copyright Hallberg Independent Research

2 G LESBYGD ÄR EN SJUK MILJÖ, NU BÖRJAR ÄVEN FRISKA DÖ.

3 K OMMER NI INTE IHÅG H YLANDS ABC- BOK ? Glesbygd är en trist miljö ensam får man stå i kö. Eller Qvicklunch upp på chefsnivå varar mellan tolv och två. 2008-10-16 3 Copyright Hallberg Independent Research

4 H UR MYCKET TALAR VI I MOBILTELEFON VARJE ÅR ?

5 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 5 A NTALET SJUKSKRIVNA BÖRJADE ATT ÖKA FRÅN 1997

6 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 6 V ILKEN MÅNAD ? O KTOBER 1997? H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. M OBILE HANDSET POWER AND HEALTH. E LECTROMAGNETIC B IOLOGY AND M EDICINE (2004); 23:229-239.

7 F RÅN ÅR 1997 BÖRJADE HELA S VERIGE ATT BLI SJUKARE OCH SJUKARE. T RENDBROTTET SES I ALLA LÄN

8 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 8 F ÖR VARJE LÄN KAN MAN SE EN VISS BRYTMÅNAD, OKT -97 TILL JAN -98

9 F RÅN OKT -97 TILL FEB -98 BÖRJADE SJUKSKRIVNINGARNA I VÅRA OLIKA LÄN ATT ÖKA 2008-10-16 9 Copyright Hallberg Independent Research

10 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 10 I EN RAPPORT FRÅN PTS OM TELEKOM - MARKNADEN 1997 KAN MAN LÄSA FÖLJANDE : Det nya frekvensbandet, 1800 MHz, togs i drift av Telia i slutet av året. De övriga operatörerna har byggt upp detta nät och förväntas ta det i drift vid halvårsskiftet 1998.

11 M EN T ELIA VÄGRAR ATT AVSLÖJA VID VILKEN MÅNAD MAN STARTADE GSM1800 I RESP. LÄN …jag vill minnas att vi även då meddelade att de av dig efterfrågade uppgifterna inte kommer att lämnas ut. Orsaken är att dessa uppgifter rimligen inte har någon association med sjukskrivningsnivåerna i Sverige 1997. 2008-10-16 11 Copyright Hallberg Independent Research

12 F ÖRR VAR DET HÄLSOSAMT ATT BO PÅ LANDET, MEN NU … H ALLBERG �, J OHANSSON O. 1997 - A CURIOUS YEAR IN S WEDEN. E UR J C ANCER P REV 2004; 13: 535- 538 2008-10-16 12 Copyright Hallberg Independent Research

13 Å TERHÄMTNING FRÅN ARBETSRELATERADE SKADOR TAR LÄNGRE TID I GLESBYGDEN H ALLBERG Ö. A DVERSE HEALTH INDICATORS CORRELATING WITH SPARSELY POPULATED AREAS IN S WEDEN. E UR J C ANCER P REV 2007, 16:71-76. A BSTRACTA BSTRACT 2008-10-16 13 Copyright Hallberg Independent Research

14 D. V. S. I OMRÅDEN DÄR MOBILTÄCKNINGEN ÄR SÄMRE … H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. M OBILE HANDSET POWER AND HEALTH. E LECTROMAGNETIC B IOLOGY AND M EDICINE (2004); 23:229-239. 2008-10-16 14 Copyright Hallberg Independent Research

15 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 15 S ÄMRE FOLKHÄLSA SEDAN 1997 H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. 1997 - A CURIOUS YEAR IN S WEDEN. E UR J C ANCER P REV 2004; 13: 535-538

16 F LER KURVOR FRÅN S CHWEIZ...

17 T RAFIKOLYCKOR MED PERSONSKADA ÖKAR KRAFTIGT I S TOCKHOLM H ALLBERG Ö, J OHANSSON O. O HÄLSAN TYCKS ÖKA SEDAN 1997 - BEROR DET PÅ FÖRBÄTTRAD DIAGNOSTIK ELLER PÅ EN FÖRSÄMRAD MILJÖ ? M EDICINSK ACCESS N R 4/5 2008: 57-59.

18 S JUKDAGARNA I S VERIGE VERKAR HA ETT SAMBAND MED FOLKTÄTHET OCH GSM- SYSTEMETS TÄCKNINGSGRAD H ALLBERG �, J OHANSSON O. M OBILE HANDSET POWER AND HEALTH. E LECTROMAGNETIC B IOLOGY AND M EDICINE (2004); 23:229-239.

19 L USTIGT NOG SER VI LIKNANDE SAMBAND ÄVEN I N ORGE OCH D ANMARK ! H ALLBERG �, J OHANSSON O. M OBILE HANDSET POWER AND HEALTH. E LECTROMAGNETIC B IOLOGY AND M EDICINE (2004); 23:229-239.

20 H ÖRSELNERVSTUMÖRER ÄR IDAG MER VANLIGA I GLESBYGDEN H ALLBERG Ö. H EARING PROBLEMS AND ACOUSTIC NEUROMA CANCER IN S WEDEN. P ATHOPHYSIOLOGY (2005); 12(2): 143-144.

21 H ÖRSELPROBLEMEN HAR ÖKAT I GLESBYGDEN H ALLBERG Ö. H EARING PROBLEMS AND ACOUSTIC NEUROMA CANCER IN S WEDEN. P ATHOPHYSIOLOGY (2005); 12(2): 143-144.

22 I GLESBYGDSLÄNEN HAR RISKEN FÖR HJÄRNTUMÖRER ÖKAT MARKANT H ALLBERG Ö. I NCREASING INCIDENCE OF BRAIN TUMORS IN SPARSELY POPULATED AREAS. P ATHOPHYSIOLOGY, 2007;14:121-22

23 M OBILERNAS HÖGA UTEFFEKT Hjärntumörer är vanligast på den sida av huvudet man håller mobilen på. Där är strålningen starkast. Hjärntumörer har ökat mest i glesbygden, där mobilernas uteffekt är störst. Uppenbarligen är den tillåtna maxeffekten alltför hög om man skulle ta hänsyn till folkhälsan och inte bara till ekonomin.

24 D EN ANDEL AV BEFOLKNINGEN, SOM ANSER SIG VARA KÄNSLIG FÖR EL, ÖKAR STADIGT H ALLBERG Ö, O BERFELD G. W ILL WE ALL BECOME ELECTROSENSITIVE ? L ETTER TO THE E DITOR. E LECTROMAG B IOL AND M EDICINE. 25: 189-191, 2006 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 24

25 Ä VEN DJUR MÅR ILLA AV RADIOSTRÅLNING Småfåglar undviker områden med stark strålning Storkar får inga barn om boet ligger för nära mobilmaster Bin verkar störas i sin kommunikation och far ofta vilse. Eldflugorna får problem med lyset. Hästar och kor mår inte bra när de betar nära stora radiomaster. Fladdermöss skyr radarsändare men slår lätt ihjäl sig mot vindkraftverkens vingar.

26 D ET HÄR BLIR INGEN BIODLARE RIK PÅ !

27 A LBERT E INSTEIN SADE EN GÅNG : ”Om bina försvann från jordens yta skulle människan bara ha fyra år kvar att leva. Inga bin, ingen pollination, inga nya växter, inga fler djur och inga fler människor."

28 O CH SPARVARNA UNDVIKER OMRÅDEN MED HÖGRE FÄLTSTYRKOR (B ALMORI A, H ALLBERG Ö. T HE URBAN DECLINE OF THE HOUSE SPARROW (P ASSER DOMESTICUS ): A POSSIBLE LINK WITH ELECTROMAGNETIC RADIATION. EBM 26(2), 2007 ) 2008-10-16 Copyright Hallberg Independent Research 28

29 S AMMANFATTNING MOBILER Data visar att hälsan hos hela den svenska befolkningen är hotad Glesbefolkade län har sämre hälsostatistik än mer tätbefolkade län Ansvariga myndigheter måste nu på allvar undersöka vilka hälsoeffekter som 1800 MHz mobilsystemet har haft på befolkningen.

30 S AMMANFATTNING - 1997 Sverige började exponeras för 1,8 GHz år 1997, hemligstämplat från vilken månad Sjukskrivningarna ökade från en viss månad för varje län, från okt-97 till feb-98 Glesbygden är hårdast drabbad av ohälsa Glesbygden har högsta uteffekten från mobilerna Allt fler upplever sig ha besvär av el Även djuren… 2008-10-16 30 Copyright Hallberg Independent Research

31 U PPFINNAREN


Ladda ner ppt "S VERIGE BEHÖVER ETT STARKARE IMMUNFÖRSVAR ! D EL 2: F OLKHÄLSAN EFTER 1997 Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research 2008-10-16 1 Copyright Hallberg."

Liknande presentationer


Google-annonser