Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att fånga framtiden - Karlskoga biblioteks sökande mot ett nytt bibliotek Biblioteksdagarna 2013 Lasse Sjöberg - (s) Kristina Borén - (kd) Hans Lundell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att fånga framtiden - Karlskoga biblioteks sökande mot ett nytt bibliotek Biblioteksdagarna 2013 Lasse Sjöberg - (s) Kristina Borén - (kd) Hans Lundell."— Presentationens avskrift:

1 Att fånga framtiden - Karlskoga biblioteks sökande mot ett nytt bibliotek Biblioteksdagarna 2013 Lasse Sjöberg - (s) Kristina Borén - (kd) Hans Lundell - förvaltningschef Maria Lobell - bibliotekschef Stefan Backius - projektledare

2 Karlskoga bibliotek

3

4

5

6

7

8

9 Brukare - Årliga brukarundersökningar * Biblioteksvandring Personal - KompoBib * Inledande projektsamtal * Arbetslagssamtal * Arbetsgrupp 3.0 * Biblioteksvandring * Studiebesök * Sammanställning och prioritering av de idéer och utvecklingsbehov som finns bland personalen. Medborgare/politik - Bokens dag * Regelbundna styrgruppsmöten * Bokbord * Föreningskontakter * Medborgardialog om biblioteket * Konferens Next Library Århus * Seminarieserie ”Det offentliga samtalet i det offentliga rummet” * En skriftlig biblioteksplan som garanterar genomförandet av utvecklingsinsatser Utvecklingsprojekt Bibliotek 3.0 - översikt av utvecklande insatser

10 Viktigt med initiativ och entusiasm bland personalen Politikers engagemang centralt Öppenhet för andra kompetenser Tänk på bibliotekets funktion i lokalsamhället Försök inkludera alla medborgare, inte bara brukare

11 Mer info om projekt Bibliotek 3.0 vid Karlskoga bibliotek: http://www.karlskoga.se/Biblioteket/ Biblioteket/Om-biblioteket/Projekt- Bibliotek-3.0.html stefan.backius@karlskoga.se http://www.karlskoga.se/Biblioteket/ Biblioteket/Om-biblioteket/Projekt- Bibliotek-3.0.html Kafé Tidigare organisatoriska förändringar närvarande Personalen nyfiket avvaktande Meröppet - ja eller nej Bibliotekspersonalens professionsidentitet viktig "Känslan" bibliotek behövs Placering - möblering – skyltning ska hänga ihop Om biblioteksuppdraget som ett folkbildningsuppdrag Trevliga lokaler, men trångt på nåt vis Hur når vi tonårsgruppen och äldre barn? "Finkultur - folkkultur" "Expert - vanlig person? Starkare "gemensamhetskänsla" i personalgruppen Kontaktbibliotekarier som ett arbetssätt på folkbibliotek Hur är bilden av vårt bibliotek utifrån? Tydligare riktning i marknadsföringen Saknar struktur på utvecklingsinsatser och förbättringsåtgärder Kulturprogramverksamheten är viktig Otydliga policyintentioner Ta in externa kompetenser som levandegör medieutbudet Olika förväntningar på förändring hos personalen Anpassa för användare med "invandrarbakgrund" Placering/möblering/skyltning återkommer ofta Medieplanen inte en del av det dagliga arbetet Otydliga inköpsstrategier Rådgivarna bör hamna mer i bibliotekets centrum Skol- och barnverksamheten uppdelad med otydliga gränser Utöka möjligheterna att förmedla innehållet i medierna Biblioteket som innevånarnas gemensamma vardagsrum syns inte i stadsplaneringen Exempel på iakttagelser och diskussioner kring utvecklingsinsatser


Ladda ner ppt "Att fånga framtiden - Karlskoga biblioteks sökande mot ett nytt bibliotek Biblioteksdagarna 2013 Lasse Sjöberg - (s) Kristina Borén - (kd) Hans Lundell."

Liknande presentationer


Google-annonser