Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Köpsuget – En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Köpsuget – En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 2014."— Presentationens avskrift:

1 Köpsuget – En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 2014

2 1.Sammanfattning 2.Om Köpsuget 3.Hushållens köpplaner 4.Tema: Val av färdmedel vid shopping 5.Kontaktuppgifter Innehåll

3 Sammanfattning Köpsuget landade på plus 4 i augusti, det visar Svensk Handels konsumtionsindikator. Av de tillfrågade tror 21 procent att deras konsumtion kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 17 procent tror att den kommer att minska. Det betyder att Köpsuget bland svenska konsumenter har sjunkit drastiskt sedan i juni månads mätning. Efter en tid när många har varit lediga och eventuellt rest, ätit ute på caféer och restauranger eller unnat sig ett och annat extra väntas nu svenskarna bli något mer återhållsamma i sin konsumtion. Sparandet är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal. I denna rapport är temat färdmedel vid konsumtion. Bilen är ett viktigt färdmedel för många konsumenter, framförallt därför att de vill att det ska vara enkelt att transportera hem varorna de köpt. ─ Köpsuget är på sin lägsta nivå sedan mätningen startades i maj 2013. Jag tror att det är en naturlig ambition hos många att hålla igen efter en fantastisk sommar där många har unnat sig lite extra och jag tolkar det inte som en stundande avmattning, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

4 Om Köpsuget Konsumtionen i Sverige förändras i allt snabbare takt. Dagens konsumenter är kunniga, kräsna och snabbrörliga. Nya trender uppstår och ersätter gamla sanningar. Med välinformerade, uppkopplade kunder gäller det för företagen att hänga med, inte minst inom detaljhandeln där konkurrensen är hårdare än någonsin och gränsen för vad som är traditionell detaljhandel, besöksnäring och annan tjänsteproduktion håller på att suddas ut. Svensk Handel mäter varje månad handlarnas framtidstro i undersökningen Handelsbarometern och tar nu även ett grepp om konsumenternas framtidsplaner. Denna undersökning, som vi har valt att kalla Köpsuget, visar alltså konsumenternas syn på sin framtida konsumtion. Vi söker svaret på hur ”köpsugna” svenskarna är vid olika tillfällen. Köpsuget ska ses som ett komplement till Handelsbarometern och ett kunskapsunderlag för Svensk Handels arbete med frågor som rör handelsutveckling. Undersökningen Köpsuget görs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel och kommer att genomföras fyra gånger per år. Köpsuget augusti 2014 baseras på en webbenkät där 1 227 svenskar mellan 18 och 80 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under augusti 2014.

5 Hushållens köpplaner

6 Köpsuget sjönk i augusti  Köpsuget, som är en indikator för konsumenternas framtida konsumtion, landade på plus 4 i augusti.  Efter en tid när många säkerligen ökat sin konsumtion är hushållen något mer återhållsamma.  Sparandet har vid denna mätning gått om samtliga kategorier och är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal. Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska. Augusti 2014

7 Köpsuget  Köpsuget har sjunkit från 20 i juni månads mätning till 4 i augusti.  Hushållen är fortfarande övervägande optimistiska, däremot har andelen som planerat öka sin konsumtion sjunkit drastiskt sedan den förra mätningen.  Konsumenternas framtidstro ligger (enligt Konjunkturinstitutets Barometerindikator) i nivå med det historiska genomsnittet. Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska. OBS. I maj 2013 ställdes frågan om hur konsumtionen förväntas öka under den kommande månaden. Köpsuget maj 2013- augusti 2014

8 Kan konsumenterna förutse sin konsumtion?  Det blir allt mer intressant att se om konsumenterna faktiskt kan förutse sin framtida konsumtion.  Köpsuget följs upp med SCBs statistik över hushållens konsumtionsutgifter*. Vi kommer därför inom en snar framtid att kunna se hur sambandet mellan planerade inköp och utfall ser ut. Källa: SCB 2013. *Från och med 2013 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunktur- indikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Prognos och utfall

9 Sparandet spås öka mest under kommande kvartal  Sparande går om samtliga kategorier och är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal.  Fokus ändras nu från Semester och Upplevelser till Transport, Personligt och Hemmet.  De största konsumtions- förändringarna finns framförallt inom kategorierna Semester och Mat & Dryck som båda spås sjunka betydligt under kommande kvartal. Förklaring: Nettotalen visar på den procentuella skillnaden mellan de konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka och de som tror att deras konsumtion kommer att minska. Hur tror du att du kommer att konsumera under de kommande tre månaderna jämfört med hur du vanligtvis konsumerar?

10 Konsumenternas roligaste köp just nu: datorer och mobiler Vad tror du kommer att vara ditt roligaste inköp och din tråkigaste utgift under den närmaste månaden? Dator/mobiltelefon Bil Resa Löpande räkningar Tandläkarkostnader Kurslitteratur

11 Köpsuget uppdelat på åtta kategorier

12 Mat & Dryck  Konsumtionen inom Mat & Dryck spås vara oförändrad under kommande kvartal.  Köpsuget Mat & Dryck gick från 25 i juni till 0 i augusti, vilket är den lägsta noteringen sedan start.  Både restaurangbesök och inköp av öl, vin och sprit förväntas minska. Däremot spås konsumtionen av livsmedel öka något under kommande kvartal. Min konsumtion inom kategorin Mat & Dryck kommer att… Produkter som ingår i kategorin Mat & Dryck: livsmedels- produkter, café- och restaurangbesök, vin, sprit och öl.

13 Hemmet  Konsumenterna spår att konsumtionen inom kategorin Hemmet kommer att öka under kommande kvartal. Däremot är köpsuget inte på lika höga nivåer som för ett år sedan.  Köpsuget Hemmet ökade från 6 i juni till 12 i augusti. Många fokuserar gärna på hemmet igen fram emot hösten efter en tid då andra varor och tjänster prioriterats.  Utgifter för renoveringar/ nybyggnationer är fortsatt den delkategori som spås öka mest under det närmaste kvartalet tillsammans med el- och värmekostnader. Produkter som ingår i kategorin Hemmet: lån, renovering, möbler, prylar, städning, RUT och ROT, uppvärmning, försäkringar, inredning, räntebetalningar, växter etc. Min konsumtion inom kategorin Hemmet kommer att…

14 Personligt  Andelen konsumenter som spår att de kommer att öka sin konsumtion inom kategorin Personligt har sjunkit svagt. Köpsuget Personligt sjönk från 16 i juni till 12 i augusti.  Det är framförallt kostnaderna för frisör, tandläkare och sjukvård som förväntas öka. Även konsumtionen inom träning ökar starkt. Produkter som ingår i kategorin Personligt: kläder, mode, träning, utbildningar och kurser. Även smink, smycken och optikprodukter ingår, liksom tjänster som skönhetsoperationer, vårdkostnader, tandläkarbesök, frisör, välgörenhet och utgifter för fest och kalas. Min konsumtion inom kategorin Personligt kommer att…

15 Media  Media ligger återigen i bottenskiktet och konsumenterna spår att konsumtionen inom denna kategori kommer att öka svagt.  Köpsuget Media ökade från 0 till 2 mellan juni och augusti.  Konsumtionen av hemelektronikprodukter är den delkategori som spås öka mest. Produkter som ingår i kategorin Media: lyssna- eller titta-tjänster som exempelvis Spotify, Netflix, Tv-licens och abonnemang etc. Även kostnader för fysiska produkter som hemelektronikprodukter och tidningsprenumerationer samt uppkopplingstjänster via dator och mobil. Min konsumtion inom kategorin Media kommer att…

16 Upplevelser  Andelen som planerar att öka sina inköp inom denna kategori minskade kraftigt mellan juni och augusti.  Köpsuget Upplevelser sjönk från 26 i juni till 9 i augusti, vilket är den lägsta noteringen inom denna kategori sedan start.  Det är framför allt konsumtionen av kultur såsom teater-, bio- och museibesök som förväntas öka. Upplevelser såsom vinprovningar och fallskärmshoppning förväntas däremot minska. Produkter som ingår i kategorin Upplevelser: konserter, idrottsevenemang, bowling, bio, teater mm. Min konsumtion inom kategorin Upplevelser kommer att…

17 Semester  Köpsuget Semester har minskat starkt mellan juni och augusti.  Köpsuget minskade från 36 till 8 och är således den kategori som visar den största konsumtions- förändringen mellan två mätningar.  Efter en varm och solig sommar byts nu fokus från semesterinköp till andra varor och tjänster. Många är tillbaka i vardagliga rutiner igen och drar ner på konsumtionen efter sommarens aktiviteter. Produkter som ingår i kategorin Semester: exempelvis sommarstugan och semesterresan. Min konsumtion inom kategorin Semester kommer att…

18 Transport  Andelen konsumenter som spår en ökad konsumtion av transporter sjönk mellan juni och augusti.  Köpsuget Transport har gått från 26 i juni till 14 i augusti.  Trots att köpsuget inom transport sjunkit är det några delbranscher som spås öka. Dessa är framförallt kostnader för kollektivtrafik samt utgifter för bil. Produkter som ingår i kategorin Transport: utgifter för bil, bensin, reparationer samt månadskort för kollektivtrafiken, men även andra fordon som cykel och moped. Min konsumtion inom kategorin Transport kommer att…

19 Sparande  31 procent av konsumenterna tror att deras sparande kommer att öka under kommande kvartal, vilket är mer än vid mätningen i juni. 12 procent tror att de kommer att minska sitt sparande.  Sparviljan förväntas alltså öka igen efter att ha sjunkit ett antal mätningar tillbaka. Sparviljan ökade från 9 i juni till 19 i augusti. Det som ingår i kategorin Sparande: börs, bank, fonder, överföringar till sparkontot och” under madrassen”- sparande. Mitt Sparande kommer att…

20 TEMA Val av färdmedel vid shopping ─ Många kunder tänker på miljön och fler skulle vilja ta cykeln när de handlar. Men bilen dominerar fortfarande och konsumenternas svar visar att bilens betydelse för handeln inte går att bortse ifrån. I stället för bil- och parkeringsförbud måste framtidens handel satsa på att främja alternativ där det är möjligt, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

21 Köpcentrum är roligast att handla i  En femtedel av de tillfrågade respondenterna hade främst handlat sina sällanköpsvaror i ett köpcentrum eller i en galleria under förra veckan (v. 33). Därefter hade respondenterna angett att de handlade från en e-handelssajt, 15 procent av respondenterna hade angett detta.  Respondenterna anser även att det är roligast att handla i ett köpcentrum, följt av cityhandel och e-handelsbutiker. Däremot anser de att bensinmackar och externhandelsområden är relativt tråkiga shoppingplatser. Var är det roligast respektive tråkigast att handla någonstans?

22 Bilen är det vanligaste färdmedlet vid shopping  Bilen är det vanligaste färdmedlet för konsumenterna vare sig de ska handla livsmedel eller sällanköpsvaror.  Cykeln används däremot flitigare vid köp av livsmedel samtidigt som en relativt stor andel av respondenterna inte använder något färdmedel för att handla sällanköpsvaror.  På frågan om vilket färdmedel konsumenterna skulle vilja använda oftare (om det var möjligt) svarade nästan en tredjedel att de skulle välja cykeln. Hur ofta använder du följande färdmedel när du handlar livsmedel respektive sällanköpsvaror? (de som angett ofta/alltid) Om det var möjligt, vilket/vilka färdmedel skulle du vilja använda oftare när du handlar?

23 Enkel hemtransport är ett viktigt argument för att ta bilen vid shopping  En förklaring till att många konsumenter tar bilen när de ska handla är att de anser att det är mycket viktigt att enkelt kunna transportera hem varorna.  Även snabbheten ger ofta bilen en fördel vid konsumtion och många konsumenter tar bilen till externa handelsområden, köpcentrum och när de ska storhandla. Det är däremot inte lika vanligt att ta bilen in till city, enligt undersökningen. Vad är viktigt för ditt val av färdmedel när du handlar?

24 Bakgrundsfakta om hushållens konsumtion

25 Mat & Dryck ökade mest det senaste året (uppdateras 1 gång per år)  Under det senaste året har Mat & Dryck varit det som konsumenterna ökat sin konsumtion mest av. I april månads undersökning angav 15 procent att matkontot ökat mest under det senaste året.  Detta stämmer väl överens med det vi sett i detaljhandeln under den senaste tiden. Dagligvaruhandeln har tillsammans med restaurangsektorn haft en bra utveckling under det gångna året. Under de senaste 12 månaderna, vad har du ökat din konsumtion mest av? Uppdaterad april 2014

26 Bokostnader största utgiften under 2013 (uppdateras 1 gång per år)  Hemmet var den kategori konsumenterna lade ner mest pengar på under 2013  Därefter kommer Personligt och Mat & Dryck  Sparandet var rekordhögt under 2013, sparkvoten låg på 12 procent Källa: SCB Uppdaterad april 2014

27 Kontaktuppgifter För kommentarer: Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel 010-471 85 75 Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling Svensk Handel 010-47 18 584 Erik Boman, presschef Svensk Handel 010-47 18 650 Om undersökningen: Carin Blom, analytiker HUI Research 08-762 72 99


Ladda ner ppt "Köpsuget – En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Augusti 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser