Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtidens skytteorganisation Täby Park Hotell 18 november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtidens skytteorganisation Täby Park Hotell 18 november 2006."— Presentationens avskrift:

1 Framtidens skytteorganisation Täby Park Hotell 18 november 2006

2 Bakgrund Tanken om en förändring är inte ny 19/1 2006 samlades de fyra förbundsordförandena Målsättningen sattes till att ”samla berörda organisationer i en ny slagkraftig organisationsstruktur. Den enskilde medlemmen och föreningen skall utgöra fokus i den nya organisationen”

3 K4:an Arbetet med att ta fram en mer detaljerad beskrivning av hur den nya organisationsstrukturen ska se ut gavs till de fyra styrelseordförandena. Vi tog hjälp av Sisu och arbetsnamnet på gruppen blev K4:an Presenterade ett första förslag i maj månad

4 Fram till 1 oktober 2006 Respektive styrelse FSR, SPSF, SSF och Skytte UO ägde frågan SPSF har valt ett annan angreppssätt. Vill inte deltaga i processen 28/10, sänder två observatörer. FSR, SSF och Skytte UO träffas 28/10 för att diskutera –Jämka åsikter –Tala samma språk –Tidsplan –Strategi –Gemensam kraft för ny organisation

5 Krav och förväntningar Våra hjärtefrågor Bred ungdomsverksamhet Demokratisk fostran Reellt ungdomsinflytande Ungdomar – en integrerad del av organisationen Flera verksamheter under ett och samma tak Skytte som idrott Internationell anslutning En juridisk person Nationell verksamhet med egen beslutsrätt

6 Syfte med förändringen Vi vill att en ny organisation ska: Förenkla för medlemmen och föreningen Bli enade och starka i kontakt med omvärlden Minska administrationen på alla nivåer Skapa mer resurser till skytteverksamheter

7 Syfte med förändringen Förenkla för medlemmen och föreningen –Nuläge Föreningen redovisar verksamhet till olika huvudmän. Oklarheter vid ex bidragsredovisningar –Framtidsbild Finns bara en riksorganisation Behöver inte byta förening för att tävla Undviker problem med redovisning/dubbelanslutning

8 Syfte med förändringen Bli enade och starka i kontakt med omvärlden –Nuläge Försök förklara vår organisation för en utomstående. Inte helt okomplicerat Myndigheter, media, sponsorer eller föräldrar –Framtidsbild I omvärldens ögon ”skytteförbundet” Alla tävlingsskyttar känner samhörighet i ett nytt förbund oavsett gren

9 Syfte med förändringen Minska administrationen på alla nivåer –Nuläge Idag sitter vi med 4 gs:ar, 4 ekonomiansvariga osv… Distrikts/förbunds/kretsnivå är splittringen ännu större. I västra Götaland organiseras den lokala verksamheten av 15 olika styrelser! –Framtidsbild Mindre tid åt grundläggande administration Mer effektiv, bättre service till föreningar På mellannivån starkare enheter

10 Syfte med förändringen Skapa mer resurser till skytteverksamheter –Nuläge Det sker samverkan mellan organisationerna idag Samverkan har ökat Fyra organisationer - vissa funktioner fyrdubblas. –Framtidsbild Mer effektivt resursutnyttjande på alla nivåer Mindre tid åt administration - mer skytte

11 Verksamhetsidé Vi arbetar för skyttet som en idrott med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation skall råda

12 Organisationens värdegrund Gemenskap Demokrati Rättvisa Ansvar Jämlikhet

13 Verksamhetsområden Vår kärnverksamhet Pistolskytte Gevärsskytte Lerduvor Viltmål

14 Föreningsnivån Ingen eller liten påverkan Underlätta administration Ge förutsättning för frivillig sammanslagning

15 Mellannivån Det behövs en mellannivå Tillräckligt stora Tillräckligt nära föreningarna Fastställa geografiska områden senast 30/6-2007

16 Riksnivå Är till för medlemmen och föreningen Effektiv administration genom sammanslagning Mer resurser till skytteverksamhet Mer resurser till föreningsservice

17 Förening Styrelse Årsmöte MellannivåRiksnivå Kommitte Lerduvor Kommitte Gevär Kommitte Pistol Kommitte Viltmål Nätverk ungdom Styrelse Årsmöte Kommitte Lerduvor Kommitte Gevär Kommitte Pistol Kommitte Viltmål Nätverk ungdom Organisationsschema

18 Gevär konsulent Lerduvor konsulent Pistol konsulent Viltmål konsulent Kanslichef Ekonomim.m.AdministrationUtbildningElit Marknadsföring/ Media Bredd/Motion m.m.Försvar Kansli Kommitte Lerduvor Kommitte Gevär Kommitte Pistol Kommitte Viltmål Styrelse Årsmöte Nätverk ungdom Utskott Regler Utbildning Marknadsföring Riksnivå – med kansli

19 Ekonomin i den nya organisationen Egenfinansiering - varje medlem betalar en avgift - ev. högre avgift för aktiv skytt ska utredas - gemensamt medlemsregister och medlemsavgifter samlas in centralt Bidrag - Riksidrottsförbundet - Nuv bidragsgivare ska helst bibehållas (försvarsmakten, ungdomsstyrelsen, landstingsbidrag)

20 Ekonomin i den nya organisationen Befintligt kapital - Kräver ytterligare utredning - Pengarna ska användas till skyttets bästa - Generositet mellan verksamhetsområden

21 Fortsatt utredningsarbete Juridik/Stadgar Ansvar: Kerstin Bodin/Christer Pallin Första utkast 31.1.07 Ekonomi Ansvar: John Landin/Mikael Svensson/Bo Olsson Redovisning 31.1.07 Ungdomsverksamhet Ansvar: Magnus Gustafsson /Håkan Hemäng Redovisning 31.1.07

22 Fortsatt utredningsarbete Kansli Ansvar: Göran Nygren/ Övrig personal kanslierna Redovisning: 31.1.07 Tävlingsverksamhet Ansvar: Leif Fast / Bo Olsson / Lars Lennartsson Redovisning: 30.6.07 Mellannivån - fakta om storleken på dagens verksamhet Ansvar: Cecilia Augustsson Edstam Redovisning 30.3.07

23 Fortsatt utredningsarbete Valberedning Ansvar: Nuv. ordföranden i resp. valberedning Arne Norman / Alf Olsson / Sonny Svensson / Jan- Olof Olsson Redovisning 30.6.07 Organisationens namn och märke Ansvar: Kerstin Bodin Redovisning 30.3.07 Information nuvarande bidragsgivare Ansvar: Resp. styrelseordförande Intern information – gemensam webbplats lanseras mars 2007 Ansvar: Magnus Gustafsson / Dan Gillgren / Michael Wirestam

24 När får vi veta mer? Utskick i mars Informationsmöten i april –14 aprilGöteborg –15 aprilHässleholm –21 aprilStockholm –22 aprilBorlänge –28 aprilBoden –29 aprilUmeå

25 Vad händer sen? Nytt utskick med färdigt förslag Alla föreningar får möjlighet att tycka till –Hösten 2007 Propositioner till årsmöten 2008


Ladda ner ppt "Framtidens skytteorganisation Täby Park Hotell 18 november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser