Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen."— Presentationens avskrift:

1 Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen

2 Karta som visar Induskulturen och den ariska invandringen
Karta som visar Induskulturen och den ariska invandringen. Hinduismen är en blandning mellan den gamla Induskulturen och påverkan av de invandrande arierna. Denna invandring var mellan 2000 fkr-1500 fkr. Arier Induskulturen

3 Atman Karma Samsara Brahman
– den individuella själen, som vandrar runt i samsara i olika skepnader, människa eller djur. Själen måste ”förädlas”, innan den är värdig att få ”mucka” och uppgå i världssjälen, Ex. en Brahmin som inte uppfyller sin dharma -kastplikten, drar på sig en dålig karma och kommer att återfördas hundra ggr orm, hundra ggr råtta o s v Karma – gärningarnas obönhörliga lag. Summan är de gärningar man samlat på sig under tidigare existenser, goda eller onda. Det är karman, som bestämmer vad du återföds till. Samsara – det eviga tröstlösa kretsloppet av otaliga återfödelser (reinkarnationer=åter i kropp/kött) En hindus högsta önskan är att ”mucka” från samsara, d v s att slippa återfödas och få frälsning, mukti eller moksha. Befriad från det onda. Brahman – världssjälen Gud – den stora passionen- alltings början och alltings slut – Nirvana – den högsta verkligheten. När man höjt sin medvetandenivå, skådat igenom ”maya”, insett att sinnevärlden är en illusion och att den andliga världen är den högsta verkligheten, kan man bryta samsara. ”TAT TWAM ASI” – det är du! Marit Nygårds

4 Kalpa tidsålder (cyklisk världsbild)
Världen föds om och om igen Varje tidsålder är lika lång som det tar att slipa ner Himalayas berg g enom att stryka över toppen med en mjuk duk vart hundrade år Marit Nygårds

5 Kons speciella plats i samhället
Det tidiga indoariska (2000 kr-1500 fkr) samhället var uppbyggt kring boskapsskötsel, och folket var ofta nomadiserand Mjölk från kon var en viktig del av dieten Kon bidrog också med gödsel Kons avföring torkades och användes som bränsle Kon var också mor till de livsviktiga oxarna Kon var också viktig i betalningssystemet. Man hade inte pengar utan prissatte varor och tjänster i ett antal kor Skulle gärna se någon välja “Kon I det indiska samhället”, som fördjupningsarbete! Marit Nygårds

6 De fyra varnas (färgerna)
De fyra kasterna är i sin tur uppdelade i ca 3000 olika undergrupper, jati. Varje jati formar en exklu- siv grupp som lever och bor , äter till sammans och har ofta samma yrke. Erövrarna 2000 fkr-1500 fkr – arierna – de tre högsta kasten – ”de två ggr födda” (religiös ritual, där pojken får undervisning om hinduismen av en guru jmfr ”konfirmation”, han får ett snöre, som han bär) - mer ljushyade (spår efter den ariska invandringen) Brahmaner – de styrande Präster, lärare, astrologer och ministrar vit färg – föddes ur Purushas huvud Kshâtriyas – krigaradel – Militärer och poliser. Tapperhet, kraftfullhet och beslutsamhet – röd färg föddes ur Purushas armar Vaishyas – de närande – hantverkare, bankirer, bönder Ansvarar för ekonomin, jordbruk, handel och bankväsende – gul färg föddes ur Purushas lår Shudras – tjänare – Servicefolk, mekaniker, städare, artister, konstnärer, vårdare och byggare - svart färg föddes ur Purushar fötter Den besegrade urbefolkningen – ej tillgång till vedaritualen ”två ggr födda” mer mörkhyade. Majoriteten analfabeter och har en enklare gudsbild. Två gånger födda = att ha nått ett högre medvetande, d v s nått längre på vägen mot frälsning. Som tecken på att de är två gånger födda får de hänga ”det heliga snöret” över axeln. Det vanligaste ordet för kast är ”jati”, som betyder födelse. Parias – de oberörbara, dalits (de förtryckta), haridjan el. harijan Läderarbete, renhållning, arbete med lik Kastlösa inget bra namn, det finns kastgrupper även inom ”de kastlösa” Läs mer: Adel Präster Borgare Bönder Resten av folket Jmfr Sveriges ståndsindelning före 1866 Marit Nygårds

7 Månen föddes ur Purushas sinne Solen skapades ur Purushas öga
Jmfr med nordisk mytologi Hämtad: 24/02/2012 För få källor/referenser – ändå intressant ur “forskningsaspekt Månen föddes ur Purushas sinne Solen skapades ur Purushas öga Hämtad: Marit Nygårds

8 Gudsbilder - hinduism Monoteism – dyrkan av en personlig gud, (bönen – ett ”jag-du”- förhållande) som kan uppenbara sig som flera Jmfr kristendomen – treenigheten – Fadern, sonen och den helige Ande OBS! Vissa delar av ovanstående artikel är ifrågasatt huruvida den är objektiv! Polyteism – dyrkan av flera personliga gudar Panteism – en opersonlig kraft, som genomsyrar alltet (universum). Offer, bön, gudstjänster, heliga tempel överflödiga, eftersom det är svårt att ha någon kommunikation med denna opersonliga kraft Vilken av dessa gudsbilder tror du de flesta hinduer bekänner sig till? Motivera! Marit Nygårds

9 Swastika “hakkors” En av mänsklighetens äldsta symbol
                                                         Swastika “hakkors” En av mänsklighetens äldsta symbol Kan tolkas som en bild av den roterande solen livshjulet som snurrar en människogestalt för de kristna symbol för Kristus och de fyra evangelisterna Inom hinduismen den högste guden och fyra andra gudar för liv Hakkorset blev symbol för nazistpartiet i ”Tredje riket”. hakkorset ett tecken för fascism rasism och antidemokratiska ideologier Hur skiljer sig swastikan från ”hakkorset”? Tredje rikets (Nazitysklands) nationsflagga med snedställd svastika ASEA:s logotyp fram till 1933 Marit Nygårds

10 Hinduism “My sweet lord” George Harrisson Krishna och Kristus
GEORGE HARRISON -- MY SWEET LORD (KRISHNA-DA) (2000 version) Källa: Artikel, My sweet lord. Hämtad: 9 febr 2012 Marit Nygårds

11 Microsoft clipart online
Marit Nygårds


Ladda ner ppt "Hinduism Sanatana dharma Den eviga läran/lagen."

Liknande presentationer


Google-annonser